Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 29/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84400
1.84100
Курс купува
1.76000
1.76200
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28600
2.28100
Курс купува
2.16100
2.16500
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00100
1.99900
Курс купува
1.90700
1.90900
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN
Инвестиционен кредит

Инвестиционен кредит

Получете нужните средства за развитие на своя бизнес с дългосрочен целеви кредит за финансиране на дълготрайни активи.  

Предимства

 • Дълъг срок на кредита
 • Погасителен план с включен гратисен период, съобразен с изпълнението на проекта
 • Предварително одобрение, преди оценка на обезпечението
 • Намалени изисквания за обезпеченост при ползване на гаранционни инструменти
 • Възможност за отстъпки в ценовите параметри

Условия

Цел на кредита

Закупуване и/или ремонт на недвижим имот

Закупуване на машини, оборудване и транспортни средства

За финансиране на инвестиции, свързани с изпълнението на одобрени Европроекти

Валута Лева
Минимален размер 15 000 лева
Максимален размер 

500 000 лв. – при закупуване и ремонт на недвижим имот

300 000 лв. – при закупуване на машини, оборудване, транспортни средства

Срок

До 180 месеца – при закупуване на недвижим имот, строителство, ремонт

До 60 месеца – при закупуване на машини, оборудване, превозни средства

Възможност за индивидуален гратисен период

Погасяване Равни месечни вноски по главница
Обезпечение

Ипотека върху недвижим имот

Залог на машини, съоръжения и други движими активи

Възможност за ползване на европейски и национални гаранционни инструменти

Лихви Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка
Такси Съгласно Тарифата на банката за бизнес клиенти

 

Необходими документи

 • Искане за кредит и Декларация за свързаност с други лица по образец на банката
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация на кредитоискателя за последните 2 години
 • Текущи финансови отчети
 • Баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за средно списъчен персонал на свързаните лица по ЗМСП за последната година (в случай на гаранция по програма COSME)
 • Документи за собственост на обезпеченията
 • Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Факторинг

Осигурете си оборотни средства за текущите нужди на вашия бизнес единствено на база на фактури и документи за извършената доставка без допълнително обезпечение.

Имуществено застраховане

Имуществено застраховане през ОББ Застрахователен брокер – информиран избор след обстоен подбор.

COSME бизнес кредити за микро предприятия

ОББ предлага кредити при облекчени условия за обезпечение благодарение на гаранционния инструмент COSME – Европейска програма за конкурентоспособност на МСП.