Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към

Касов
Безкасов
Курс продава
0.00000
0.00000
Курс купува
0.00000
0.00000
Фиксинг на БНБ
0.00000
EN
Финансиране чрез емитиране на ценни книжа

Финансиране чрез емитиране на ценни книжа

Осигурете допълнително финансиране на бизнеса си чрез привличане на средства от капиталовите пазари със съдействието на ОББ.

Предимства

 • Ще ви партнираме от формулирането на стратегията до пласирането на емисията ценни книжа
 • Повишавате популярността на компанията си
 • Публичност и прозрачност
 • Имаме дългогодишен опит в емитирането на акции и облигации на БФБ

Условия

 • Акциите следва да са в безналична форма или да са обездвижени по съответния ред и регистрирани по сметка в Централен депозитар
 • Да няма ограничения за прехвърлянето на акциите
 • Емитентът на акциите да не е в процедура по преобразуване
 • Акциите да отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно публичното предлагане на ценни книжа и търговията с тях на БФБ
 • Облигации може да се издават само от акционерно дружество
 • Сключен договор за инвестиционно посредничество с ОББ

Приложения

Ако извършвате сделки с дялови ценни книжа, можем да ви предложим:

 • финансово консултиране и инвестиционно посредничество при първични и вторични публични предлагания на дялови инструменти и увеличения на капитал
 • инвестиционно посредничество при регистриране на дялови инструменти за търговия на регулиран пазар (БФБ)
 • инвестиционно посредничество при осъществяване на търговски предложения и обратни изкупувания на акции.

Ако предпочитате финансиране чрез предлагане на дългови ценни книжа, можем да ви предложим:

 • структуриране и посредничество при емитиране на корпоративни облигационни емисии при частно и публично предлагане
 • регистрация на дългови инструменти за търговия на БФБ.

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Вижте също

Изплащане на дивиденти и ликвидационни дялове

Изплащайте дивиденти или ликвидационни дялове на своите акционери с ОББ.

Довереник на облигационерите

Ако издавате облигационна емисия, можем да ви предложим всички услуги, свързани със задълженията на банката довереник на облигационерите.

Продукти за големи корпоративни клиенти

Специализирани продукти, предназначени за финансиране на мащабни проекти чрез цялата палитра финансови инструменти на ОББ. Приложими при реализацията на големи и ключови инвестиционни проекти.