Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към

Касов
Безкасов
Курс продава
0.00000
0.00000
Курс купува
0.00000
0.00000
Фиксинг на БНБ
0.00000
EN
Брокерски услуги

Брокерски услуги

Търгувайте с нас на Българска фондова борса.

Предимства

 • Бърз достъп до БФБ и извън регулиран пазар
 • Търговия с всички инструменти, листвани на БФБ – акции, облигации, борсово търгувани фондове ETF, права и компенсаторни инструменти
 • Подавате поръчки чрез оторизирани служители в клоновата мрежа на ОББ или чрез електронната платформа U-Broker

U-Broker е електронна система, която осигурява сигурен и лесен достъп до търговия на БФБ в реално време.

Условия

 • Да имате открита сметка в ОББ, по която ще се отразяват операциите с ценни книжа на вашия портфейл
 • Да имате сключен Договор за сделки с финансови инструменти
 • За U-Broker да имате сключен договор и за електронно банкиране
 • LEI – код

Необходими документи

 • Лична карта или паспорт на лицата, които представляват дружеството/ с пълномощник – изрично нотариално пълномощно
 • Удостоверение за актуално състояние на дружеството /Разпечатка от Търг. регистър
 • ЕИК / Регистрационен номер
 • При продажба: Депозитарна разписка или Удостоверение за притежаване на финансови инструменти

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Вижте също

Концентрация на парични средства

Обединявайте наличностите от вашите разплащателни сметки на едно място, особено ако бизнесът ви генерира големи обороти по различни сметки.

Дългови пазари

Инвестирайте в дълговите ценни книжа като алтернативна форма за спестяване.

Инкасо на парични средства

ОББ транспортира и приема паричните средства и ценни пратки, генерирани от вашия бизнес в цялата страна.