Управление на парични средства

Сметки

Обединена българска банка разкрива и поддържа всички видове сметки, предвидени в националното законодателство в местна и чуждестранна валута, както и предоставя извлечения от клиентски сметки с различна периодичност, по Ваш избор /ежедневно или ежемесечно/. Научете повече

Пакети „Бизнес партньорство“

Пакет „Бизнес партньорство“ e продукт, насочен към микро и малкия бизнес и представлява съвкупност от най-често използваните банкови продукти и услуги с индивидуални месечни лимити, събрани в предплатен месечен пакет. Обединена българска банка Ви предоставя избор между четири пакета, в зависимост от Вашите нужди от финансови услуги. Научете повече

Плащания и директни дебити

Банката предлага следните канали за извършване на разплащания - в банковите салони на клоновата мрежа, чрез интернет банкиране – U-Online.ОББ предоставя възможност за нареждане на плащания по/от сметка в български лева и чуждестранна валута, за страната и чужбина (осъществени чрез БИСЕРА, РИНГС, SWIFT, СЕБРА, TARGET 2). Научете повече

Касови операции

Обединена българска банка работи със следните видове валути: BGN, EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AUD, DKK, NOK, SEK, JPY и TRY. Научете повече

Карти за бизнеса

Бизнес картите на Обединена българска банка Ви предлагат удобство и контрол, сигурност и независимост, когато се нуждаете от пари в брой или извършвате разплащания в България или чужбина. Научете повече

Приемане на плащания с банкови карти

Обединена българска банка предлага на своите бизнес клиенти възможност да приемат плащания с банкови карти посредством инсталиране на ПОС устройства. За търговци с онлайн магазин за продажба на стоки и услуги в интернет, предлагаме виртуален ПОС терминал за приемане на картови плащания – UBB e-commerce. Научете повече

Данъци

Обединена българска банка Ви осигурява удобен, лесен и евтин начин да платите задълженията си за данък сгради, такса смет, данък МПС и др., без да посещавате клон на банката или каса на съответната община. Научете повече

Вноски на банкомат

Обединена българска банка осигурява на клиентите си удобен, лесен и сигурен начин за вноски в брой на банкомат по дебитни и кредитни карти издадени от банката на 60 устройства в 31 града. Научете повече

Специализирани продукти за управление на вземанията и ликвидността

Обединена българска банка Ви предлага специализирани продукти за управление на ликвидността и вземанията от Ваши клиенти. Научете повече
Моля, изчакайте