Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 2
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 2
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до2 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 26/05/2023 08:26:16

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86400
1.86100
Курс купува
1.78000
1.78100
Фиксинг на БНБ
1.81921
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31500
2.31000
Курс купува
2.19000
2.19400
Фиксинг на БНБ
2.25292
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01487
EN
Инвестиционен кредит за изграждане/покупка на фотоволтаични централи

Инвестиционен кредит за изграждане/покупка на фотоволтаични централи

Кредитът е част от Програмата за устойчиво финансиране на ОББ и цели трансформация на основните източници на енергия и намаляване на въглеродните емисии.

Предимства

  • Широк обхват на целта - изграждане на фотоволтаична централа за собствено потребление и / или продажба на електрическа енергия
  • Висок процент на финансиране
  • Дълъг срок на изплащане – до 120 месеца след изтичане на гратисния период
  • Атрактивни индивидуални ценови условия.

 

 

Условия

Кредитополучатели Юридически лица, регистрирани съгласно българското законодателство, както и лица, упражняващи свободни професии и земеделски производители
Предназначение Инвестиции за изграждане / покупка на фотоволтаична инсталация - до 500 kW мощност за производство на електроенергия за собствено потребление и / или продажба на електрическа енергия.
Бизнес история Мин. 18 месеца активна дейност
Валута BGN и EUR
Максимален размер До 600 000 BGN/ 300 000 EUR
Процент на финансиране

До 90% от стойността на проекта (без ДДС)

До 100% от стойността на проекта (без ДДС) при участие в грантови програми на ЕС

Срок До 120 месеца след изтичане на гратисния период
Гратисен период До 9 месеца
Погасяване Равни месечни вноски по главница и съответната за периода лихва върху остатъка по главницата
Обезпечение - стандартни изисквания
  • Фотоволтаичната централа, предмет на финансирането;
  • Други допустими обезпечения: недвижим имот; машини; превозни средства; вземания; финансови активи; капиталови субсидии по програма; финансови инструменти по гаранция.
Облекчени изисквания за обезпечение За кредити до 150 000 лв.: Не се изисква друго материално обезпечение, освен залог на фотоволтаичната централа.
Друго Възможност за ползване на европейски гаранционни инструменти
Лихви Променлив годишен лихвен процент, формиран от краткосрочен лихвен процент по статистика на БНБ (за кредити в лева), респективно 1-месечен EURIBOR (за кредити в евро) и фиксирана надбавка, определена индивидуално в зависимост от размера, валутата, срока и обезпечението по искания кредит, както и от рисковия профил на клиента
Такси

Съгласно Тарифата за такси и комисионни на банката за бизнес клиенти и договора за кредит.

При обезпечените кредити има и съпътстващи разходи, свързани със застраховката и учредяването на обезпечението - за изготвяне на пазарна оценка, учредяване на ипотека/залог, издаване на удостоверения и други.

 

Необходими документи

•Искане за кредит и кредитна карта за малки предприятия
•Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация на кредитоискателя за последните една или две завършени финансови години, към датата на кандидатстване
•Копия от личните карти на: представляващия фирмата – кредитоискател; съдлъжник; лица, предоставящи обезпечение
•Решение на компетентния орган на фирмата – кредитоискател/съдлъжник/собственик на обезпечението за сключване на Договора за кредит и учредяване на обезпеченията
•Документи за собственост на обезпеченията и документи, необходими за вадлежното им учредяване
•Документи, свързани с гаранционните споразумения.

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Съветник за бизнес пакети "Бизнес партньорство"

Отговорете на няколко кратки въпроса за средномесечното потребление от банкови услуги и съветникът ни за Бизнес пакети ще ви препоръча най-подходящ за нуждите на вашия бизнес пакет "Бизнес партньорство".

ОББ Онлайн

Получавате достъп до вашите средства от всяка точка на света.

Имуществено застраховане

Имуществено застраховане през ОББ Застрахователен брокер – информиран избор след обстоен подбор.