KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 11/06/2021 17:06:20

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.65720
1.65420
Курс купува
1.57520
1.57820
Фиксинг на БНБ
1.61306
Касов
Безкасов
Курс продава
2.34262
2.33762
Курс купува
2.21762
2.22162
Фиксинг на БНБ
2.28192
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84086
1.83586
Курс купува
1.75486
1.75986
Фиксинг на БНБ
1.79714
EN
Управление

Управителен съвет

Петър Андронов
Председател на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри мениджър на КВС Груп за България, Председател на УС и Главен изпълнителен директор на ОББ

Петър Андронов e председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Обединена българска банка след придобиването на ОББ от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г. Кариерата му в KBC Груп започва през юли 2007 г., когато е назначен за изпълнителен директор на СИБАНК. През март 2008 г. става главен изпълнителен директор, а от март 2011 г. заема позицията и на кънтри мениджър на КВС Груп за България.

Професионалният път на Петър Андронов включва редица позиции в частния банков сектор и БНБ. В периода 2002 – 2007 г. той е главен директор на управление „Банков надзор” в Българската народна банка. От 2003 г. до май 2007 г. е член на Управителния съвет на Резервния обезпечителен фонд. Участва в изготвянето на действащото надзорно банково законодателство, в това число Закона за кредитните институции, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, надзорните наредби на БНБ, указания и др. Член е и на Инвестиционния комитет на БНБ.

В периода 2005 – 2007 г. Петър Андронов е наблюдател и член на Европейския банков комитет и на Комитета на европейските банкови надзорници към Европейската комисия. По същото време е наблюдател и член на Банковия надзорен комитет към Европейската централна банка.

От 2008 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България и неин представител в Комитета по банков надзор към Европейската банкова федерация. През 2015 г. е избран за председател на Асоциацията, а през март 2018 г. е преизбран за нов мандат на тази позиция.

Има магистърска степен по Финанси и банково дело от Университета за световно стопанство. От 1995 г. е лектор в УНСС, във Висшето училище по застраховане и финанси и в Нов български университет / Международен банков институт - преподава дисциплини „Основи на финансите” и „Банково регулиране”. Член е на Съвета на настоятелите на УНСС.

Владее английски, немски и руски език.

Десислава Симеонова
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Корпоративно банкиране и МСП на ОББ

Десислава Симеонова има магистърска степен по право. Започва професионалното си развитие като стажант-юрист в Софийски градски съд. През 2000 г. е назначена като публичен изпълнител в Агенция за държавни вземания към Министерство на финансите. Впоследствие работи и като юрисконсулт към Правната дирекция и експерт към Инспектората на същата институция.

В периода 2004 – 2008 г . работи като юрист в Българска народна банка, управление „Банков надзор“. Присъединява към екипа на СИБАНК преди повече от 10 години на позиция „Корпоративен секретар“. След това последователно ръководи дирекция „Правно обслужване и методология“, а през 2016 г. става директор „Малки и средни предприятия“, постигайки отлични резултати в своя сегмент.

Светла Георгиева
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри директор Риск, член на УС и Изпълнителен директор Риск на ОББ

Светла Георгиева е член на Управителния съвет и Изпълнителен директор Риск на Обединена българска банка след придобиването на ОББ от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г.

Професионалният й път минава през ръководни позиции в Citibank N.A. и ING Bank N.V. През 2008 г. се присъединява към екипа на СИБАНК, като последователно заема позициите Ръководител управление „Кредитен риск на физически лица“ и Заместник-директор „Управление на кредитите“. В началото на 2014 г. става Изпълнителен директор Риск на КВС Груп за България, член на УС и изпълнителен директор на СИБАНК.

Светла Георгиева завършва INSEAD Inter-Alpha Banking Programme (2013), City University, Seattle, DCL (2004 – 2006) и има квалификационна степен MBA по Финанси.

Магистър е по промишлена електроника на Московския институт по енергетика, притежава и следдипломна квалификация от Университета за национално и световно стопанство (Международни икономически отношения и международно право) и University of Delaware / FLAG Consortium in Sofia.

Владее свободно английски и руски език.

Кристоф  Де Мил
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри Финансов директор, член на УС и Изпълнителен директор Финанси на ОББ, Иновационен лидер на KBC Груп в България

Кристоф Де Мил започва кариерата си в КВС Груп през 1995 г. След като 10 години заема различни мениджърски позиции в Ритейл и МСП клоновата мрежа на групата, през 2006 г. се премества в Чехия, където ръководи Ритейл и МСП клоновата мрежа на CSOB Банк в продължение на 5 години.

От 2011 г. Кристоф Де Мил е член на Управителния съвет на СИБАНК, където отговаря за направленията Банкиране на дребно, Клонова мрежа и Дистрибуционни канали и разплащания.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Кристоф Де Мил става член на Управителния съвет и Изпълнителен директор Финанси на Обединена българска банка.

Завършил е икономика в Икономическия университет в Гент и има MBA от INSEAD.

Владее фламандски, английски, френски, бизнес немски и основно ниво чешки език.

Татяна Иванова
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Маркетинг и дистрибуция – банкиране на дребно на ОББ

Татяна Иванова започва своята кариера преди 20 години в Сосиете Женерал и досега е изградила богата и международна кариера, заемайки ръководни позиции в различни подразделения на групата, сред които Директор „Банкиране на дребно“ в Република Македония, Директор „Насърчаване на продажбите“ в Русия, Маркетинг мениджър в Централата в Париж, Директор „Маркетинг и дигитално банкиране“ в Сосиете Женерал Експресбанк, България.

От началото на ноември 2018 г. до заемането на позицията член на Управителния съвет и изпълнителен директор “Маркетинг и дистрибуция – Банкиране на дребно“ в ОББ, Татяна Иванова е Директор на Дирекция „Банкиране на дребно и дигитални продажби“ в ОББ.

Има магистърска степен по Бизнес администрация от HEC – Paris. Владее английски, френски и руски език.

Теодор Маринов
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси и дъщерни дружества

Теодор Маринов е в управлението на Обединена българска банка от юни 2010 г., когато е избран за член на Съвета на директорите, като от септември същата година заема позицията Генерален директор Корпоративно банкиране на банката.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Теодор Маринов става Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси на ОББ. В периода 2001 – 2010 г. заема поста на Главен изпълнителен директор на Интерлийз АД, а от 2006 г. участва и в управителните органи на лизинговите дружества на групата на Националната банка на Гърция в Румъния и Сърбия.

Започва професионалното си развитие през 1994 г. като финансов аналитик на Софийската фондова борса. През 1995 – 1997 г. работи последователно като мениджър връзки с клиенти и ръководител кредитни анализи в Българска инвестиционна банка. От 1997 г. до 2000 г. заема позицията на инвестиционен мениджър в Балканската регионална дивизия на Националната банка на Гърция.

Има магистърски степени по „Бизнес администрация“ от London Business School и „Системи и управление“ от Технически университет, София. Теодор Маринов е носител на професионалната квалификация CFA (сертифициран финансов аналитик) от 2001 г.

Завършил е INSEAD Inter-Alpha Banking program през 2002 г.

Владее свободно английски и руски език.

Ивайло Матеев
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Операции на ОББ

Ивайло Матеев започва кариерата си в ОББ през 1992 г. През годините заема различни позиции в областите Планиране и бюджетиране, Управленско счетоводство, Управление на проекти, Бизнес процеси и организация, Управление на клоновата мрежа. В периода 2009 – 2017 г. е Главен оперативен директор на ОББ.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Ивайло Матеев става член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Операции на ОББ.

Има магистърска степен по „Търговия“ от УНСС.

Владее английски, испански, руски език.

Христина Филипова
Прокурист на ОББ

Професионалният път на Христина Филипова включва различни позиции в частния банков сектор и Българската народна банка. В периода 1987 – 1992 г. работи като инспектор в БНБ – клон Благоевград и директор на клон Рила. Продължава кариерата си в ТСБанк АД, а през 1996 г. става част от екипа на СИБАНК (тогава БРИБАНК).

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г. и вливането на СИБАНК в ОББ, Христина Филипова става член на УС и Прокурист на ОББ. Висшето си образование завършва в УНСС с квалификация „Банки и банково дело“. Специализира „Банки в пазарната икономика“ в Института за международно обучение в Берлин.

Има лиценз от Агенцията за приватизация за оценител на финансови институции от 1996 г. и за оценител на цели предприятия от 1999 г. От 1997 г. притежава сертификат за синдик. Дипломиран експерт-счетоводител е от 1998 г.

Владее испански и руски език.

Надзорен съвет

Люк Попелиер
Председател на Надзорния съвет

Люк Попелиер притежава магистърска степен по специалност „Бизнес икономика“ от Университета в Антверпен, Белгия. Той започва кариерата си като „служител по отчетността“ в корпоративен клон – Overpelt (Белгия) към KBC Bank (по-рано Kredietbank N.V.), където работи през периода 1988 г. – 1995 г., достигайки позицията „Старши служител по отчетността, CD корпоративни“.

Люк Попелиер се присъединява към UBS – Лондон (по-рано Warburg Dillon Read) за периода април 1995 г. – декември 1995 г. като заместник-директор „Управление на кредитния риск“. От януари 1996 г. до септември 1999 г. той заема длъжността директор „Корпоративни финанси – Група за дългово финансиране“ в UBS – Лондон (по-рано SBC Warburg). През октомври 1999 г. става изпълнителен директор „Корпоративни финанси“ в KBC Securities N.V., като заема тази позиция до септември 2002г. През октомври 2002 г. Попелиер става част от екипа на KBC Group N.V. като Генерален мениджър - Стратегия на групата и бизнес развитие. През периода май 2008 г. – февруари 2009 г. той заема длъжността „генерален мениджър - Търговско финансиране на групата“ в KBC Bank N.V. От март 2009 г. до август 2009 г. г-н Попелиер е Управляващ директор и Член на Изпълнителния комитет на KBC Asset Management N.V., а от септември 2009 г. до май 2011 г. - Изпълнителен директор „Пазарни дейности“ и Член на Изпълнителния комитет на KBC Group N.V. През 2011 г. Люк Попелиер заема позицията Финансов директор на KBC Group и изпълнителен директор, а през 2017г. е назначен за Главен изпълнителен директор на бизнес звено „Международни пазари“ в КБС Груп Н.В.

Кристин Ван Рейсенгем
Член на Надзорния съвет

Кристин Ван Рейсенгем има магистърска степен по „Право“ от Университета в Гент, Белгия. Освен това тя е магистър по „Бизнес администрация (MBA) – Финансови науки“ от Бизнес училище „Влерик“.

Кристин Ван Рейсенгем започва професионалното си развитие в Екип „Висшисти“, Kredietbank през 1987 г. От 1988 г. до 1991 г. тя работи в Централен отдел „Чуждестранни юридически лица“ в Кredietbank (контрол и управление на риска). През 1992 г. става ръководител на Централен отдел „Чуждестранни юридически лица (вкл. международна стратегия за придобиване). В периода от 1994г. до 1996 г. заема позицията ръководител на кредитния отдел на Irish Intercontinental Bank (дъщерно дружество на KBC). Кристин Ван Рейсенгем става Главен изпълнителен директор на KBC Франция (клон на KBC) през 1996 г., а през 1999 г. – Главен изпълнителен директор на KBC Лондон (клон на KBC). От 2000 г. до 2003 г. тя заема длъжността „старши генерален мениджър“ на дирекция „Обработка на ценни книжа и деривати“, а в периода 2003 г. – 04.2014 г. става Старши генерален мениджър „Финанси“ в КБС Груп. От месец май 2014г. Кристин Ван Рейсенгем е избрана за CRO на KBC Group и Член на Изпълнителния комитет на KBC Group.

Франки Депикере
Член на Надзорния съвет

Франки Депикере има магистърска степен по специалност „Търговски и финансови науки“ от Университета в Антверпен (HHS-UFSIA – Белгия). Той се присъединява към СЕРА Груп през 1982г., където повече от 17 години заема различни ръководни позиции.

През 1999г. Франки Депикере става управяващ директор и председател на изпълнителния комитет на F. van Lanchot Bankiers Belgie NV, както и директор на групата на F. van Lanchot Bankers (Нидерландия). От септември 2006г. заема позицията изпълнителен директор на СЕРА и КБС Анкора. Франки Депикере участва в ръководни органи на редица сдружения с нестопанска цел като – BRS vzw в Льовен, Белгия, на която е председател. Той е председател и на Международния Райфайзен съюз в Бон Германия (I.R.U.). Член е на Изпълнителния съвет на Европейската асоциация на кооперативни банки в Брюксел, Белгия. Франки Депикере е председател на съвета на директорите на Фландърското бизнес училице (Кампус Антверпен в Льовен, Белгия), както и член на Сената на Католическия университет в Льовен, Белгия и член на съвета на директорите на KU Льовен Kulak в Кортрейк, Белгия. Към настоящия момент той е Главен изпълнителен директор на СЕРА и КБС Анкора.

Барак Чизи
Член на Надзорния съвет

Д-р Барак Чизи се дипломира като индустриален и управителен инженер в Технион - Израелския технологичен институт през 1996 г. Освен това специализира в областта на изкуствения интелект и машинното обучение.

Притежава магистърска и докторска степен от Университета в Тел Авив. В последствие преподава в Университета в Тел Авив и в Университета в Бен - Гурион. През 2003г. става специалист по данни към израелското правителство. Успоредно с това той създава собствена консултантска фирма, предоставяща уникални знания на глобалните компании. През 2011 г. е назначен за старши директор на научноизследователската и развойна дейност и старши изследовател в Deutsche Telekom.
През май 2015 г. се присъединява към KBC Груп и от август същата година поема ролята си на генерален мениджър анализ на данни и изкуствен интелект.

Светослав Гаврийски
Независим член на Надзорния съвет

Светослав Гаврийски става независим член на Надзорния съвет на ОББ през месец май 2020 г. Той завършва специалност „Икономика на външната търговия“ във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ (сега Университет за национално и световно стопанство) през 1972 г. Неговият професионален път започва в Министерство на финансите през 1972 г., където до 1997 г. последователно изпълнява следните длъжности – специалист, главен специалист, експерт, началник на управление, началник на главно управление.

В периода 1992–1997 г. г-н Светослав Гаврийски е първи заместник-министър на финансите, а от месец февруари до месец май 1997 г. е министър на финансите в служебното правителство. През 1991 – 1994 г. той води преговорите с кредиторите от Парижкия клуб, а впоследствие е и част от групата за преговори с Лондонския клуб на частните банки кредитори за разсрочване и предоговаряне на външния дълг на страната.

От 1991 г. до 1997 г. г-н Гаврийски е член на Управителния съвет на Булбанк. В периода юни 1997 г. – октомври 2003 г. е избран за управител на БНБ от 38-ото Народно събрание. Ръководи провеждането на паричната реформа и въвеждането и поддържането на валутния борд в България.

Г-н Светослав Гаврийски е представител на България в Международния валутен фонд от 1992 г. до 2003 г., а в периода 2004 – 2005 г. е съветник.

От 2006 г. до 2016г. г-н Светослав Гаврийски е член на Управителния съвет (от 2011 г. до 2018 г. негов председател) и главен изпълнителен директор на „Алианц Банк България“ АД, а от 2016 г. до 2018 г. председател на Управителния съвет на „Алианц Банк България“ АД.

Доц. д-р Виктор  Йоцов
Независим член на Надзорния съвет

Доц. д-р Виктор Йоцов е независим член на Надзорния съвет на ОББ от месец май 2020 г. Дипломира се през 1985 г. в Университета за национално и световно стопанство като магистър по икономика в специалност „Управление и планиране на народното стопанство (Социално-икономическо планиране)“. През 2001 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ по икономика.

Професионалното развитие и научната дейност на доц. Виктор Йоцов започват през 1986 г., когато след конкурс е назначен за научен сътрудник в секция „Аналитично - прогнозна дейност“ на Икономическия институт при БАН. В периода от 1992 до 1994 г. е хоноруван асистент по „Макроикономика“ в Международен колеж по мениджмънт, маркетинг и търговия. В периода 1998 - 2001 е хоноруван асистент по „Теория на парите и кредита“ в катедра „Финанси“ на УНСС.

През 1995 г. Виктор Йоцов започва работа в Българска народна банка като експерт в отдел „Платежен баланс и външен дълг“, а от 1997 г. е началник на отдел „Икономически изследвания“ в БНБ. През 2001 г. е назначен за директор на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ и изпълнява длъжността „Главен икономист на БНБ“. В периода 2003 – 2010 г. работи като представител на България в Международния валутен фонд и съветник на изпълнителния директор.

През 2014 г. след хабилитация Виктор Йоцов става доцент в катедра „Финанси“ на УНСС и съвместител в секция „Макроикономика“ в Института за икономически изследвания при БАН.

Автор е на множество публикации и монографии. Научните му интереси са в областта на паричната теория; банковото дело; публичните финанси и външната търговия. В периода 2016 – 2018 г. е директор на Институт по икономика и политики към УНСС.

През юни 2015 г. доц. Виктор Йоцов е кандидат за заемане на длъжността управител на БНБ.

Корпоративна култура arrow left

Корпоративна култура

Отговорност към обществото arrow right

Отговорност към обществото