ОББ и КВС Банк

През юли 2022 г. банката, лизинговото дружество, застрахователният брокер и дружеството за управление на инвестиции от групата на Райфайзенбанк Интернешънъл (РБИ) в България станаха част от белгийската финансова група KBC.

KBC Груп оперира на българския пазар успешно вече 15 години. Част от финансовата група у нас са компаниите ОББ, ДЗИ, ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Застрахователен брокер, ОББ Факторинг, ОББ Асет мениджмънт, а с придобиването на компаниите от групата на РБИ в България – вече и KBC Банк, KBC Лизинг, KBC Застрахователен брокер и KBC Управление на инвестиции.

През следващите месеци предстои да бъдат обединени дружествата от групата със сходна дейност:

ОББ и KBC Банк

ОББ Интерлийз и KBC Лизинг

ОББ Застрахователен брокер и KBC Застрахователен брокер

ОББ Асет мениджмънт и KBC Управление на инвестиции

До приключването на този процес те ще продължават да извършват своята оперативна дейност като отделни юридически лица. През това време клиентите им ще продължат да получават същото високо ниво на обслужване, както досега. Условията по ползваните от клиентите на всички тези дружества продукти и услуги не се променят. Те ще бъдат уведомявани предварително и в съответствие със законовите изисквания за всички необходими действия, които следва да предприемат.

Не необходимо клиентите на дружествата от групата на КВС да предприемат допълнителни действия.

По-долу ще бъдат помествани актуалните новини, материали с въпроси и отговори и възможност за обратна връзка по теми и въпроси, свързани с обединението на организациите.

Ако сте клиенти на КВС Банк и дъщерните ѝ дружества, можете да получите повече информация на:

Въпроси и отговори за клиенти на ОББ

Отношенията ми с банката и/ или останалите компании в групата като клиент продължават ли да бъдат в сила?

arrow

Да, отношенията Ви като клиент на банката и/ или на останалите компании в групата продължават да бъдат в сила, съгласно договора Ви с нас. Договорът Ви с нашата банка не се променя. Удовлетвореността и благополучието на клиентите ни продължават да бъдат от изключителна важност за нас. Ще продължим да предоставяме продукти и услуги с отлично качество, съобразени с очакванията на нашите клиенти.

Ще се променят ли условията по договора ми с банката и/ или с дъщерните ѝ дружества?

arrow

Условията по договора Ви с нашата банка и/ или с дъщерните ѝ дружества не се променят. В случай че има нови условия по ползваните от Вас продукти, ще бъдете уведомени своевременно и съгласно условията на Договора, който сте сключили.

Необходимо ли e да подпиша повторно договора си с банката или с друга от компаниите в групата?

arrow

Не е необходимо да преподписвате договора си с банката или с друга от компаниите в групата.

Трябва ли да предприема нещо, за да продължа да използвам своите банкова сметка, карта, мобилно банкиране, онлайн банкиране, както до сега?

arrow

Не, не е необходимо да предприемате никакви действия. Използваните от Вас продукти и услуги на банката се запазват, както и до сега. Мобилното банкиране и онлайн банкирането не променят своите функционалности. При евентуални последващи промени ще бъдете предварително информирани чрез избрания от Вас канал за контакт, в съответствие с българското законодателство.

Ще се промени ли обслужващият ме офис?

arrow

Не, обслужващият Ви офис не се променя. Ако има промяна ще Ви уведомим своевременно. При евентуални бъдещи промени в структурата на клоновата/офисна мрежа ще можете да получите информация от корпоративния уебсайт на съответното дружество.

Ще може ли клиенти на ОББ да бъдат обслужвани в клон на KBC Банк и обратно?

arrow

Не, на този етап клиентите на всяка една от двете банки и техните дъщерни дружества ще бъдат обслужвани само в клоновете на дружеството, с което имат сключен договор.