ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии

Темата за устойчивостта и климатичните промени може да изглежда като нещо далечно на пръв поглед, но всъщност всички ние сме свидетели на все повече природни бедствия в следствие от глобалното затопляне. Световната научна общност също подчертава, че промените в климата са факт и главната причина е основно човешката дейност.

ОББ АД, като част от KBC Group - най-голямата банково-застрахователна група в България, насочи своите усилия да бъде активен участник при търсенето на решения в процеса на трансформация към зелена икономика.

decorative image
agro calculator info

Какво представлява калкулаторът?

  • В няколко лесни стъпки имате възможност да изчислите въглеродния отпечатък от земеделската дейност на Вашето стопанство въз основа на базови показатели
  • Калкулаторът обхваща 28 от най-често упражняваните земеделски дейности в България и се фокусира върху тези от тях, които формират основната част от парниковите емисии на сектора – метан (CH4), диазотен диоксид (N2O) и въглероден диоксид (CO2)
  • В този първи етап на Калкулатора, изчисленията за растениевъдството се базират на използваните за едногодишен период във Вашето стопанство количества торове, химикали, горива и получените средни добиви. В животновъдството отчитаме характеристиките на отглеждане и хранене на животните, както и практиките за съхранение на оборската тор
Стартирай калкулатора
IAE

Методологията за изчисления в ОББ АГРО КАЛКУЛАТОР НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ е разработена със съдействието на Института за аграрна икономика, като част от Програмата за устойчиво финансиране на ОББ АД

Изберете в коя област се намира Вашето стопанство

София Софийска област Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол