KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 29/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84400
1.84100
Курс купува
1.76000
1.76200
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28600
2.28100
Курс купува
2.16100
2.16500
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00100
1.99900
Курс купува
1.90700
1.90900
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN

Определете своя инвестиционен профил

и вижте кои са подходящите фондове за вашата инвестиция.

1

С каква сума разполагате за инвестиране?

Инвестирането предполага, че разполагате със свободни средства, които можете да заделите за поне 3 години. Извадете от тази сума всички основни разходи, които сте планирали през следващите 3 години, напр. закупуване на автомобил, парцел земя, къща, апартамент.

2

Каква сума може да спестявате месечно?

Можете да изчислите сумата, като извадите разходите си - напр. за домакинството, за поддръжка на автомобил, изплащане на заеми и т.н.

3

Притежавате ли недвижим имот (апартамент, къща)?

Ако планирате да купите такъв в следващите 3 години, моля да съобразите отговора си на Въпрос 1 с това обстоятелство.

4

Следите ли икономическите събития и по-специално финансовите пазари?

5

Извършвали ли сте трансакции с поне 2 от следните спестовни или инвестиционни продукти през последните 5 години?

Под „трансакции“ се разбира покупки или продажби за суми, които не са пренебрежими – най-малко 1 000 лв. на инвестиция. Можете да изберете повече от един отговор

6

Имате ли инвестиции в момента или имали ли сте такива през последните 5 години?

Отбележете отговора, който отговаря най-добре на вашата ситуация.

7

Какъв е инвестиционният ви хоризонт?

Инвестиционният хоризонт се определя от срока, за който можете да си позволите да държите парите си в конкретен инвестиционен продукт, преди да имате нужда от тях. Ако инвестиционният Ви хоризонт е достатъчно дълъг, имате възможност да поемете по-голям риск със своите инвестиции, с презумпцията, че сте готов да поемате такъв риск. Времето е важен фактор при инвестирането. Ако вашите инвестиции в даден момент са на загуба, те често биха могли да възстановят стойността си, ако имате времето да изчакате.

8

Кое от следните твърдения отразява най-добре вашето отношение към риска/ доходността?

9

Как бихте реагирали ако стойността на вашите инвестиции спадне повече от очакваното?

Резултатите от попълването на този тест са индикативни. Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират, и да преценят до колко подходящи са за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или друг вид гаранции. Пълна информация относно възможностите за инвестиране и най-подходящите за Вас фондове, можете да получите в офисите на ОББ АД, в работното им време.