Актуални промени

Уведомление за въвеждане на нова такса в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ (още)

Уведомление за промени в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ от 15.05.2019 г. (още)

Предстоящи промени в Тарифата за такси и комисиони за физически лица от 25.06.2019 г. (още)

Уведомление за промени в Общи условия за платежни услуги за бизнес клиенти в сила от 18.03.2019 (още)

Предстоящи промени в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти от 01.04.2019 г. (още)

Предстоящи промени в Тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.04.2019 г. (още)

Предстояща промяна в Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти и Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица (още)

Уведомление за промяна на Общите условия приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти (още)

Уведомление за промени в Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти (още)

Уведомление за временно спиране на таксуването за SMS уведомяване при движение по сметка за бизнес клиенти (още)

Предстояща промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 18.03.2019 г. (още)

Тарифи и Общи условия (ОББ)
Тарифи
Разгледайте тарифите за лихвени условия и такси и комисиони за физически лица и бизнес клиенти.
Общи условия
Разгледайте общите условия за физически лица и бизнес клиенти.
Референтен лихвен процент
Разгледайте актуалните параметри и стойности на РЛП за физически лица и бизнес клиенти.
Тарифи и Общи условия (СИБАНК) - Архив
Тарифи
Разгледайте тарифите за лихвени условия и такси и комисиони за физически лица и бизнес клиенти.
Общи условия
Разгледайте общите условия за физически лица и бизнес клиенти.