KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 06/06/2023 08:26:23

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.87400
1.87100
Курс купува
1.79000
1.79100
Фиксинг на БНБ
1.83079
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33500
2.33000
Курс купува
2.21000
2.21400
Фиксинг на БНБ
2.27150
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01674
EN
ОББ Платинум България

ОББ Платинум България

Подходящ ли е този фонд за вас? Направете бърз тест, определете своя инвестиционен профил и вижте кои са подходящите за вас фондове.

Характеристики

 • Висока ликвидност – дяловете могат да бъдат закупени или продадени обратно по всяко време.
 • Необлагаема печалба – реализираната доходност не се облага.
 • Диверсификация на инвестиции и спестявания – разпределяте спестяванията си в различен тип продукти и се възползвате от предимствата на всеки един от тях.
 • Институционална сигурност – контрол от Комисията за финансов надзор, а активите на фонда се съхраняват в банка-депозитар.
 • Достъп до специализирани пазари – достъп до пазари, които обикновено са затворени или твърде специализирани за индивидуални инвеститори.

Кратка информация

ДФ „ОББ Платинум България" е захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“), която инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F share BG class), на главен подфонд Хорайзън Платинум Портфолио (Horizon Platinum Portfolio).

Главният фонд „ОББ Платинум България" е глобален смесен „балансиран“ фонд като целта му е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери като инвестира в балансиран портфейл от акции, облигации и парични средства.

Главният подфонд „ОББ Платинум България"  инвестира частично в световна селекция от инвестиции и частично в инвестиции в Централна и Източна Европа. Целевото разпределение на инвестициите на главния подфонд в класове активи е 70% в облигации и/или свързани с облигации инвестиции („компонент на инвестиции в облигации“) и 30% в акции и сходни на акциите инструменти („компонент на дялови инвестиции“). Това разпределение може да варира в съответствие с инвестиционната стратегия на управляващото дружество, в т.ч. да се правят инвестиции в други активи.

* ВАЖНО! При изчислението на „други такси на годишна основа“ се включват разходи, както на захранващата схема, така и на главния фонд, обявени съгласно техните проспекти и изчислени на база на прогнозни разходи за период от 1 година напред.

 Тип фонд Балансиран договорен фонд
Показател за риск 3 по скала от 1 (нисък риск) до 7 (висок риск)
Инвестиционен фокус: Акции, облигации, парични средства, дългови ценни книжа и държавни ценни книжа
Препоръчителен инвестиционен хоризонт 4 години
Старт на публично предлагане 30.1.2006
Минимална еднократна инвестиция 100 лева
Минимална инвестиция при Систематичен инвестиционен план (СИП) 20 лева
Валута BGN
Банка депозитар ОББ АД
Такса за записване  1.50%
Такса обратно изкупуване до един месец, след записването 5%
Такса обратно изкупуване след един месец

Няма

Текущи разходи
1.501%
от които inducements 0.840%
Транзакционни разходи 0.300%
Цени на дялове Може да видите ТУК

ВАЖНО! Тази информация съдържа маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на публикуването ѝ и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове може да намерите на www.ubb.bg в секция „Спестявания и инвестиции“ на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор е достъпно на следните хипервръзки на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg).

Документи

ОББ Платинум България

 • Проспект на ДФ "ОББ Платинум България" ТУК
 • Основен информационен документ ТУК
 • Информация за резултатите за минали периоди ТУК
 • Документ със сценарии за резултатите ТУК
 • Основни документи ТУК
 • Правила на ДФ ОББ Платинум България ТУК
 • Месечен бюлетин със структурата на портфейла ТУК
 • Месечна информация на фонда ТУК
 • Финансови отчети ТУК

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Разгледайте други наши предложения

Програма Евробъдеще

Спестявате днес за повече сигурност утре – получавате сигурността на застраховка "Живот", докато заделяте средства за важните неща.

Валутна търговия

Можете да реализирате валутни сделки с над 80 валутни двойки в 13 валути.

СИП – Систематичен инвестиционен план

Създайте план, с който да постигнете желана сума за реализирането на мечтано пътуване, осигуряване на образование на децата или друго.

Ubb mobile

С ОББ Мобайл банкирате
в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече