Промени в тарифи и условия

Уведомление за промени в Общи условия за платежни услуги за бизнес клиенти в сила от 18.03.2019 (още)

Предстоящи промени в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти от 01.04.2019 г. (още)

Предстоящи промени в Тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.04.2019 г. (още)

Предстояща промяна в Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти и Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица (още)

Уведомление за промяна на Общите условия приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти (още)

Уведомление за промени в Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти (още)

Уведомление за временно спиране на таксуването за SMS уведомяване при движение по сметка за бизнес клиенти (още)

Предстояща промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 18.03.2019 г. (още)

Уведомление за промени в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ АД (още)

Предстояща промяна в Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти (още)

Промяна в тарифите за такси и комисиони и лихвените условия за физически лица от 01.09.2018 г. (още)

Предстояща промяна в Общите условия за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти (още)

Промени в Общите условия за покупка и ползване на разплащателни пакети за юридически лица на бившата СИБАНК (още)

Предстояща промяна в Тарифата за такси и комисиони за физически лица от 10.07.2018 г. (още)

Предстояща промяна в Общите условия за платежни услуги за физически лица от 09.07.2018 г. (още)

Предстояща промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 06.04.2018 г. (още)

Предстояща промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 06.02.2018 г. (още)

Предстояща промяна в тарифата за лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти в ОББ (още)

Промени в Тарифите за такси и комисиони за физически лица и за бизнес клиенти от 25.09.2017 г. (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.09.2017 г. (още)

Моля, изчакайте