Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 22/03/2023 17:00:29

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85300
1.85000
Курс купува
1.76900
1.77000
Фиксинг на БНБ
1.81347
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28100
2.27600
Курс купува
2.15600
2.16000
Фиксинг на БНБ
2.22443
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00700
2.00500
Курс купува
1.91300
1.91500
Фиксинг на БНБ
1.96368
EN
Кредитна линия

Кредитна линия

Покрийте оперативните си нужди от средства, за посрещане на ежедневните бизнес предизвикателства с кредитна линия от ОББ.

Предимства

  • Посрещате сигурно и бързо извънредни или сезонни разходи
  • Подобрявате паричния поток на компанията си
  • Използвате многократно сумите от одобрения кредитен лимит за срока на договора
  • Намалявате разходите за лихви, заплащайки лихва само върху използваните средства

Условия

Валута

Лева / Евро / Щатски долари

 

ДДС кредитна линия - Лева

Лихва По договаряне
Кредитополучатели Юридически лица, земеделски производители
Такси Съгласно Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Изисквания Разходооправдателни документи
Срок

12 месеца с опция за револвиране до 5 години

 

ДДС кредитна линия - до 8 месеца

Начини на погасяване

Намаляващи лимити

 

Еднократно на падеж

 

ДДС кредитна линия - с постъпване средствата от възстановяване на ДДС

Обезпечение

Дълготрайни материални активи и/или краткотрайни активи, имоти, машини, транспортни средства, вземания или парични средства

 

Особен залог на вземане по сметки/ Залог по ЗДФО

Необходими документи

  • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
  • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година
  • Документи за собственост на обезпеченията - копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
  • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
  • Декларация за свързаност с други лица

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Валутен форуърд

Сключвате споразумение с нас, с което ще купувате или продавате валута по договорени сега цени, но с доставка на бъдеща договорена дата по т.нар. форуърден курс.

Оборотен кредит и овърдрафт

Краткосрочни кредити с фиксиран срок и размер за удовлетворяване на текущите финансови нужди от оборотни средства на вашия бизнес.

Пакет "Бизнес партньорство Старт"

Обединете най-често използваните от вас банкови услуги, като оптимизирате разходите за такси и банкирате изцяло онлайн.