KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Contact us

Contact us

phone
0700 117 17

Domestic line

mobile
*7171

Short number for mobile users

international phone
+3592 483 1717

International line

mobile icon
*6777

Remote application for credit products
(for subscribers of mobile operators)

mail icon
Send Inquiry

Send your inquiry via our contact form

locations widget icon locations widget icon

Offices and ATMs

Offices and ATMs

Choose the most convenient office or ATM for you

Online/Mobile Online/Mobile

Online/Mobile

Online/Mobile

tariffs widget icon tariffs widget icon

Fees and terms

rates widget icon rates widget icon

Exchange rates

Exchange rates

as of 31/01/2023 08:42:08

Cash payment
Non-cash payment
Selling rate
1.96100
1.96000
Buying rate
1.94800
1.94900
BNB fixing
1.95583
Cash payment
Non-cash payment
Selling rate
1.84000
1.83800
Buying rate
1.76400
1.76600
BNB fixing
1.79385
Cash payment
Non-cash payment
Selling rate
2.26500
2.26300
Buying rate
2.17600
2.17800
BNB fixing
2.22309
Cash payment
Non-cash payment
Selling rate
1.99000
1.98800
Buying rate
1.90000
1.90200
BNB fixing
1.94707
БГ

Feedback form

I would like to receive information about:

Информация, свързана с предоставяне на лични финансови данни, изисква идентификация на клиента и се предоставя чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на телефони 070011717, *7171 (за абонати на български мобилни оператори) или +35970011717 и +35929802235 (за клиенти в чужбина).

I would like to file a complaint for:

ОББ Ви информира, че Вие носите отговорност за съдържанието на предоставената информация, като Ви съветва внимателно да обмислите преди прикачване на файл.