Кредитиране

Според предназначението
Според предназначението
Според типа бизнес
Според типа бизнес
Специализирани кредитни програми
Специализирани кредитни програми

COSME бизнес кредити

Кредити за МСП, частично гарантирани по програма "COSME" на Европейски фонд за стратегически инвестиции. Научете повече

Бизнес кредити по програма InnovFin

Кредити, частично гарантирани по програма "Иновфин", за иновативни малки и средни предприятия и предприятия с до 499 служители. Научете повече

SMEi бизнес кредити

Кредити, частично гарантирани по "Инициатива за Малки и средни предприятия" 2014-2020 на Европейския съюз. Научете повече

Гарантирани кредити за селското стопанство

Кредити по Програмата за развитие на селските райони, както и за предприятия от сектор "Растениевъдство" и "Животновъдство", гарантирани от Национален гаранционен фонд Научете повече

JEREMIE кредити

Кредити, частично гарантирани по инициатива JEREMIE към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” Научете повече

Европейски програми

Европейски програми в подкрепа на растежа на вашия бизнес Научете повече
Моля, изчакайте