За Обединена българска банка

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

Вижте още
Корпоративна социална отговорност
Корпоративна социална отговорност

ОББ поддържа и развива устойчива политика на корпоративна социална отговорност като част от активния си ангажимент към обществото, неговите членове, неговата история и бъдеще.

Цялостната ни стратегия в сферата на корпоративната социална отговорност е насочена към няколко основни линии на подкрепа, тясно обвързани със съхраняването на обществените устои в исторически и културен план, с поощряването на иновативните изяви в изкуството и науката, с подкрепата за спорта и активния начин на живот и не на последно място – с отговорността към уязвимите членове на обществото.

Обединена българска банка развива дългосрочни програми в подкрепа на културата, изкуството и спорта като част от политиката си за корпоративна социална отговорност.

•Подкрепа на изкуството: ОББ е дългосрочен партньор и меценат на знакови фестивали в България. През годините Банката активно подкрепя и налагането на сцената на млади артисти.

•Подкрепа за културно-историческото наследство и науката: ОББ подава ръка и на значими археологически проекти и е устойчив партньор на един от най-старите музеи за естествени науки в България – Националния природонаучен музей.

•Подкрепа за спорта: Спортната линия на ОББ се изразява в подкрепа на спортни прояви за деца и младежи.

Вижте още
За медиите
Може да се свържете с нашия PR отдел на контактите, посочени по-долу: pr@ubb.bg