KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 02/04/2020 14:54:43

Касов
Безкасов
Курс продава
1.95583
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.82320
1.81820
Курс купува
1.75390
1.75890
Фиксинг на БНБ
1.78843
Касов
Безкасов
Курс продава
2.26640
2.26140
Курс купува
2.19100
2.19600
Фиксинг на БНБ
2.21098
Касов
Безкасов
Курс продава
1.88640
1.88140
Курс купува
1.81290
1.81790
Фиксинг на БНБ
1.85141
EN
Ипотечен кредит с фиксирана лихва

Ипотечен кредит с фиксирана лихва

Планирайте мечтания дом спокойно и уверено. С ипотечен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години от ОББ получавате избор за осигуряване на средства за закупуване, ремонт или строителство на желаното жилище.

Описание

 • Без такса за кандидатстване
 • Фиксиран лихвен процент за първите 3 години
 • Предварително одобрение до 1 ден без избран имот
Срок             до 30 години
Валута Лева
Лихва

2.95 % фиксиран лихвен процент за първите 3 години

3.95%* променлив лихвен процент за останалия срок

Размер до 500 000 лева

Пример

ГПР 4.04% при кредит 80 000 лева за 360 месеца и 2.95% фиксиран лихвен процент за първите 3 години и променлив лихвен процент 3.95% (РЛП* + 3.75% фиксирана надбавка) за оставащия срок на кредита, издължаване на 36 месечни погасителни вноски, всяка от 335.16 лева за периода с фиксиран лихвен процент, и 324 месечни погасителни вноски, всяка от 379.67 лева през останалия период на кредита. Включени са следните такси: за кред. оценка 200 лв., за откриване на разпл. сметка 2 лв., за оценка на недв. имот 130 лв. (за апартамент), за заличаване на ипотека 60 лв., за обслужване на разпл. сметка 2.50 лв. месечно и год. застр. премия на недв. имот, изчислена като % от застр. сума, равна на непогасената главница по кредита. Обща дължима застр. премия за срока на кредита 2 105.76 лв. (ориентир. размер) . В ГПР не са вкл. нот. такси за учредяване, подновяване, промяна и заличаване на ипотеката и държ. такса за вписването й, дължими от кредитополучателя. Обща дължима сума 136 240.67 лв. *Лихвеният процент е изчислен при РЛП на ОББ в размер на 0.2%. РЛП се променя по Методика, налична на сайта на ОББ.

Условия

Лихвен процент

Промоционални лихвени условия до 30.06.2020 г.

2.95% фиксиран лихвен процент за първите 3 години
3.95% променлив лихвен процент (РЛП 0.2% + 3.75% фиксирана надбавка) за останалия срок

Срок на кредита до 30 години
Сума до 500 000 лева
Обезпечение Ипотека върху жилищен недвижим имот
Такса кандидатстване Без такса
Такса за кредитна оценка 200 лева
Такса за оценка на имота

130 лева (за апартамент) 

190 лева (къща)

Такса за предсрочно погасяване 1% върху размера на предсрочно погасената главница до изплащане на първите 12 погасителни вноски по кредита
Такса за откриване на разплащателна сметка 2 лева
Такса по сметка, обслужваща кредита 2.50 лева на месец
Такса за заличаване на ипотека 60 лева
Застраховка Имот

Необходима е застраховка на обезпечението за срока на кредита при определени от банката условия, с избор от клиента на застраховател.

ОББ ви предлага застрахователна програма "Защита на дома и семейството" с комплексно покритие "Имущество" и "Живот".

 

Основни необходими документи

Основни документи, необходими при кандидатстване за ипотечен кредит:

 1. Искане за ипотечен кредит
 2. Документ за самоличност на кредитоискател/съдлъжник
 3. Справка-декларация за доходите, по образец на банката
 4. Документ за собственост на недвижимия имот – нотариален акт; договор за покупко-продажба или за учредяване на право на строеж, сключен с държавата или общината
 5. Удостоверение за тежести върху имота за период поне 10 години назад – от Агенция по вписванията
 6. Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот – от Община по местонахождение на имота
 7. Скица на имота – от техническата служба на общината от Служба по геодезия, картография и кадастър
 8. Документ за собственост на земята или за учредяване на право на строеж/ разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, таблица за площообразуване, Протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ за достигнат груб строеж – за случаите, когато предлаганото обезпечение не е завършено и въведено в експлоатация
 9. Количествено-стойностна сметка /КСС/
 10. Удостоверение за семейно положение – от ЕСГРАОН
 11. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК – от НАП

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Разгледайте други наши предложения

Овърдрафт

Допълнителни средства по вашата сметка до предварително договорен лимит.

Заплащане на битови сметки

Плащате бързо, удобно и лесно задълженията си за битови сметки.

ОББ Онлайн

Получавате достъп до вашите средства от всяка точка на света.

Ubb mobile

С ОББ Мобайл
банкирате в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече