KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 02/04/2020 14:25:43

Касов
Безкасов
Курс продава
1.95583
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.82320
1.81820
Курс купува
1.75390
1.75890
Фиксинг на БНБ
1.78843
Касов
Безкасов
Курс продава
2.26640
2.26140
Курс купува
2.19100
2.19600
Фиксинг на БНБ
2.21098
Касов
Безкасов
Курс продава
1.88640
1.88140
Курс купува
1.81290
1.81790
Фиксинг на БНБ
1.85141
EN
Ипотечен кредит за текущи нужди

Ипотечен кредит за текущи нужди

Планирайте и действайте с размах. С ипотечен кредит за текущи нужди от ОББ получавате средства, които да използвате за реализиране на желаните от вас проекти, при изгодни условия.

Описание

 • Без такса за кандидатстване
 • Предварително одобрение до 1 ден
 • Средства за ремонт, обзавеждане и обединяване на необезпечени кредити
Срок            до 20 години
Валута Лева или Евро
Лихва от 3.95 %* променлив лихвен процент
Размер до 120 000 лева

Пример

ГПР 4.30 % при кредит 80 000 лв. за 240 мес., променлива год. лихва 3.95% ( РЛП* + 3.75% фикс. надбавка), с вкл. следните такси: за кред. оценка 200 лв., за откриване на разпл. сметка 2 лв., за оценка на недв. имот 130 лв. (за апартамент), за заличаване на ипотека 60 лв., за обслужване на разпл. сметка 2.50 лв. месечно и год. застр. премия на недв. имот, изчислена като % от застр. сума, равна на непогасената главница по кредита. Обща дължима застр. премия за срока на кредита 1386.12 лв. (ориентир. размер). В ГПР не са вкл. нот. такси за учредяване, подновяване, промяна и заличаване на ипотеката и държ. такса за вписването й, дължими от кредитополучателя. Издължаване на 240 мес. погасителни вноски, всяка от 482.68 лв. Обща дълж.сума 117 224.09 лв. *Лихвеният процент е изчислен при РЛП на ОББ в размер на 0.2%. РЛП се променя по Методика, налична на сайта на ОББ.

Изчислете месечните си вноски

лева
евро

Искам да изтегля кредит на стойност

лева

Искам да изплатя кредита за

месеца

Месечна вноска

482.68
лева/месец

ГПР%

Предоставената информация за ГПР и Месечна вноска по кредит е ориентировъчна и НЕ представлява окончателна търговска оферта. Изчисленията са направени на базата на актуалните лихвени условия на ОББ АД за съответния кредит. Важно е да знаете, че приложимият за кредита променлив лихвен процент, се формира от фиксирана надбавка и Референтен лихвен процент, който се изчислява според утвърдената от банката Методика за изчисление на РЛП, а стойността му е възможно да се промени във времето. При калкулиране на ГПР са включени разходите за изискуемата по кредита застраховка „Имущество“, изчислени при допускането, че кредитоискателят избере да сключи застраховката в застрахователна компания, партньор на Банката. Финалните параметри по кредита, съобразени с индивидуалните ви характеристики, може да получите от нашите консултанти като изпратите запитване за кредит, посетите клон на ОББ или се свържете с нас по удобен за вас начин.

Tooltip
4.3
%

Условия

Лихвен процент

3.95 % променлив лихвен процент (РЛП 0.2% + 3.75% фиксирана надбавка)

Срок на кредита до 20 години
Сума до 120 000 лева
Обезпечение Ипотека върху жилищен недвижим имот
Такса за кандидатстване Без такса
Такса за кредитна оценка 200 лева
Такса за оценка на имота

130 лева (за апартамент)

190 лева (къща)

Такса за предсрочно погасяване 1% върху размера на предсрочно погасената главница до изплащане на първите 12 погасителни вноски по кредита
Такса за откриване на разплащателна сметка 2 лева
Такса по сметка, обслужваща кредита 2.50 лева на месец
Такса за заличаване на ипотека 60 лева
Бонус Кредитна карта
Застраховка Имот

Необходима е застраховка на обезпечението за срока на кредита, при определени от банката условия, с избор от клиента на застраховател.

ОББ ви предлага застрахователна програма "Защита на дома и семейството" с комплексно покритие "Имущество" и "Живот".

Основни необходими документи

 1. Искане за ипотечен кредит
 2. Документ за самоличност на кредитоискател/съдлъжник
 3. Справка-декларация за доходите, по образец на банката
 4. Документ за собственост на недвижимия имот – нотариален акт; договор за покупко-продажба или за учредяване на право на строеж, сключен с държавата или общината
 5. Удостоверение за тежести върху имота за период поне 10 години назад – от Агенция по вписванията
 6. Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот – от Община по местонахождение на имота
 7. Скица на имота – от техническата служба на общината от Служба по геодезия, картография и кадастър
 8. Количествено-стойностна сметка /КСС/
 9. Удостоверение за семейно положение – от ЕСГРАОН
 10. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК – от НАП

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Разгледайте други наши предложения

Международни кредитни карти Visa и Mastercard

Осигурете си финансова свобода и комфорт във вашето ежедневие с кредитна карта от ОББ.

ОББ Онлайн

Получавате достъп до вашите средства от всяка точка на света.

Заплащане на битови сметки

Плащате бързо, удобно и лесно задълженията си за битови сметки.

Ubb mobile

С ОББ Мобайл
банкирате в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече