Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 2
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 2
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до2 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 26/05/2023 08:26:16

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86400
1.86100
Курс купува
1.78000
1.78100
Фиксинг на БНБ
1.81921
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31500
2.31000
Курс купува
2.19000
2.19400
Фиксинг на БНБ
2.25292
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01487
EN
Лимит за банкови гаранции за микро предприятия

Лимит за банкови гаранции за микро предприятия

Поемаме кредитен ангажимент за издаване на банкови гаранции по ваше нареждане в полза на ваш контрагент.  

Предимства

 • Издаване на една или повече банкови гаранции в рамките на одобрения лимит и срок
 • Възможност за предоставяне на кредитен лимит без обезпечение
 • Атрактивни индивидуални ценови условия

Условия

Кредитополучатели Юридически лица, регистрирани съгласно българското законодателство, както и лица, упражняващи свободни професии и земеделски производители
Цел на кредита За обезпечаване на безусловен ангажимент, поет от Банката по издадени от нея банкови гаранции, по ваше нареждане в полза на ваш доставчик или клиент, държавно или общинско учреждение или друга банка
Бизнес история

Мин. 18 месеца активна дейност

Валута

BGN, EUR, USD

В случай на гаранционен инструмент - BGN, EUR

Размер на кредита без обезпечение материални активи До 200 000 BGN / 100 000 EUR
Размер на кредита с обезпечение материални активи До 600 000 BGN/ 300 000 EUR
Срок на лимита
 • До 48 месеца – без обезпечение

 

 • До 60 месеца – при обезпечение с ипотека върху недвижим имот, със залог върху парични средства по сметка в ОББ
Видове обезпечение
 • Необезпечен

 

 • Обезпечен - приемливи обезпечения: недвижими имоти, дълготрайни материални активи и други приемливи съгласно политиката на Банката за финансиране на микро бизнеса.
Друго Възможност за ползване на гаранционни инструменти
Такси

Съгласно Тарифата за такси и комисионни на банката за бизнес клиенти.
При обезпечените кредитни лимити има и съпътстващи разходи, свързани със застраховката и учредяването на обезпечението - за изготвяне на пазарна оценка, за учредяване на ипотека/залог, за издаване на удостоверения и други.

 

Необходими документи

 • Искане за кредит и кредитна карта за малки предприятия
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация на кредитоискателя за последните една или две завършени финансови години, към датата на кандидатстване
 • Копия от личните карти на: представляващия фирмата – кредитоискател; съдлъжник; лица, предоставящи обезпечение
 • Решение на компетентния орган на фирмата – кредитоискател/съдлъжник/собственик на обезпечението за сключване на Договора за кредит и учредяване на обезпеченията
 • Документи за собственост на обезпеченията и документи, необходими за надлежното учредяване на обезпеченията
 • Документи, свързани с гаранционни споразумения.

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Масови плащания на работни заплати

Заявете автоматично изплащане на трудовите възнаграждения по открити сметки в ОББ или в други банки без ограничение на броя на работещите при вас служители.

ОББ Онлайн

Получавате достъп до вашите средства от всяка точка на света.

ОББ портал Търговско финансиране

Подавате своите нареждания, подписани с квалифициран електронен подпис, за продукти на Търговско финансиране изцяло дистанционно, без посещения в офисите на банката.