KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 24/05/2020 17:00:53

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.83520
1.83220
Курс купува
1.75320
1.75620
Фиксинг на БНБ
1.79368
Касов
Безкасов
Курс продава
2.24618
2.24118
Курс купува
2.12118
2.12518
Фиксинг на БНБ
2.18375
Касов
Безкасов
Курс продава
1.88975
1.88475
Курс купува
1.80375
1.80875
Фиксинг на БНБ
1.84669
EN
Ипотечен кредит за покупка на недвижим имот

Ипотечен кредит за покупка на недвижим имот

Готови ли сте за вашия нов дом? Ние сме тук, за да ви помогнем неговото финансиране да се случи с предварително одобрение до 1 ден, без такса за кандидатстване и с включена застраховка на имота.

Предимства

 • Предварително одобрение до 1 ден
 • Без такса за кандидатстване
 • Включена застраховка на имота
Срок      до 30 години
Валута Лева или Евро
Лихва от 2.80% * променлив лихвен процент
Размер до 500 000 лв.
Бонус Кредитна карта

Пример

ГПР 3.09% при кредит 80 000 лева, за 360 месеца, променлива год. лихва 2.80%(РЛП*+ 2.60% фикс. надбавка), с включени следните такси: за кредитна оценка 200 лв., за откриване на разпл. сметка 2 лв., за оценка на недв. имот 130 лв., за заличаване на ипотека 60 лв., за обслужване на разпл. сметка 2.50 лв. месечно и годишна застрахователна премия на недв. имот, изчислена като % от застр. сума, равна на непогасената главница по кредита. Обща дължима зстр. премия за срока на кредита 2064.72 лв.(ориентировъчен размер). В ГПР не са вкл. нот. такси за учредяване, подновяване, промяна и заличаване на ипотеката и държ. такса за вписването й, дължими от кредитополучателя. Издължаване на 360 мес. погасителни вноски, всяка от 328.72 лв. Обща дълж. сума 121 691.30 лв. *Лихвеният процент е изчислен при РЛП на ОББ в размер на 0.2%. РЛП се променя по Методика, налична на сайта на ОББ.

Изчислете месечните си вноски

лева
евро

Искам да изтегля кредит на стойност

лева

Искам да изплатя кредита за

месеца

Месечна вноска

435.71
лева/месец

ГПР%

Предоставената информация за ГПР и Месечна вноска по кредит е ориентировъчна и НЕ представлява окончателна търговска оферта. Изчисленията са направени на базата на актуалните лихвени условия на ОББ АД за съответния кредит. Важно е да знаете, че приложимият за кредита променлив лихвен процент, се формира от фиксирана надбавка и Референтен лихвен процент, който се изчислява според утвърдената от банката Методика за изчисление на РЛП, а стойността му е възможно да се промени във времето. При калкулиране на ГПР са включени разходите за изискуемата по кредита застраховка „Имущество“, изчислени при допускането, че кредитоискателят избере да сключи застраховката в застрахователна компания, партньор на Банката. Финалните параметри по кредита, съобразени с индивидуалните ви характеристики, може да получите от нашите консултанти като изпратите запитване за кредит, посетите клон на ОББ или се свържете с нас по удобен за вас начин.

Tooltip
3.11
%

Условия

Лихвен процент

Промоционални лихвени условия до 30.06.2020г.:

2.80% променлив лихвен процент (РЛП 0.2% + 2.60% фиксирана надбавка) за кредити над 60 000 лева (вкл.)

3.75% променлив лихвен процент  (РЛП 0.2% + 3.55% фиксирана надбавка) за кредити до 60 000 лева

Срок на кредита до 30 години
Сума до 500 000 лева
Обезпечение Ипотека върху недвижим имот
Предварително одобрение до 1 ден, преди да е избран имот за закупуване
Такса за кандидатстване Без такса
Такса по сметка, обслужваща кредита 2.50 лева
Такса за предсрочно погасяване 1% върху размера на предсрочно погасената главница до изплащане на първите 12 погасителни вноски по кредита
Такса за кредитна оценка 200 лева
Такса за оценка на имот

130 лева (за апартамент)

190 лева (къща)

Застраховка Имот

Необходима е застраховка на обезпечението за срока на кредита  при определени от банката условия и избор от клиента на застраховател.

ОББ ви предлага застрахователна програма "Защита на дома и семейството" с комплексно покритие "Имущество" и "Живот".

 

Основни необходими документи

 1. Искане за ипотечен кредит
 2. Документ за самоличност на кредитоискател/съдлъжник
 3. Справка-декларация за доходите, по образец на банката
 4. Документ за собственост на недвижимия имот – нотариален акт; договор за покупко-продажба или за учредяване на право на строеж, сключен с държавата или общината
 5. Удостоверение за тежести върху имота за период поне 10 години назад – от Агенция по вписванията
 6. Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот – от община по местонахождение на имота
 7. Скица на имота – от техническата служба на общината от Служба по геодезия, картография и кадастър
 8. Документ за собственост на земята или за учредяване на право на строеж/ разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, таблица за площообразуване, Протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ за достигнат груб строеж – за случаите, когато предлаганото обезпечение не е завършено и въведено в експлоатация:
 9. Количествено-стойностна сметка /КСС/
 10. Удостоверение за семейно положение от ЕСГРАОН
 11. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Разгледайте други наши предложения

Заплащане на битови сметки

Плащате бързо, удобно и лесно задълженията си за битови сметки.

Международни кредитни карти Visa и Mastercard

Осигурете си финансова свобода и комфорт във вашето ежедневие с кредитна карта от ОББ.

ОББ Онлайн

Получавате достъп до вашите средства от всяка точка на света.

Ubb mobile

С ОББ Мобайл
банкирате в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече