KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 26/05/2023 08:26:16

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86400
1.86100
Курс купува
1.78000
1.78100
Фиксинг на БНБ
1.81921
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31500
2.31000
Курс купува
2.19000
2.19400
Фиксинг на БНБ
2.25292
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01487
EN
Управление

Управителен съвет

Питър Рубен
Председател на Кънтри тийма на КВС Груп в България, Кънтри мениджър на КВС Груп в България, Председател на УС и Главен изпълнителен директор на ОББ

Питър Рубен е кънтри мениджър на KBC Груп в България, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ОББ. До назначаването си на тези позиции е главен изпълнителен директор на KBC Bank в Ирландия

Започва кариерата си през 1992 г. като служител за връзка с клиенти в ресор “Корпоративно банкиране” в Kredietbank (сега KBC) в Лондон. От 1994 г. до 1998 г. е директор на представителство „Иберия“ в Мадрид. След една година в Брюксел като служител за връзка с клиенти в отдел “Мултинационални компании” на Групата, през 1999 г. той става генерален мениджър „Корпоративно банкиране“ в клона в Париж. От 2005 г. до 2010 г. той е изпълнителен директор „Корпоративно банкиране“ в банка ČSOB в Чешката република.

В периода от 2010 г. до 2017 г. е старши управляващ директор и член на Изпълнителния комитет на банката и застрахователното дружество K&H в Будапеща, Унгария. През 2017 г. е назначен за старши генерален мениджър в отдел “Кредитен риск” на Групата в централата на KBC в Брюксел. През 2019 г. Питър Рубен е назначен за главен изпълнителен директор на KBC Bank в Ирландия, където работи до заемането на настоящата си позиция на кънтри мениджър на KBC Груп в България, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ОББ.

Питър Рубен е завършил университета в Льовен, Белгия с магистърска степен по право. По-късно придобива магистърска степен по бизнес администрация от Vlerick Business School, Белгия.

Владее холандски, френски, английски, испански и немски.

Теодор Маринов
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС, Изпълнителен директор „Финанси“ на ОББ

Теодор Маринов е в управлението на Обединена българска банка от юни 2010 г., когато е избран за член на Съвета на директорите, като от септември същата година заема позицията Генерален директор Корпоративно банкиране на банката.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Теодор Маринов става Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси на ОББ. През юли 2022 г. става Изпълнителен директор „Финанси“. В периода 2001 – 2010 г. заема поста на Главен изпълнителен директор на Интерлийз АД, а от 2006 г. участва и в управителните органи на лизинговите дружества на групата на Националната банка на Гърция в Румъния и Сърбия.

Започва професионалното си развитие през 1994 г. като финансов аналитик на Софийската фондова борса. През 1995 – 1997 г. работи последователно като мениджър връзки с клиенти и ръководител кредитни анализи в Българска инвестиционна банка. От 1997 г. до 2000 г. заема позицията на инвестиционен мениджър в Балканската регионална дивизия на Националната банка на Гърция.

Има магистърски степени по „Бизнес администрация“ от London Business School и „Системи и управление“ от Технически университет, София. Теодор Маринов е носител на професионалната квалификация CFA (сертифициран финансов аналитик) от 2001 г.

Завършил е INSEAD Inter-Alpha Banking program през 2002 г.

Владее свободно английски и руски език.

Светла Георгиева
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри директор Риск, член на УС и Изпълнителен директор Риск на ОББ

Светла Георгиева е член на Управителния съвет и Изпълнителен директор Риск на Обединена българска банка след придобиването на ОББ от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г.

Професионалният й път минава през ръководни позиции в Citibank N.A. и ING Bank N.V. През 2008 г. се присъединява към екипа на СИБАНК, като последователно заема позициите Ръководител управление „Кредитен риск на физически лица“ и Заместник-директор „Управление на кредитите“. В началото на 2014 г. става Изпълнителен директор Риск на КВС Груп за България, член на УС и изпълнителен директор на СИБАНК.

Светла Георгиева завършва INSEAD Inter-Alpha Banking Programme (2013), City University, Seattle, DCL (2004 – 2006) и има квалификационна степен MBA по Финанси.

Магистър е по промишлена електроника на Московския институт по енергетика, притежава и следдипломна квалификация от Университета за национално и световно стопанство (Международни икономически отношения и международно право) и University of Delaware / FLAG Consortium in Sofia.

Владее свободно английски и руски език.

Недялко  Михайлов
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Член на УС, Изпълнителен директор „Информационни технологии“ на ОББ

От ноември 2022 г. Недялко Михайлов е избран да изпълнява позицията Изпълнителен директор „Информационни технологии“ на ОББ. Неговата кариера в КВС Банк България (предишно име Райфайзенбанк (България) ЕАД) започва през 2002 г., а през 2005 г. заема първата си oт многото ръководни позиции в банката - управител на офис във Варна. Недялко е отговарял последователно от 2006 до 2009 г. за „Големи корпоративни клиенти“, от 2009 до 2011 г. „Управление на риска“, от 2011 до 2015 г. „Проблемни кредити“, от 2015 до 2016 г. „Финанси“.

От януари 2017 е изпълнителен директор „Операции и информационни технологии“ в КВС Банк България.

Недялко Михайлов е завършил математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, „Счетоводство и контрол“, и „Икономическа информатика“ в Икономическия университет, Варна.

Владее английски, немски и руски език.

Ани Ангелова
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Член на УС, Изпълнителен директор „Банкиране на дребно“ на ОББ

От ноември 2022 г. Ани Ангелова е избрана да изпълнява позицията изпълнителен директор „Банкиране на дребно“ в ОББ. Ани Ангелова е част от КВС Банк България (предишно име Райфайзенбанк (България) ЕАД) от 1995 г., като към избирането ѝ на поста изпълнителен директор и член на Управителния съвет през 2007 г. заема длъжността прокурист с ресор „Канали за дистрибуция“.

От юни 2016 г. тя е председател на надзорния съвет на Кей Би Си Инвестмънт Мениджмънт (предишна Райфайзен Асет Мениджмънт 08.2008 – 03.2012  (България) ЕАД).

Ани Ангелова е завършила Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, „Стопанско управление и администрация“ в УНСС и има MBA от Rotterdam School of Management в Холандия. Работила е във Фортис Банк, Холандия. През 2013 г. завършва Програма за усъвършенствано управление в IESE, Наварски университет, Барселона.

Владее английски и ползва френски език.

Татяна Иванова
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор "Дигитализация, данни и операции" на ОББ, Иновационен лидер на KBC Груп в България

Татяна Иванова започва своята кариера преди 20 години в Сосиете Женерал и досега е изградила богата и международна кариера, заемайки ръководни позиции в различни подразделения на групата, сред които Директор „Банкиране на дребно“ в Република Македония, Директор „Насърчаване на продажбите“ в Русия, Маркетинг мениджър в Централата в Париж, Директор „Маркетинг и дигитално банкиране“ в Сосиете Женерал Експресбанк, България.

Присъединява се към ОББ в началото на ноември 2018 г. като Директор на Дирекция „Банкиране на дребно и дигитални продажби“ в ОББ.
В началото на 2020 е назначена на позицията член на Управителния съвет и изпълнителен директор “Маркетинг и дистрибуция – Банкиране на дребно“ в ОББ.
През ноември 2022 г. е избрана за изпълнителен директор Дигитализация, данни и операции на ОББ, а през Април 2023 поема ролята на Иновационен лидер на KBC Груп България.

Член e на Съвета на директорите на Борика АД и ДКУ АД.

Има магистърска степен по Бизнес администрация от HEC-Париж.

Владее английски, френски и руски език.

Добромир  Добрев
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Член на УС, Изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“ на ОББ

От ноември 2022 г. Добромир Добрев е избран да изпълнява позицията изпълнителен директор „Корпоративно банкиране“ на ОББ. Той е част от КВС Банк България (предишно име Райфайзенбанк (България) ЕАД) от 2003 г., като през 2005 г. е назначен за началник отдел „Корпоративно банкиране – среден пазар“. От 2006 г. насам, той оглавява KBC Лизинг България.

През 2013 г. става член на УС с ресор „Корпоративно банкиране“, а през 2016 г. е избран за изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и капиталови пазари“ на КВС Банк България.

Добромир Добрев е магистър финанси и банково дело от Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Владее английски и немски език.

Десислава Симеонова
Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС, лидер на програмата за Устойчиво финансиране на КВС Груп и изпълнителен директор МСП Банкиране на ОББ

Десислава Симеонова има магистърска степен по право. Започва професионалното си развитие като стажант-юрист в Софийски градски съд. През 2000 г. е назначена като публичен изпълнител в Агенция за държавни вземания към Министерство на финансите. Впоследствие работи и като юрисконсулт към Правната дирекция и експерт към Инспектората на същата институция.

В периода 2004 – 2008 г . работи като юрист в Българска народна банка, управление „Банков надзор“. Присъединява към екипа на СИБАНК преди повече от 10 години на позиция „Корпоративен секретар“. След това последователно ръководи дирекция „Правно обслужване и методология“, а през 2016 г. става директор „Малки и средни предприятия“, постигайки отлични резултати в своя сегмент.
През юли 2022 г. става лидер на програмата за Устойчиво финансиране на КВС Груп.

Кристоф  Де Мил
Интеграционен мениджър

Кристоф Де Мил започва кариерата си в КВС Груп през 1995 г. След като 10 години заема различни мениджърски позиции в Ритейл и МСП клоновата мрежа на групата, през 2006 г. се премества в Чехия, където ръководи Ритейл и МСП клоновата мрежа на CSOB Банк в продължение на 5 години.

От 2011 г. Кристоф Де Мил е член на Управителния съвет на СИБАНК, където отговаря за направленията Банкиране на дребно, Клонова мрежа и Дистрибуционни канали и разплащания.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Кристоф Де Мил става член на Управителния съвет и Изпълнителен директор Финанси на Обединена българска банка. От юли 2022 г. става Интеграционен мениджър.

Завършил е икономика в Икономическия университет в Гент и има MBA от INSEAD.

Владее фламандски, английски, френски, бизнес немски и основно ниво чешки език.

Надзорен съвет

Петър Андронов
Председател на Надзорния съвет на ОББ

През 2021 г. Петър Андронов се присъедини към Изпълнителния комитет на КВС Груп в качеството си на изпълнителен директор и главен изпълнителен директор на бизнес ресор “Международни пазари”, поемайки отговорност за бизнеса на Групата на четири от нейните основни пазари – България, Унгария, Словакия и Ирландия. В рамките на това ново назначение г-н Андронов отговаря и за дейността на KBC Асет Мениджмънт поемайки поста Председател на Съвета на директорите.

През 2021 г. Петър Андронов стана член на Управителния съвет на КВС Груп и главен изпълнителен директор за международните пазари, поемайки отговорност за бизнеса на Групата на четири от нейните основни пазари – България, Унгария, Словакия и Ирландия. В рамките на това ново назначение г-н Андронов отговаря и за дейността на KBC Асет мениджмънт, поемайки поста Председател на Съвета на директорите. През 2021 г. той стана председател на Надзорните съвети на ОББ, ДЗИ, както и на компаниите на групата в останалите три страни. След придобиването на Райфайзенбанк България от белгийската група, вече е председател и на Надзорния съвет на KBC Банк България.

Професионалният път на Петър Андронов включва редица позиции в БНБ и в частния банков сектор. През периода 2002 – 2007 г. той е главен директор на управление „Банков надзор” в Българската народна банка. През своя мандат ръководи разработването на ключови и прилагани в момента законодателни актове по въпросите на банковите регулации и надзор, включително Закона за кредитните институции, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, регулаторните наредби на БНБ, насоки и т.н. Бил е и член на Инвестиционния комитет на БНБ. От 2003 г. до месец май 2007 г. той е член на Управителния съвет на Резервния обезпечителен фонд. В периода 2005 - 2007 г. Петър Андронов е наблюдател и член на Европейския банков комитет (EBC) и на Комитета на европейските банкови надзорници (CEBS) към Европейската комисия. През същия период той е наблюдател и член на Комитета за банков надзор (BSC) към Европейската централна банка. От страна на българските власти води преговорите за присъединяването на България към Европейския съюз в областта на банковото дело.

Кариерата на Петър Андронов в КВС Груп започва през юли 2007 г., когато е назначен за изпълнителен директор с ресор “Риск” в СИБАНК. По-късно през март 2008 г. той става главен изпълнителен директор на същата банка. След придобиването на ОББ от белгийската финансова група KBC през юни 2017 г. до май 2021 г., Петър Андронов е председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ОББ АД (създадена чрез сливането на СИБАНК и предишната ОББ).

От март 2011 г. до месец май 2021 г. Петър Андронов изпълнява също и функцията кънтри мениджър на КВС Груп за България.

През периода 2008 - 2021 г. Петър Андронов е член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България, като в продължение на два мандата - от 2015 г. до 2018 г. и от 2018 г. до 2021 г. - е и неин председател.

От 1995 г. до 2016 г. той преподава през различни периоди в УНСС, във Висшето училище по застраховане и финанси и в Нов български университет /Международния банков институт. От 2017 г. той е член на Съвета на настоятелите на Университета за национално и световно стопанство, а от 2020 г. и на Съвета на настоятелите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Петър Андронов е петкратен носител на наградата „Банкер на годината“, както и носител на наградите „Мениджър на годината“, Приз „Буров“ за банково управление, „Мистър Икономика“ и много други. През 2015 г. той бе удостоен с Орден Офицер на служба на короната на Кралство Белгия.

Кристин Ван Рейсенгем
Член на Надзорния съвет

Кристин Ван Рейсенгем има магистърска степен по „Право“ от Университета в Гент, Белгия. Освен това тя е магистър по „Бизнес администрация (MBA) – Финансови науки“ от Бизнес училище „Влерик“.

Кристин Ван Рейсенгем започва професионалното си развитие в Екип „Висшисти“, Kredietbank през 1987 г. От 1988 г. до 1991 г. тя работи в Централен отдел „Чуждестранни юридически лица“ в Кredietbank (контрол и управление на риска). През 1992 г. става ръководител на Централен отдел „Чуждестранни юридически лица (вкл. международна стратегия за придобиване). В периода от 1994г. до 1996 г. заема позицията ръководител на кредитния отдел на Irish Intercontinental Bank (дъщерно дружество на KBC). Кристин Ван Рейсенгем става Главен изпълнителен директор на KBC Франция (клон на KBC) през 1996 г., а през 1999 г. – Главен изпълнителен директор на KBC Лондон (клон на KBC). От 2000 г. до 2003 г. тя заема длъжността „старши генерален мениджър“ на дирекция „Обработка на ценни книжа и деривати“, а в периода 2003 г. – 04.2014 г. става Старши генерален мениджър „Финанси“ в КБС Груп. От месец май 2014г. Кристин Ван Рейсенгем е избрана за CRO на KBC Group и Член на Изпълнителния комитет на KBC Group.

Франки Депикере
Член на Надзорния съвет

Франки Депикере има магистърска степен по специалност „Търговски и финансови науки“ от Университета в Антверпен (HHS-UFSIA – Белгия). Той се присъединява към СЕРА Груп през 1982г., където повече от 17 години заема различни ръководни позиции.

През 1999г. Франки Депикере става управяващ директор и председател на изпълнителния комитет на F. van Lanchot Bankiers Belgie NV, както и директор на групата на F. van Lanchot Bankers (Нидерландия). От септември 2006г. заема позицията изпълнителен директор на СЕРА и КБС Анкора. Франки Депикере участва в ръководни органи на редица сдружения с нестопанска цел като – BRS vzw в Льовен, Белгия, на която е председател. Той е председател и на Международния Райфайзен съюз в Бон Германия (I.R.U.). Член е на Изпълнителния съвет на Европейската асоциация на кооперативни банки в Брюксел, Белгия. Франки Депикере е председател на съвета на директорите на Фландърското бизнес училице (Кампус Антверпен в Льовен, Белгия), както и член на Сената на Католическия университет в Льовен, Белгия и член на съвета на директорите на KU Льовен Kulak в Кортрейк, Белгия. Към настоящия момент той е Главен изпълнителен директор на СЕРА и КБС Анкора.

Барак Чизи
Член на Надзорния съвет

Д-р Барак Чизи се дипломира като индустриален и управителен инженер в Технион - Израелския технологичен институт през 1996 г. Освен това специализира в областта на изкуствения интелект и машинното обучение.

Притежава магистърска и докторска степен от Университета в Тел Авив. В последствие преподава в Университета в Тел Авив и в Университета в Бен - Гурион. През 2003г. става специалист по данни към израелското правителство. Успоредно с това той създава собствена консултантска фирма, предоставяща уникални знания на глобалните компании. През 2011 г. е назначен за старши директор на научноизследователската и развойна дейност и старши изследовател в Deutsche Telekom.
През май 2015 г. се присъединява към KBC Груп и от август същата година поема ролята си на генерален мениджър анализ на данни и изкуствен интелект.

Светослав Гаврийски
Независим член на Надзорния съвет

Светослав Гаврийски става независим член на Надзорния съвет на ОББ през месец май 2020 г. Той завършва специалност „Икономика на външната търговия“ във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ (сега Университет за национално и световно стопанство) през 1972 г. Неговият професионален път започва в Министерство на финансите през 1972 г., където до 1997 г. последователно изпълнява следните длъжности – специалист, главен специалист, експерт, началник на управление, началник на главно управление.

В периода 1992–1997 г. г-н Светослав Гаврийски е първи заместник-министър на финансите, а от месец февруари до месец май 1997 г. е министър на финансите в служебното правителство. През 1991 – 1994 г. той води преговорите с кредиторите от Парижкия клуб, а впоследствие е и част от групата за преговори с Лондонския клуб на частните банки кредитори за разсрочване и предоговаряне на външния дълг на страната.

От 1991 г. до 1997 г. г-н Гаврийски е член на Управителния съвет на Булбанк. В периода юни 1997 г. – октомври 2003 г. е избран за управител на БНБ от 38-ото Народно събрание. Ръководи провеждането на паричната реформа и въвеждането и поддържането на валутния борд в България.

Г-н Светослав Гаврийски е представител на България в Международния валутен фонд от 1992 г. до 2003 г., а в периода 2004 – 2005 г. е съветник.

От 2006 г. до 2016г. г-н Светослав Гаврийски е член на Управителния съвет (от 2011 г. до 2018 г. негов председател) и главен изпълнителен директор на „Алианц Банк България“ АД, а от 2016 г. до 2018 г. председател на Управителния съвет на „Алианц Банк България“ АД.

Доц. д-р Виктор  Йоцов
Независим член на Надзорния съвет

Доц. д-р Виктор Йоцов е независим член на Надзорния съвет на ОББ от месец май 2020 г. Дипломира се през 1985 г. в Университета за национално и световно стопанство като магистър по икономика в специалност „Управление и планиране на народното стопанство (Социално-икономическо планиране)“. През 2001 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ по икономика.

Професионалното развитие и научната дейност на доц. Виктор Йоцов започват през 1986 г., когато след конкурс е назначен за научен сътрудник в секция „Аналитично - прогнозна дейност“ на Икономическия институт при БАН. В периода от 1992 до 1994 г. е хоноруван асистент по „Макроикономика“ в Международен колеж по мениджмънт, маркетинг и търговия. В периода 1998 - 2001 е хоноруван асистент по „Теория на парите и кредита“ в катедра „Финанси“ на УНСС.

През 1995 г. Виктор Йоцов започва работа в Българска народна банка като експерт в отдел „Платежен баланс и външен дълг“, а от 1997 г. е началник на отдел „Икономически изследвания“ в БНБ. През 2001 г. е назначен за директор на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ и изпълнява длъжността „Главен икономист на БНБ“. В периода 2003 – 2010 г. работи като представител на България в Международния валутен фонд и съветник на изпълнителния директор.

През 2014 г. след хабилитация Виктор Йоцов става доцент в катедра „Финанси“ на УНСС и съвместител в секция „Макроикономика“ в Института за икономически изследвания при БАН.

Автор е на множество публикации и монографии. Научните му интереси са в областта на паричната теория; банковото дело; публичните финанси и външната търговия. В периода 2016 – 2018 г. е директор на Институт по икономика и политики към УНСС.

През юни 2015 г. доц. Виктор Йоцов е кандидат за заемане на длъжността управител на БНБ.

Корпоративна култура arrow left

Корпоративна култура

Отговорност към обществото arrow right

Отговорност към обществото