Промени в тарифи и условия

Уведомление за промени в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ АД (още)

Предстояща промяна в Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти (още)

Промяна в тарифите за такси и комисиони и лихвените условия за физически лица от 01.09.2018 г. (още)

Предстояща промяна в Общите условия за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти (още)

Промени в Общите условия за покупка и ползване на разплащателни пакети за юридически лица на бившата СИБАНК (още)

Предстояща промяна в Тарифата за такси и комисиони за физически лица от 10.07.2018 г. (още)

Предстояща промяна в Общите условия за платежни услуги за физически лица от 09.07.2018 г. (още)

Предстояща промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 06.04.2018 г. (още)

Предстояща промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 06.02.2018 г. (още)

Предстояща промяна в тарифата за лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти в ОББ (още)

Промени в Тарифите за такси и комисиони за физически лица и за бизнес клиенти от 25.09.2017 г. (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.09.2017 г. (още)

Промени в лихвените условия по отворени депозити на физически лица от 10 април 2017 г. (още)

Предстояща промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.02.2017 г. (още)

Промяна на Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ от 01.12.2016 г. (още)

Подновяване на индивидуални дебитни карти VISA в нови VISA Debit cards (още)

Актуализирани общи условия на ОББ за платежни услуги за физически лица (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 1 септември 2016 г. (още)

Уведомление за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 9 май 2016 г. (още)

Моля, изчакайте