KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 02/06/2023 17:00:22

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86100
1.85800
Курс купува
1.77700
1.77900
Фиксинг на БНБ
1.81718
Касов
Безкасов
Курс продава
2.34300
2.33800
Курс купува
2.21800
2.22200
Фиксинг на БНБ
2.27607
Касов
Безкасов
Курс продава
2.04800
2.04600
Курс купува
1.95400
1.95600
Фиксинг на БНБ
2.00433
EN
Въпроси и отговори във връзка с преобразуване на договорни фондове

Въпроси и отговори във връзка с преобразуване на договорни фондове

За инвеститори, притежаващи дялове във фондове на KBC Управление на инвестиции и ОББ Асет Мениджмънт

 

Трябва ли да предприемам нещо, ако съм притежател на дялове във фонд, дистрибутиран от ОББ, който е участвал в процедурата по преобразуване като Приемащ фонд? Не. Няма нужда да предприемате никакви допълнителни действия, в случай, че сте придобили дяловете си във фондовете, дистрибутирани от ОББ АД, преди процедурата за преобразуване и имате действащ договор с банката.    
Какво се случва с дяловете ми, ако съм инвестирал във фонд, управляван от КВС Управление на инвестиции (с предишно наименование -Райфайзен Асет Мениджмънт България)? Фондовете, управлявани от КВС Управление на инвестиции (с предишно наименование -Райфайзен Асет Мениджмънт България) участваха в процедура по преобразуване чрез вливане във фондове на ОББ Асет Мениджмънт (търговската марка, под която упражнява дейност Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – Клон, България). В случай, че не сте упражнили правото си на обратно изкупуване до 17 март 2023 г., след 29 март 2023 г. притежаваните от вас дялове са били заменени с дялове в приемащите фондове, съгласно одобрената и обявена процедура. Приемащите фондове, в които са трансформирани вашите инвестиции, се дистрибутират ексклузивно от Обединена българска банка АД (ОББ АД). Записване на нови дялове, както и обратното изкупуване на притежаваните от Вас дялове - се извършва в офисите на банката дистрибутор.
Какви са моите права като инвеститор в договорен фонд, дистрибутиран от ОББ АД и как мога да ги упражня?

ОББ АД е ексклузивен дистрибутор на договорен фонд „ОББ Платинум България“ и инвестиционните под-фондове на договорен фонд-чадър „ОББ Експертийз“. В случай, че в резултат на преобразуването или по друг начин сте станали притежател на дялове в тези фондове, това ви дава редица права. Запознайте се с пълната информация в Проспекта на съответния фонд или ТУК.

Част от тези права могат да се упражнят единствено след сключване на договор с банката – дистрибутор за предоставяне на инвестиционни услуги.

Мога ли да инвестирам регулярно с месечни вноски във фондове, дистрибутирани от ОББ АД? Да. Систематичният инвестиционен план на ОББ АД дава възможност за регулярно инвестиране в договорен фонд, дистрибутиран от ОББ АД, по ваш избор. За целта е необходимо да посетите офис на банката, за да сключите Договор за сделки с финансови инструменти и систематично инвестиране или да се възползвате от възможността да го направите дигитално чрез мобилното приложение ОББ Мобайл - за договорен фонд ОББ Експертийз Динамичен Балансиран в лева или в евро.
Защо трябва да сключа нов договор за систематично инвестиране, ако вече съм имал такъв за Индивидуален инвестиционен план с КВС Управление на инвестиции (с предишно наименование -Райфайзен Асет Мениджмънт България)? 

В резултат на преобразуването притежаваните от вас дялове са конвертирани в дялове в приемащите фондове на ОББ Асет Мениджмънт.  КВС Управление на инвестиции (с предишно наименование - Райфайзен Асет Мениджмънт България) вече не е оправомощено да приема нареждания по отношение на дялове с тези фондове, тъй като не е управляващо дружество по отношение на приемащите фондове.

По отношение на приемащите фондове – ексклузивен дистрибутор за страната е ОББ АД. Това означава, че чрез клоновете на банката може да подадете нареждания във връзка с дяловете на притежаваните от вас фондове. Когато банката ви предоставя инвестиционна услуга, законът изисква да има писмен договор с вас. Също така, във връзка с предоставянето на инвестиционни услуги и с цел по-висока защита на интересите ви, ще ви бъде изготвена преценка за уместност, на базата на която ще получите професионален съвет.

 
Мога ли да сключа договор за систематично инвестиране без да посещавам офис на Банката?

Да. С ОББ Мобайл инвестирането вече е лесно. Чрез приложението на ОББ АД можете да откриете сметка в банката и да стартирате Систематичен инвестиционен план изцяло онлайн. С ОББ Мобайл може да инвестирате определена от Вас сума в ОББ Експертийз Динамичен Балансиран в лева или в евро. Научете повече ТУК.

Останалите договорни фондове, предлагани от ОББ, са достъпни за систематично инвестиране, след като сключите договор в офис на банката и направите Вашият избор.

Какво трябва да направя, ако съм наследник на дялове във фонд, дистрибутиран от ОББ АД?

Прехвърлянето на дялове, емитирани от договорни фондове, придобити чрез наследяване се извършва чрез лицензиран инвестиционен посредник, член на Централен депозитар АД, осъществяващ функции като регистрационен агент. Можете да намерите списък тези инвестиционни посредници на страницата на Централен депозитар АД, или като последвате посочения линк, за отбелязани с „Да” в колоната РА (регистриран агент).

Всички разпореждания с дялове имат действие след регистрацията им по сметка/подсметка на приобретателя в „Централен депозитар“ АД.

След прехвърляне на дяловете на Ваше име имате възможност да задържите инвестираните средства във фонда или да подадете поръчка за обратно изкупуване на част или всички дялове в най-близкия клон на ОББ АД.

В случай, че решите да подадете поръчка за обратно изкупуване на дяловете (т.е. да получите тяхната стойност), дяловете задължително трябва да са прехвърлени по ваша подсметка при ОББ АД. Попитайте за тази възможност избрания от Вас инвестиционен посредник.

Имам сключен Договор за индивидуален инвестиционен план. Мога ли да си запазя същите параметри и в новия фонд, като например – дата, сметка, периодичност?

Договорът за индивидуален инвестиционен план с KBC Управление на инвестиции ЕАД  не може да бъде трансформиран автоматично. За да продължите да инвестирате периодично следва да сключите нов договор за систематичен инвестиционен план в удобен за Вас офис на ОББ АД и при избрани от Вас параметри (дата, сметка, сума). С оглед защитата на Вашите интереси – Вие ще бъдете поканени да отговорите на няколко въпроса, за да Ви бъде изготвена оценка за уместност, на базата на която ще получите професионален съвет.

За клиентите на досегашната KBC Банк България ЕАД банковата сметка продължава да бъде със същия IBAN както досега.

До приключване на техническата интеграция клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ. Научете повече ТУК.

Къде мога да получа информация, относно новопридобитите от мен дялове? Можете да получите информация за притежаваните от Вас дялове в договорни фондове във всеки офис на ОББ АД.
Бях клиент на KBC Банк България ЕАД преди правното й сливане с ОББ АД. Мога ли да видя портфейла си от дялове в договорни фондове в онлайн банкирането, което използвам? Като част от интеграцията на ОББ АД и КБС Банк ЕАД предстои и техническата интеграция на системите за обслужване на двете банки. На този етап, електронен достъп до информацията за инвестициите в Приемащите фондове е възможно за тези от притежателите на дялове, които са клиенти на банката-дистрибутор ОББ АД чрез мобилното приложение ОББ Мобайл и дигиталния портал ОББ Онлайн. Допълнителна възможност за проследяване на информацията за броя и актуалната стойност на притежаваните дялове е достъпна чрез електронната услуга „Зона на инвеститора“ за регистрирани потребители. Регистрацията е възможна като изберете бутона „Зона на инвеститора" ТУК на страниците на съответния фонд на уебсайта на ОББ АД или на началната страница на уебсайта на ОББ Асет Мениджмънт, като използвате активния бутон за вход и регистрация.

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Ubb mobile

С ОББ Мобайл банкирате
в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече