KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 07/06/2023 17:00:24

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86300
1.86000
Курс купува
1.77900
1.78000
Фиксинг на БНБ
1.82498
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33900
2.33400
Курс купува
2.21400
2.21800
Фиксинг на БНБ
2.27501
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05600
2.05400
Курс купува
1.96200
1.96400
Фиксинг на БНБ
2.01549
EN

Преструктуриране на клиентски задължения

Информация, свързана с предоставяне на лични финансови данни, изисква идентификация на клиента и се предоставя чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на телефони 070011717, *7171 (за абонати на български мобилни оператори) или +35970011717 и +35929802235 (за клиенти в чужбина). За връзка с консултант по преструктуриране: 02 8112703 / 02 8112704

Вид кредит, който желаете да преструктурирате*:

Моля изберете с тик, кредита/те, които желаете да преструктурирате. Ако сте избрали повече от един или "Други", моля използвайте долното поле за пояснение.

Tooltip
Защо имате нужда от преструктуриране*:

Моля опишете събитието довело до нуждата за преструктуриране. При възможност, изполвайте конкретни дати и/или суми.

Tooltip

ОББ Ви информира, че Вие носите отговорност за съдържанието на предоставената информация, като Ви съветва внимателно да обмислите преди прикачване на файл.

От каква промяна се нуждаете:

  1. Всички полета обозначени със символ * са задължителни. Необходимо е да бъдат попълнени преди изпращането на молбата.
  2. Тази молба е валидна само за физически лица. Ако сте представител на юридическо лице, моля свържете с нас на: 02 902 9308. Настоящата молба за преструктуриране подлежи на одобрение от ОББ АД.
  3. С изпращането на настоящата молба потвърждавам истинността и пълнотата на предоставената от мен информация и заявявам, че: съм съгласен банката да използва предоставените от мен мои лични данни за извършване на необходимите проверки на декларираните от мен факти и обстоятелства в регистрите на НОИ, ЦКР, ЕСГРАОН и всички други публичнодостъпни регистри за всички обстоятелства, съдържащи се в информационните им масиви с оглед оценка на кредитоспособността ми. Съгласен съм ОББ АД да използва посочените от мен адрес, телефон и имейл за контакт с мен. Декларирам, че всяко трето лице, чиито лични данни съм посочил в декларацията, е информирано, че личните му данни ще бъдат предоставени от мен на ОББ АД и/или обработващи на ОББ АД лица и е съгласно банката да обработва данните му за предоговарянето на кредита ми при спазване на изискванията на действащото национално и европейско законодателство; съм съгласен ОББ АД да направи проверка на посочените от мен обстоятелства при текущия ми/последен работодател за целите на преструктуриране на кредитните ми задължения към ОББ; съм уведомен, че банката има право да изиска допълнителни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства.