Обединен кредит

С потребителски кредит за обединяване на задължения изплащате едно задължение на едно място и при изгодни финансови условия.

Предимства

 • Изгодни финансови условия
 • Обединяване на няколко кредита в един
 • Удобство при погасяването само на една вноска
 • Изплащане на равни месечни вноски
 • Възможност за активиране на животозастрахователна програма „Защита на кредита“
 • Възможност за погасяване на месечната вноска на банкомат на Обединена българска банка

Продуктови параметри

 • Максимална обща сума – до 20 000 лв.
 • Максимален срок:
  • до 6 години за суми от 1000 до 5000 лв.
  • до 8 години за суми от 5001 до 10 000 лв.
  • до 10 години за суми над 10 001 лв.
 • Такса за кандидатстване – без такса*
 • Такса за кредитна оценка – съгласно действащата Тарифа за такси и комисиони на физически лица
 • Такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. на месец
 • Необходими документи:
  • лична карта
  • Молба-декларация за отпускане на потребителски кредит
  • документ, удостоверяващ задължение/я в друга банка.
*В сила за всички нови молби за кредит, подадени до 30.09.2017 г.

Промоционално предложение

Обединете задълженията си и оптимизирайте личния си бюджет при:
 • промоционална лихва 6.210% – първоначален размер (РЛП + фиксирана надбавка);
 • без превод на работна заплата;
 • без такса за кандидатстване.
В сила за всички нови молби за кредит, подадени до 31.01.2018 г.

ГПР пример: 7.05% при кредит 20 000 лв. за срок 120 месеца, променлив годишен лихвен процент 6.210% изчислен за целия период, с включени следните такси: такса за кандидатстване 0 лв., такса за кредитна оценка – 250 лв., месечна такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. Месечна вноска: 224.16 лв. Общо дължима сума: 27 488.72 лв.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения