Обединен кредит

С потребителски кредит за обединяване на задължения изплащате едно задължение на едно място и при изгодни финансови условия.

Предимства

 • Изгодни финансови условия
 • Обединяване на няколко кредита в един
 • Удобство при погасяването само на една вноска
 • Изплащане на равни месечни вноски
 • Възможност за активиране на животозастрахователна програма „Защита на кредита“
 • Възможност за погасяване на месечната вноска на банкомат на Обединена българска банка

Продуктови параметри

 • Максимална обща сума – до 50 000* лв.
 • Максимален срок - до 10 години
 • Такса за кандидатстване – без такса
 • Такса за кредитна оценка – съгласно действащата Тарифа за такси и комисиони на физически лица
 • Такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. на месец
 • Необходими документи:
  • лична карта
  • Молба-декларация за отпускане на потребителски кредит
  • документ, удостоверяващ задължение/я в друга банка.

* До 20 000 лв. за клиенти с брутен месечен доход под 1 000 лв. До 30 000 лв. за клиенти с доказан брутен месечен доход над 1 000 лв. .От 30 000 до 50 000 лева за клиенти с превод на работна заплата по банков път, получаван не по-малко от 6 месеца и с брутен месечен доход според изискванията на банката.

 

Промоционално предложение

Обединете задълженията си и оптимизирайте личния си бюджет при:
 • промоционална лихва 6.200% – първоначален размер (РЛП + фиксирана надбавка);
 • без превод на работна заплата;
 • без такса за кандидатстване.


ГПР пример: 7.04% при кредит 20 000 лв. за срок 120 месеца, променлив годишен лихвен процент 6.200% изчислен за целия период, с включени следните такси: такса за кандидатстване 0 лв., такса за кредитна оценка – 250 лв., месечна такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. Месечна вноска: 224.06 лв. Общо дължима сума: 27 436.60 лв.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения