KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 11/06/2021 17:06:20

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.65720
1.65420
Курс купува
1.57520
1.57820
Фиксинг на БНБ
1.61306
Касов
Безкасов
Курс продава
2.34262
2.33762
Курс купува
2.21762
2.22162
Фиксинг на БНБ
2.28192
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84086
1.83586
Курс купува
1.75486
1.75986
Фиксинг на БНБ
1.79714
EN

Спестявания и инвестиции

Спестявания

Стандартни срочни депозити Стандартни срочни депозити

Сами определяте срока, начина на подновяване на депозита и как да получавате лихвата, натрупана по него.

Вижте повече
Депозит Депозит "На разположение"

Получавате гарантирана доходност, дори и в случай на предсрочно прекратяване.

Вижте повече
Отворен спестовен влог Отворен спестовен влог

Със спестовните сметки от ОББ теглите и внасяте пари по всяко време, без да губите натрупаната лихва.

Вижте повече

Инвестиции във взаимни фондове

Систематичен инвестиционен план (СИП) Систематичен инвестиционен план (СИП)

За хора, които нямат възможност да спестяват или инвестират големи суми, но биха искали да отделят средства, за да постигнат определена цел.

Вижте повече
ОББ Платинум Облигации ОББ Платинум Облигации

Консервативен фонд, инвестиращ предимно в корпоративни облигации, депозити, държавни ценни книжа и инструменти на паричния пазар в България.

Вижте повече
ОББ Платинум Евро Облигации ОББ Платинум Евро Облигации

Kонсервативен фонд, инвестиращ предимно в корпоративни облигации, депозити, държавни ценни книжа и инструменти на паричния пазар, но деномирани в евро.

Вижте повече
ОББ Балансиран Фонд ОББ Балансиран Фонд

Основна цел е запазване и нарастване на стойността на дяловете на договорния фонд чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск.

Вижте повече
ОББ Премиум Акции ОББ Премиум Акции

Фонд с фокус предимно в акции на български компании, търгувани на БФБ, които имат висок потенциал за растеж, но и имат изменения в цените си в краткосрочен план.

Вижте повече
ОББ Патримониум Земя ОББ Патримониум Земя

Единствен по рода си фонд, насочен към инвестиция предимно в акции на български компании, инвестиращи в земеделска земя, както и в глобални компании от аграрния сектор и ХВП.

Вижте повече
ОББ Глобал Фарм Инвест ОББ Глобал Фарм Инвест

Фонд, фокусиран предимно в акции на водещи компании от сектора на здравеопазването и най-вече във фармацевтичния отрасъл, биотехнологиите и медицинската апаратура.

Вижте повече
ОББ Глобал Детски Фонд ОББ Глобал Детски Фонд

Първият по рода си фонд, инвестиращ предимно в акции на компании с дейност, ориентирана към производството на продукти и услуги, свързани с отглеждането и грижата за децата.

Вижте повече
ОББ Глобал Растеж ОББ Глобал Растеж

Инвестира предимно в акции на водещи и динамично развиващи се компании, които реинвестират печалбите си в нови проекти.

Вижте повече
ОББ Глобал Дивидент ОББ Глобал Дивидент

Инвестира предимно в акции на утвърдени, стабилни компании, които регулярно изплащат дивидент на своите акционери, с възможност за реализиране на капиталови печалби.

Вижте повече
KBC ExpertEase Defensive Balanced KBC ExpertEase Defensive Balanced

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и не са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации.

Вижте повече
KBC ExpertEase Defensive Tolerant KBC ExpertEase Defensive Tolerant

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и не са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации.

Вижте повече
KBC ExpertEase Dynamic Balanced KBC ExpertEase Dynamic Balanced

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и са склонни да поемат по-висок риск. Целевото разпределение е 55% за дела в акции и 45% за дела в облигации.

Вижте повече
KBC ExpertEase Dynamic Tolerant KBC ExpertEase Dynamic Tolerant

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 55% за дела в акции и 45% за дела в облигации.

Вижте повече
KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към по-високо ниво на загуба и са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 75% за дела в акции и 25% в облигации.

Вижте повече

Инвестиционно-застрахователни програми

ЕвроБъдеще ЕвроБъдеще

С ЕвроБъдеще спестявате днес за повече сигурност утре – получавате сигурността на застраховка "Живот", докато заделяте средства за важните неща.

Вижте повече
ЕвроИнвест ЕвроИнвест

С ЕвроИнвест получавате сигурността от защитата на застраховка "Злополука", докато инвестирате с еднократна премия във фондове от отворен тип.

Вижте повече

Инвестиции за напреднали

Дългови пазари Дългови пазари

Алтернативна форма за инвестиране на спестяванията спрямо традиционните банкови депозити и спестовни сметки, подходяща за инвеститори, търсещи нисък риск.

Вижте повече
Валутна търговия Валутна търговия

Възможност за реализиране на валутни сделки с над 80 валутни двойки в 13 валути.

Вижте повече
Брокерски услуги Брокерски услуги

Търговия с всички инструменти, листвани на БФБ – акции, облигации, борсово търгувани фондове ETF, права и компенсaторни инструменти

Вижте повече
Устойчивост на инвестициите