Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 27/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85500
1.85200
Курс купува
1.77100
1.77200
Фиксинг на БНБ
1.81549
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28900
2.28400
Курс купува
2.16400
2.16800
Фиксинг на БНБ
2.22714
Касов
Безкасов
Курс продава
2.02100
2.01900
Курс купува
1.92700
1.92900
Фиксинг на БНБ
1.98059
EN
Дългови пазари

Дългови пазари

Инвестирайте в дълговите ценни книжа като алтернативна форма за спестяване.

Предимства

  • Получавате актуални котировки за ДЦК по цялата крива на доходността
  • Търговия на международните дългови пазари – имате възможност да търгувате с всички видове облигации без ограничение на географски региони и кредитен рейтинг
  • Можете да получите предварително фиксиран доход под формата на купон (лихва) в зависимост от вида на притежаваната облигация
  • Като първичен дилър на български държавни ценни книжа ОББ ви предлага посредничество за участие в аукционите, организирани от МФ

Условия

  • Да имате открита сметка в ОББ, по която ще се отразяват операциите с ценни книжа на вашия портфейл
  • Да имате сключен Договор за сделки с финансови инструменти
  • LEI – код

Необходими документи

  • Лична карта или паспорт на лицата, които представляват дружеството/ с пълномощник – изрично нотариално пълномощно
  • Удостоверение за актуално състояние на дружеството /Разпечатка от Търг. регистър
  • ЕИК / Регистрационен номер

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Вижте също

Срочен депозит

Спестявайте всеки месец избрана от вас сума от разплащателната ви сметка в различна валута за договорен предварително срок, срещу което получавате доходност.

Концентрация на парични средства

Обединявайте наличностите от вашите разплащателни сметки на едно място, особено ако бизнесът ви генерира големи обороти по различни сметки.

Брокерски услуги

Търгувайте на Българска фондова борса със съдействието на ОББ.