KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 22/01/2020 16:28:11

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.80690
1.80390
Курс купува
1.72490
1.72790
Фиксинг на БНБ
1.75963
Касов
Безкасов
Курс продава
2.38112
2.37612
Курс купува
2.25612
2.26012
Фиксинг на БНБ
2.30016
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86345
1.85845
Курс купува
1.77745
1.78245
Фиксинг на БНБ
1.82056
EN
Управление

Управление

Петър Андронов
Председател на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри мениджър на КВС Груп за България, Председател на УС и Главен изпълнителен директор на ОББ

Петър Андронов e председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Обединена българска банка след придобиването на ОББ от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г. Кариерата му в KBC Груп започва през юли 2007 г., когато е назначен за изпълнителен директор на СИБАНК. През март 2008 г. става главен изпълнителен директор, а от март 2011 г. заема позицията и на кънтри мениджър на КВС Груп за България.

Професионалният път на Петър Андронов включва редица позиции в частния банков сектор и БНБ. В периода 2002 – 2007 г. той е главен директор на управление „Банков надзор” в Българската народна банка. От 2003 г. до май 2007 г. е член на Управителния съвет на Резервния обезпечителен фонд. Участва в изготвянето на действащото надзорно банково законодателство, в това число Закона за кредитните институции, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, надзорните наредби на БНБ, указания и др. Член е и на Инвестиционния комитет на БНБ.

В периода 2005 – 2007 г. Петър Андронов е наблюдател и член на Европейския банков комитет и на Комитета на европейските банкови надзорници към Европейската комисия. По същото време е наблюдател и член на Банковия надзорен комитет към Европейската централна банка.

От 2008 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България и неин представител в Комитета по банков надзор към Европейската банкова федерация. През 2015 г. е избран за председател на Асоциацията, а през март 2018 г. е преизбран за нов мандат на тази позиция.

Има магистърска степен по Финанси и банково дело от Университета за световно стопанство. От 1995 г. е лектор в УНСС, във Висшето училище по застраховане и финанси и в Нов български университет / Международен банков институт - преподава дисциплини „Основи на финансите” и „Банково регулиране”. Член е на Съвета на настоятелите на УНСС.

Владее английски, немски и руски език.

Десислава Симеонова
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Корпоративно банкиране и МСП на ОББ

Десислава Симеонова има магистърска степен по право. Започва професионалното си развитие като стажант-юрист в Софийски градски съд. През 2000 г. е назначена като публичен изпълнител в Агенция за държавни вземания към Министерство на финансите. Впоследствие работи и като юрисконсулт към Правната дирекция и експерт към Инспектората на същата институция.

В периода 2004 – 2008 г . работи като юрист в Българска народна банка, управление „Банков надзор“. Присъединява към екипа на СИБАНК преди повече от 10 години на позиция „Корпоративен секретар“. След това последователно ръководи дирекция „Правно обслужване и методология“, а през 2016 г. става директор „Малки и средни предприятия“, постигайки отлични резултати в своя сегмент.

Светла Георгиева
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри директор Риск, член на УС и Изпълнителен директор Риск на ОББ

Светла Георгиева е член на Управителния съвет и Изпълнителен директор Риск на Обединена българска банка след придобиването на ОББ от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г.

Професионалният й път минава през ръководни позиции в Citibank N.A. и ING Bank N.V. През 2008 г. се присъединява към екипа на СИБАНК, като последователно заема позициите Ръководител управление „Кредитен риск на физически лица“ и Заместник-директор „Управление на кредитите“. В началото на 2014 г. става Изпълнителен директор Риск на КВС Груп за България, член на УС и изпълнителен директор на СИБАНК.

Светла Георгиева завършва INSEAD Inter-Alpha Banking Programme (2013), City University, Seattle, DCL (2004 – 2006) и има квалификационна степен MBA по Финанси.

Магистър е по промишлена електроника на Московския институт по енергетика, притежава и следдипломна квалификация от Университета за национално и световно стопанство (Международни икономически отношения и международно право) и University of Delaware / FLAG Consortium in Sofia.

Владее свободно английски и руски език.

Кристоф  Де Мил
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри Финансов директор, член на УС и Изпълнителен директор Финанси на ОББ, Иновационен лидер на KBC Груп в България

Кристоф Де Мил започва кариерата си в КВС Груп през 1995 г. След като 10 години заема различни мениджърски позиции в Ритейл и МСП клоновата мрежа на групата, през 2006 г. се премества в Чехия, където ръководи Ритейл и МСП клоновата мрежа на CSOB Банк в продължение на 5 години.

От 2011 г. Кристоф Де Мил е член на Управителния съвет на СИБАНК, където отговаря за направленията Банкиране на дребно, Клонова мрежа и Дистрибуционни канали и разплащания.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Кристоф Де Мил става член на Управителния съвет и Изпълнителен директор Финанси на Обединена българска банка.

Завършил е икономика в Икономическия университет в Гент и има MBA от INSEAD.

Владее фламандски, английски, френски, бизнес немски и основно ниво чешки език.

Ян Суинен
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Маркетинг и дистрибуция – банкиране на дребно на ОББ

Професионалният път на Ян Суинен в KBC Груп започва през 1984 г. След като придобива богат опит от над 18 години в Ритейл и МСП клонова мрежа, през 2003 г. се мести в Унгария и оглавява дирекция “Ритейл продукти, продажби и стратегия” в K&H Bank and Insurance. През 2005 г. става директор “Канали за банкови продажби и подпомагане на продажбите” в компанията.

В периода 2009 – 2012 г. ръководи “Управление на ритейл клонова мрежа” в CSOB Словакия. През 2012 г. се присъединява към екипа на СИБАНК като директор “Клонова мрежа и дистрибуционни канали”, а през април 2017 г. е назначен за търговски пълномощник в банката.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Ян Суинен става Изпълнителен директор Маркетинг и дистрибуция – банкиране на дребно на ОББ, а от 2018 г. е и член на Управителния съвет на банката.

Завършил е специалност “Счетоводство и банкиране” и има следдипломна квалификация по управление на човешките ресурси.

Езикови компетенции: фламандски, английски, френски, основни познания по немски език.

Теодор Маринов
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси на ОББ

Теодор Маринов е в управлението на Обединена българска банка от юни 2010 г., когато е избран за член на Съвета на директорите, като от септември същата година заема позицията Генерален директор Корпоративно банкиране на банката.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Теодор Маринов става Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси на ОББ. В периода 2001 – 2010 г. заема поста на Главен изпълнителен директор на Интерлийз АД, а от 2006 г. участва и в управителните органи на лизинговите дружества на групата на Националната банка на Гърция в Румъния и Сърбия.

Започва професионалното си развитие през 1994 г. като финансов аналитик на Софийската фондова борса. През 1995 – 1997 г. работи последователно като мениджър връзки с клиенти и ръководител кредитни анализи в Българска инвестиционна банка. От 1997 г. до 2000 г. заема позицията на инвестиционен мениджър в Балканската регионална дивизия на Националната банка на Гърция.

Има магистърски степени по „Бизнес администрация“ от London Business School и „Системи и управление“ от Технически университет, София. Теодор Маринов е носител на професионалната квалификация CFA (сертифициран финансов аналитик) от 2001 г.

Завършил е INSEAD Inter-Alpha Banking program през 2002 г.

Владее свободно английски и руски език.

Ивайло Матеев
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Операции на ОББ

Ивайло Матеев започва кариерата си в ОББ през 1992 г. През годините заема различни позиции в областите Планиране и бюджетиране, Управленско счетоводство, Управление на проекти, Бизнес процеси и организация, Управление на клоновата мрежа. В периода 2009 – 2017 г. е Главен оперативен директор на ОББ.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Ивайло Матеев става член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Операции на ОББ.

Има магистърска степен по „Търговия“ от УНСС.

Владее английски, испански, руски език.

Христина Филипова
Член на УС на ОББ, Прокурист на ОББ

Професионалният път на Христина Филипова включва различни позиции в частния банков сектор и Българската народна банка. В периода 1987 – 1992 г. работи като инспектор в БНБ – клон Благоевград и директор на клон Рила. Продължава кариерата си в ТСБанк АД, а през 1996 г. става част от екипа на СИБАНК (тогава БРИБАНК).

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г. и вливането на СИБАНК в ОББ, Христина Филипова става член на УС и Прокурист на ОББ. Висшето си образование завършва в УНСС с квалификация „Банки и банково дело“. Специализира „Банки в пазарната икономика“ в Института за международно обучение в Берлин.

Има лиценз от Агенцията за приватизация за оценител на финансови институции от 1996 г. и за оценител на цели предприятия от 1999 г. От 1997 г. притежава сертификат за синдик. Дипломиран експерт-счетоводител е от 1998 г.

Владее испански и руски език.

Корпоративна култура

Корпоративна култура

Отговорност към обществото

Отговорност към обществото