KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 06/12/2021 17:56:15

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.77370
1.77070
Курс купува
1.69170
1.69470
Фиксинг на БНБ
1.73282
Касов
Безкасов
Курс продава
2.35750
2.35250
Курс купува
2.23250
2.23650
Фиксинг на БНБ
2.29752
Касов
Безкасов
Курс продава
1.91860
1.91360
Курс купува
1.83260
1.83760
Фиксинг на БНБ
1.87772
EN
Optimum Fund Enhanced Intelligence

Optimum Fund Enhanced Intelligence

Една нова ера в управлението на инвестиции – първият в България взаимен фонд, който се управлява от изкуствен интелект - партньорство между човек и машина.

Предимства

  • Висока ликвидност – дяловете могат да бъдат закупени или продадени обратно по всяко време.
  • Необлагаема печалба – реализираната доходност не се облага.
  • Диверсификация на инвестиции и спестявания – разпределяте спестяванията си в различен тип продукти и се възползвате от предимствата на всеки един от тях.
  • Институционална сигурност – контрол от Комисията за финансов надзор, а активите на фонда се съхраняват в банка-депозитар.
  • Достъп до специализирани пазари – достъп до пазари, които обикновено са затворени или твърде специализирани за индивидуални инвеститори.

Важно е да знаете

Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират, и да преценят доколко подходящи са за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или друг вид гаранции. Пълна информация относно възможностите за инвестиране и най-подходящите за вас фондове можете да получите в клоновете на ОББ.

Описание

KBC Asset Management NV първо определя активите, а Изкуственият интелект подбира секторите, регионите и класа активи. След това моделите използват различни техники за Изкуствен интелект, за да определят на дневна база инвестирането или разпределението на акционерния и облигационния компонент в допустимите региони, сектори и сфери, въз основа на генерираните очаквания. Данните за настроенията могат да се използват и за определяне на съдържанието или разпределянето на акционерния компонент. Примери за това са настроенията в новинарските статии или броят на публикациите, отнасящи се до определена компания.

Влиянието на изкуствения интелект върху инвестирането на облигационния компонент е по-ограничено, отколкото върху запълването на акционерния компонент или определянето на разпределението между класовете активи (за повече обяснения вижте „определена стратегия“ в информацията за този подфонд в проспекта).

С цел повишен комфорт за инвеститорите, действията на изкуствения интелект са наблюдават от хора, наричани администратори. Наблюдаващите („администратори“) обаче винаги могат да решат да не следват моделите или да ги следват само частично. Очаква се човешката намеса да се проявява само при изключителни обстоятелства. Акционерният компонент инвестира в глобален подбор акции. Облигационният компонент инвестира в глобален подбор облигации. Проспектът определя оценката за кредитен рейтинг*, на която облигационният компонент трябва да отговаря (за повече обяснение, виж „Инвестиционни данни“ на информацията, свързана с този подфонд в проспекта). По отношение на двата компонента се вземат под внимание (анализират) всички региони, сектори и сфери

 

 Тип фонд Балансиран фонд
Показател за риск 4 по скала от 1 (нисък риск) до 7 (висок риск)
Инвестиционен фокус: Акции, облигации, парични средства, дългови ценни книжа и държавни ценни книжа
Препоръчителен инвестиционен хоризонт От 6 години
Старт на публично предлагане 30.11.2020
Минимална еднократна инвестиция 10 000 евро
Валута EUR
Банка депозитар KBC Bank NV
Такса за записване  1.50%
Такса обратно изкупуване до един месец, след записването 5%
Такса обратно изкупуване след един месец

Няма

Годишна дистрибуторска такса
0.938%
Годишна такса за управление 0.402%
Други такси на годишна основа 0.500%
Цени на дялове Може да видите ТУК

Какво ще ви е необходимо?

  1. Документ за самоличност
  2. Декларация за произход на средствата при суми над 30 000 лева
  3. Открита разплащателна сметка в ОББ

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Ubb mobile

С ОББ Мобайл банкирате
в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече