KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 29/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84400
1.84100
Курс купува
1.76000
1.76200
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28600
2.28100
Курс купува
2.16100
2.16500
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00100
1.99900
Курс купува
1.90700
1.90900
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN
Optimum Fund Enhanced Intelligence

Optimum Fund Enhanced Intelligence

Една нова ера в управлението на инвестиции – първият в България взаимен фонд, който се управлява от изкуствен интелект - партньорство между човек и машина.

Характеристики

 • Висока ликвидност – дяловете могат да бъдат закупени или продадени обратно по всяко време.
 • Необлагаема печалба – реализираната доходност не се облага.
 • Диверсификация на инвестиции и спестявания – разпределяте спестяванията си в различен тип продукти и се възползвате от предимствата на всеки един от тях.
 • Институционална сигурност – контрол от Комисията за финансов надзор, а активите на фонда се съхраняват в банка-депозитар.
 • Достъп до специализирани пазари – достъп до пазари, които обикновено са затворени или твърде специализирани за индивидуални инвеститори.

Описание

KBC Asset Management NV първо определя активите, а Изкуственият интелект подбира секторите, регионите и класа активи. След това моделите използват различни техники за Изкуствен интелект, за да определят на дневна база инвестирането или разпределението на акционерния и облигационния компонент в допустимите региони, сектори и сфери, въз основа на генерираните очаквания. Данните за настроенията могат да се използват и за определяне на съдържанието или разпределянето на акционерния компонент. Примери за това са настроенията в новинарските статии или броят на публикациите, отнасящи се до определена компания.

Влиянието на изкуствения интелект върху инвестирането на облигационния компонент е по-ограничено, отколкото върху запълването на акционерния компонент или определянето на разпределението между класовете активи (за повече обяснения вижте „определена стратегия“ в информацията за този подфонд в проспекта).

С цел повишен комфорт за инвеститорите, действията на изкуствения интелект са наблюдават от хора, наричани администратори. Наблюдаващите („администратори“) обаче винаги могат да решат да не следват моделите или да ги следват само частично. Очаква се човешката намеса да се проявява само при изключителни обстоятелства. Акционерният компонент инвестира в глобален подбор акции. Облигационният компонент инвестира в глобален подбор облигации. Проспектът определя оценката за кредитен рейтинг*, на която облигационният компонент трябва да отговаря (за повече обяснение, виж „Инвестиционни данни“ на информацията, свързана с този подфонд в проспекта). По отношение на двата компонента се вземат под внимание (анализират) всички региони, сектори и сфери

 * ВАЖНО! При изчислението на „други такси на годишна основа“ се включват разходи, както на захранващата схема, така и на главния фонд, обявени съгласно техните проспекти и изчислени на база на прогнозни разходи за период от 1 година напред.

 Тип фонд Балансиран фонд
Показател за риск 3 по скала от 1 (нисък риск) до 7 (висок риск)
Инвестиционен фокус: Акции, облигации, парични средства, дългови ценни книжа и държавни ценни книжа
Препоръчителен инвестиционен хоризонт От 5 години
Старт на публично предлагане 30.11.2020
Минимална еднократна инвестиция 10 000 евро
Валута EUR
Банка депозитар KBC Bank NV
Такса за записване  0.00%
Такса обратно изкупуване до един месец, след записването 5%
Такса обратно изкупуване след един месец

Няма

Текущи разходи
1.529%
от които inducements 0.938%
Транзакционни разходи 0.310%
Цени на дялове Може да видите ТУК

ВАЖНО! Тази информация съдържа маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на публикуването й и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg).

Документи

Optimum Fund Enhanced Intelligence

 • Основни документи ТУК
 • Основен информационен документ, в сила от 01.01.2023 г. ТУК
 • Документ с историческото представяне на фонда ТУК
 • Документ със сценарии за резултатите ТУК
 • Проспект на Optimum Fund Enhanced Intelligence ТУК
 • Месечна информация на фонда ТУК

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Ubb mobile

С ОББ Мобайл банкирате
в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече