Мечтите се сбъдват стъпка по стъпка. Започнете с нас.

Заявете Систематичен инвестиционен план бързо и лесно през ОББ Мобайл. Без такса записване за всяка инвестиция до 31 март 2023 г.

С ОББ Мобайл инвестирането вече е лесно

section icon

Систематичен инвестиционен план изцяло онлайн

section icon

Без посещение в банков клон

section icon

Всички документи се подписват изцяло дигитално

section icon

Сигурен и защитен процес

section icon

Не губите ценно време

4 лесни стъпки:

01

Потвърдете фонда - ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран в лв. или евро – запознайте се с ключовата информация за инвеститорите.

02

Задайте параметри на плана – изберете сума, която ще отделяте всеки месец; дата, на която ще инвестирате; сметка, от която да се удържат средствата. Дайте име на своята мечта – пътуване, спокойни старини, образование.

03

Запознайте се с документите и ги потвърдете - вижте документите за фонда: прогнозните разходи, общите условия, тарифата, договора и др.

04

Подпишете с клик, пръстов отпечатък, лицево разпознаване или ПИН.

Стъпка 1 от 6

Ако желаете да направите промяна по първоначалните параметри или да спрете вноските – можете да го направите през ОББ Мобайл.*

* ВАЖНО! Тази информация съдържа маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на публикуването ѝ и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“ на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор е достъпно на следните хипервръзки, на български език: https://ubbam.bg/uploads/files/page/12593.pdf и на английски език: https://ubbam.bg/uploads/files/page/12594.pdf.

phone
phone
phone
phone

Характеристики на Систематичния инвестиционен план:

 • Получавате възможност да отделите определена сума според вашите нужди и очаквания.
 • Възможност за дългосрочно инвестиране – без фиксиран краен срок.
 • Не е необходимо да познавате финансовите пазари – екип от професионалисти се грижи и управлява инвестицията ви.
 • Изкуствен интелект на помощ на портфолио мениджърите с цел да се реализира възможност за по-висока доходност.
 • Обратно изкупуване на дяловете се извършва в клон на ОББ, като можете да разполагате със средствата си до 10 работни дни .
 • Минимална сума за инвестиция 10 лв. или 10 евро.
screen
phone
screen
fingerprint

Сигурността ви е гарантирана

 • Криптирани данни
 • Софтуерен токън
 • Квалифициран електронен подпис
 • Достъп с биометрични данни

Имате въпроси?

Колко време е нужно, за да стартирам систематичен инвестиционен план през мобилното си устройство?

arrow

Обикновено за завършването на процеса са необходими до 11 минути.

Какво ми е необходимо, за да стартирам систематичен инвестиционен план през ОББ Мобайл?

arrow

За да стартирате процеса са необходими няколко базови изисквания:

 1. Да сте български гражданин на възраст над 18 г.
 2. Да притежавате валидна лична карта
 3. Да имате мобилно устройство с операционна система Android или iOS
 4. Да имате достъп до интернет на вашето мобилно устройство
 5. Да сте настоящ клиент на ОББ

На какви устройства мога да се регистрирам като клиент на ОББ?

arrow

Мобилното приложение на ОББ работи на устройства с мобилна операционна система Android 5.0 (или по висока) или iOS 12 (или по-висока).

Колко би ми струвало ползването на мобилното приложение ОББ Мобайл?

arrow

Ползването на ОББ Мобайл е напълно безплатно.

Какви са стъпките в процеса?

arrow
 1. Потвърдете фонда - ОББ Експертийз Динамичен балансиран в лв. или евро – запознайте се ключовата информация за инвеститорите.
 2. Задайте параметри на плана – изберете сума, която ще отделяте всеки месец; дата, на която ще инвестирате; сметка, от която да се удържат средствата. Дайте име на своята мечта – пътуване, спокойни старини, образование.
 3. Запознайте се с документите и ги потвърдете - вижте прогнозните разходи, документите за фонда, общите условия, тарифата и договора.
 4. Подпишете с клик, пръстов отпечатък, лицево разпознаване или ПИН.
 5. Готово!

Към кого бих могъл да се обърна при проблеми в процеса?

arrow

Незабавно съдействие може да получите като се свържете с нас на *7171 или 0700 117 17, посетите удобен за вас клон на ОББ. Всички клонове може да видите тук.

Най-високКредитен рейтингв България*
Map

Част от семейството на
белгийската KBC

С фокус върху клиентите ние в ОББ реализираме пълния потенциал на принадлежността си към голяма банково-застрахователна група, каквато е KBC Груп и чрез богатото си портфолио от продукти, услуги и дигитални платформи откликваме на всяка потребност и всеки клиент.

Всички маркетингови активности и кампании се създават и осъществяват на територията на Република България и са изцяло насочени и целят да достигнат само аудиторията от индивидуални и/или бизнес клиенти на ОББ с обичайно местопребиваване на територията на страната.

Научете повече

* Fitch Ratings повиши рейтинга на ОББ до A-, което е най-високият банков рейтинг в България

KBC Group

Готови ли сте?

QR кодове към ОББ Мобайл в двата магазина за апликации (App Stores)