KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Contact us

Contact us

phone
0700 117 17

Domestic line

mobile
*7171

Short number for mobile users

international phone
+3592 483 1717

International line

mobile icon
*6777

Remote application for credit products
(for subscribers of mobile operators)

mail icon
Send Inquiry

Send your inquiry via our contact form

locations widget icon locations widget icon

Offices and ATMs

Offices and ATMs

Choose the most convenient office or ATM for you

Online/Mobile Online/Mobile

Online/Mobile

Online/Mobile

tariffs widget icon tariffs widget icon

Fees and terms

rates widget icon rates widget icon

Exchange rates

Exchange rates

as of 02/12/2022 17:45:19

Cash payment
Non-cash payment
Selling rate
1.96000
1.95900
Buying rate
1.94860
1.95000
BNB fixing
1.95583
Cash payment
Non-cash payment
Selling rate
1.90890
1.90590
Buying rate
1.82690
1.82990
BNB fixing
1.85598
Cash payment
Non-cash payment
Selling rate
2.34410
2.33910
Buying rate
2.21910
2.22310
BNB fixing
2.27806
Cash payment
Non-cash payment
Selling rate
2.02690
2.02190
Buying rate
1.94090
1.94590
BNB fixing
1.98884
БГ

Преструктуриране на клиентски задължения

Информация, свързана с предоставяне на лични финансови данни, изисква идентификация на клиента и се предоставя чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на телефони 070011717, *7171 (за абонати на български мобилни оператори) или +35970011717 и +35929802235 (за клиенти в чужбина). За връзка с консултант по преструктуриране: 02 8112703 / 02 8112704

Вид кредит, който желаете да преструктурирате*:

Моля изберете с тик, кредита/те, които желаете да преструктурирате. Ако сте избрали повече от един или "Други", моля използвайте долното поле за пояснение.

Tooltip
Защо имате нужда от преструктуриране*:

Моля опишете събитието довело до нуждата за преструктуриране. При възможност, изполвайте конкретни дати и/или суми.

Tooltip

ОББ Ви информира, че Вие носите отговорност за съдържанието на предоставената информация, като Ви съветва внимателно да обмислите преди прикачване на файл.

От каква промяна се нуждаете:

  1. Всички полета обозначени със символ * са задължителни. Необходимо е да бъдат попълнени преди изпращането на молбата.
  2. Тази молба е валидна само за физически лица. Ако сте представител на юридическо лице, моля свържете с нас на: 02 902 9308. Настоящата молба за преструктуриране подлежи на одобрение от ОББ АД.
  3. С изпращането на настоящата молба потвърждавам истинността и пълнотата на предоставената от мен информация и заявявам, че: съм съгласен банката да използва предоставените от мен мои лични данни за извършване на необходимите проверки на декларираните от мен факти и обстоятелства в регистрите на НОИ, ЦКР, ЕСГРАОН и всички други публичнодостъпни регистри за всички обстоятелства, съдържащи се в информационните им масиви с оглед оценка на кредитоспособността ми. Съгласен съм ОББ АД да използва посочените от мен адрес, телефон и имейл за контакт с мен. Декларирам, че всяко трето лице, чиито лични данни съм посочил в декларацията, е информирано, че личните му данни ще бъдат предоставени от мен на ОББ АД и/или обработващи на ОББ АД лица и е съгласно банката да обработва данните му за предоговарянето на кредита ми при спазване на изискванията на действащото национално и европейско законодателство; съм съгласен ОББ АД да направи проверка на посочените от мен обстоятелства при текущия ми/последен работодател за целите на преструктуриране на кредитните ми задължения към ОББ; съм уведомен, че банката има право да изиска допълнителни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства.