Кредитиране

Според предназначението
Според предназначението
Според типа бизнес
Според типа бизнес
Специализирани кредитни програми
Специализирани кредитни програми

SMEi бизнес кредити

Кредити, частично гарантирани по "Инициатива за Малки и средни предприятия" 2014-2020 на Европейския съюз. Научете повече

Кредити за малкия и среден бизнес с гаранция от НГФ

Съвместна програма на Обединена българска банка и Национален гаранционен фонд (НГФ) за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия Научете повече

Гарантирани кредити за селското стопанство

Кредити по Програмата за развитие на селските райони, както и за предприятия от сектор "Растениевъдство" и "Животновъдство", гарантирани от Национален гаранционен фонд Научете повече

JEREMIE кредити

Кредити, частично гарантирани по инициатива JEREMIE към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” Научете повече

Инвестиционен кредит по Оперативни програми на ЕС

Дългосрочен кредит за финансиране на общите допустими разходи по проекта, кандидатстващ по съответната мярка. Научете повече

Мостови кредит по Оперативни програми на ЕС

Мостово кредитиране, в размер до одобрената безвъзмездна финансова помощ по съответната мярка в Оперативната програма, за срок до получаването й. Научете повече

Европейски програми

Европейски програми в подкрепа на растежа на вашия бизнес Научете повече
Моля, изчакайте