Кредити

Ипотечни кредити


Ипотечен кредит за покупка в лева и евро
Домът, за който сте мечтали, сега може да бъде Ваш с промоционалните условия по ипотечни кредити от Обединена българска банка.

Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент
С ипотечния кредит с фиксиран лихвен процент Вие имате възможност да закупите жилище, да рефинансирате съществуващ ипотечен кредит или да получите средства за строителство и довършителни работи. Вижте промоционалното ни предложение!

Многоцелеви ипотечен кредит
С многоцелевия ипотечен кредит от Обединена българска банка можете да разполагате със средства за покриване на финансови нужди от всякакъв вид при атрактивни лихвени условия. Вижте промоционалното ни предложение!

Ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане
С ипотечния кредит на Обединена българска банка за ремонт и обзавеждане имате възможност да подобрите и обзаведете Вашето жилище, като осигурите комфорт за Вас и Вашите близки.Вижте промоционалното ни предложение!

Ипотечен кредит за строителство и довършителни работи
С ипотечния кредит на Обединена българска банка за строителство и довършителни работи имате възможност да финансирате до 100% създаването на Вашия нов дом.Вижте промоционалното ни предложение!

Други видове ипотечни кредити
Изборът на ипотечен кредит може да се окаже също толкова не лека задача, колкото и изборът на дом.Вижте промоционалното ни предложение!

Ипотечен кредит - Реалност*
С ипотечен кредит „Реалност“ имате възможност да осъществите своите планове и да закупите собствено жилище или да направите мечтания ремонт.

Ипотечен кредит за рефинансиране*
Възползвайте се от атрактивните условия и бързо одобрение с нашия ипотечен кредит за рефинансиране.

Ипотечен кредит за финансиране на текущи нужди*
Осигурете си средства за покупка на обзавеждане, довършителни работи, ремонт, техника, обучение и други текущи нужди с ипотечен кредит от ОББ.

Потребителски кредити


Кредит големи суми
Потребителски кредит за тези клиенти, които имат нужда от по-голяма сума и искат да я изплатят в кратки срокове

Потребителски кредит „Енергийна ефективност“
Кредит „Енергийна ефективност“ дава възможност на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ.

Потребителски кредит
Краткосрочен, средносрочен или дългосрочен заем за закупуване на желани от Вас стоки и услуги с по-висока стойност или покриване на други Ваши нужди: ремонтна дейност, здравеопазване, обучение и др.

Потребителски кредит с фиксирана лихва
С потребителски кредит с фиксирана лихва за целия период Вие получавате сигурността за постоянна вноска и възможност да планирате своите разходи.

Обединен кредит
С потребителски кредит за обединяване на задължения изплащате едно задължение на едно място и при изгодни финансови условия.

Потребителски кредит с превод на работна заплата
Потребителският кредит с превод на работна заплата е най- добрият начин да получите необходимите Ви средства при преференциални условия.

Отворен кредит
Ново поколение кредити, предоставени за първи път на българския пазар от Обединена българска банка.Гъвкав заем с благоприятни условия, съобразен с Вашите възможности.

Овърдрафт
Гъвкава форма на левов кредит, даваща правото на клиентите с Обединена българска банка дебитни карти или разплащателни сметки да превишават салдото си по картова сметка или разплащателна сметка до предварително договорен лимит.

Потребителски кредит „За теб“*
Специално създаден да удовлетвори потребността от допълнително финансиране на всеки, съобразно индивидуалните нужди: ремонтна дейност, здравеопазване, обучение и др.

Потребителски кредит „Златна възраст“*
Потребителски кредит с атрактивни условия и облекчена процедура, специално предназначен за нуждите на пенсионерите

Овърдрафт по картова сметка*
Гъвкава форма на кредит, даваща правото на клиентите с картови сметки да превишават салдото си до предварително договорен лимит