KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 07/06/2023 17:00:24

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86300
1.86000
Курс купува
1.77900
1.78000
Фиксинг на БНБ
1.82498
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33900
2.33400
Курс купува
2.21400
2.21800
Фиксинг на БНБ
2.27501
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05600
2.05400
Курс купува
1.96200
1.96400
Фиксинг на БНБ
2.01549
EN
ОББ Глобал Детски Фонд

ОББ Глобал Детски Фонд

Този фонд не се предлага!

Важно

Считано от 12.11.2021г. фондът е преобразуван, чрез вливане в ДФ „ОББ Платинум България”, като инвеститорите са придобили дялове от приемащия фонд. Броят новопридобити дялове е изчислен в съответствие с коефициент на замяна, одобрен и потвърден от независим одитор.

Повече информация относно новопридобитите от Вас дялове и стойността на портфейла Ви, можете да намерите в Зона на инвеститора, на интернет страницата на ОББ Асет Мениджмънт -www.ubbam.bg,  и във всеки клон на банка ОББ.

Важно е да знаете

Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират, и да преценят доколко подходящи са за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или друг вид гаранции. Пълна информация относно възможностите за инвестиране и най-подходящите за вас фондове можете да получите в клоновете на ОББ.

Условия

Важно! Фондът е преобразуван, моля запознайте се със следните документи: Уведомително писмо, Информация за притежателите на дялове, които ще намерите в секция полезни документи.

ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" е първият по рода си фонд, инвестиращ предимно в акции на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и/или услуги, свързани с отглеждането и грижата за децата. Предназначен е за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете.

 * ВАЖНО! При изчислението на „други такси на годишна основа“ се включват разходи, както на захранващата схема, така и на главния фонд, обявени съгласно техните проспекти и изчислени на база на прогнозни разходи за период от 1 година напред.

Тип фонд Високорисков
Показател за риск 5 по скала от 1 (нисък риск) до 7 (висок риск)
Инвестиционен фокус: Предимно в акции на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и услуги, свързани с отглеждането и грижата за деца
Препоръчителен инвестиционен хоризонт Най-малко 5 години
Старт на публично предлагане 31.3.2016
Минимална еднократна инвестиция 100 лева
Минимална инвестиция при Систематичен инвестиционен план (СИП) 100 лева
Валута BGN
Банка депозитар ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ЕООД
Такса по емитиране за инвестиции до 25 000 лева 2%
Такса по емитиране за инвестиции от 25 000 до 100 000 лева 1.5%
Такса по емитиране за инвестиции от 100 000 до 200 000 лева 1%
Такса по емитиране за инвестиции над 200 000 лева Няма
Такса обратно изкупуване Няма
Годишна дистрибуторска такса
1.75%
Годишна такса за управление 0.75%
Други такси на годишна основа 0.80%
Тип инвеститори Подходящ за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете
Цени на дялове Може да видите ТУК

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Разгледайте други наши предложения

Програма Евробъдеще

Спестявате днес за повече сигурност утре – получавате сигурността на застраховка "Живот", докато заделяте средства за важните неща.

Валутна търговия

Можете да реализирате валутни сделки с над 80 валутни двойки в 13 валути.

СИП – Систематичен инвестиционен план

Създайте план, с който да постигнете желана сума за реализирането на мечтано пътуване, осигуряване на образование на децата или друго.

Ubb mobile

С ОББ Мобайл банкирате
в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече