KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 06/06/2023 08:26:23

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.87400
1.87100
Курс купува
1.79000
1.79100
Фиксинг на БНБ
1.83079
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33500
2.33000
Курс купува
2.21000
2.21400
Фиксинг на БНБ
2.27150
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01674
EN
KBC Eco Fund Water Responsible Investing

KBC Eco Fund Water Responsible Investing

Взаимен фонд, който инвестира изцяло в акциите на компании, чиято основна дейност е свързана с вода, включително съхранение, преработка и опазване на водните ресурси. Като инвестирате в него, вие можете да допринесете за справянето със сериозен световен проблем, а в същото време ставате част от този бързо растящ сектор.

Характеристики

  • Висока ликвидност – дяловете могат да бъдат закупени или продадени обратно по всяко време.
  • Диверсификация на инвестираните средства.
  • Институционална сигурност – контрол от Комисията за финансов надзор, а активите на фонда се съхраняват в банка-депозитар.
  • Достъп до специализирани пазари – достъп до пазари, които обикновено са затворени или твърде специализирани за индивидуални инвеститори.

Описание

KBC Eco Fund Water има за цел да постигне максимална възвръщаемост като инвестира в компании, чиято основна дейност е свързана с водния сектор, като разпределението е глобално. Фондът инвестира активите си в акции на компании, които освен че са част от този сектор, извършват своята дейност и по социално отговорен начин. За да се гарантира социално отговорния характер на този фонд, компаниите се подлагат на двойна проверка. За тази цел специализиран проучвателен екип от KBC Asset Management работи съвместно с независими експерти, които извършват второ ниво на проучване на компаниите и до колко те следват устойчив модел на дейност. Също така, KBC Eco Fund Water не може да инвестира в активи, които са изключени въз основа на определени от КВС Асет Мениджмънт критерии за изключване, като например компании и индустрии, свързани с тютюн, хазарт, противоречиви оръжия, кожени изделия и екзотични кожи и развлечения за възрастни, например.

Валутата на фонда е евро. Дяловете на фонда, които се предлагат на територията на България, са с капитализирана доходност като това означава, че  всеки получен дивидент или доход ще се реинвестира по начина, посочен в проспекта. Поръчките за дялове на фонда се изпълняват всеки работен ден.

Няма защита на капитала.

 Тип фонд Фонд в акции
Показател за риск 4 по скала от 1 (нисък риск) до 7 (висок риск)
Инвестиционен фокус: Акции
Препоръчителен инвестиционен хоризонт От 8 години
Старт на публично предлагане 01.12.2020
Минимална еднократна инвестиция/ СИП 100 евро/ 10 евро
Валута EUR
Банка депозитар KBC Bank NV
Такса за записване  1.50%
Такса обратно изкупуване до един месец, след записването 5%
Такса обратно изкупуване след един месец

Няма

Текущи разходи
1.843%
от които inducements 1.120%
Транзакционни разходи 0.131%
Цени на дялове Може да видите ТУК

ВАЖНО! Тази информация съдържа маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на публикуването й и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg).

Документи

KBC Eco Fund Water Responsible Investing

  • Основен информационен документ ТУК
  • Информация за резултатите за минали периоди ТУК
  • Документ със сценарии за резултатите ТУК
  • Проспект на KBC Eco Fund ТУК
  • Месечна информация на фонда ТУК
  • Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта ТУК

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Ubb mobile

С ОББ Мобайл банкирате
в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече