Кредити

Ипотечни кредити


Ипотечен кредит за покупка в лева и евро
Домът, за който сте мечтали, сега може да бъде Ваш с промоционалните условия по ипотечни кредити от Обединена българска банка.

Многоцелеви ипотечен кредит
С многоцелевия ипотечен кредит от Обединена българска банка можете да разполагате със средства за покриване на финансови нужди от всякакъв вид при атрактивни лихвени условия.

Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент
С ипотечния кредит с фиксиран лихвен процент Вие имате възможност да закупите жилище, да рефинансирате съществуващ ипотечен кредит или да получите средства за строителство и довършителни работи.

Ипотечен кредит за рефинансиране
Изборът на ипотечен кредит може да се окаже също толкова не лека задача, колкото и изборът на дом.

Потребителски кредити


Кредит големи суми
Потребителски кредит за тези клиенти, които имат нужда от по-голяма сума и искат да я изплатят в кратки срокове

Потребителски кредит „Енергийна ефективност“
Кредит „Енергийна ефективност“ дава възможност на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ.

Потребителски кредит
Краткосрочен, средносрочен или дългосрочен заем за закупуване на желани от Вас стоки и услуги с по-висока стойност или покриване на други Ваши нужди: ремонтна дейност, здравеопазване, обучение и др.

Потребителски кредит с фиксирана лихва
С потребителски кредит с фиксирана лихва за целия период Вие получавате сигурността за постоянна вноска и възможност да планирате своите разходи.

Овърдрафт
Гъвкава форма на левов кредит, даваща правото на клиентите с Обединена българска банка дебитни карти или разплащателни сметки да превишават салдото си по картова сметка или разплащателна сметка до предварително договорен лимит.

Потребителски кредит „Златна възраст“
Потребителски кредит с атрактивни условия и облекчена процедура, специално предназначен за нуждите на пенсионерите