Кредитиране

Според предназначението
Според предназначението
Според типа бизнес
Според типа бизнес
Специализирани кредитни програми
Специализирани кредитни програми

SMEi бизнес кредити

Кредити, частично гарантирани по "Инициатива за Малки и средни предприятия" 2014-2020 на Европейския съюз. Научете повече

Кредити за малкия и среден бизнес с гаранция от НГФ

Съвместна програма на Обединена българска банка и Национален гаранционен фонд (НГФ) за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия Научете повече

Гарантирани кредити за селското стопанство

Кредити по Програмата за развитие на селските райони, както и за предприятия от сектор "Растениевъдство" и "Животновъдство", гарантирани от Национален гаранционен фонд Научете повече

JEREMIE кредити

Кредити, частично гарантирани по инициатива JEREMIE към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” Научете повече

Европейски програми

Европейски програми в подкрепа на растежа на вашия бизнес Научете повече
Моля, изчакайте