Приемане на плащания с банкови карти

Приемане на картови разплащания чрез ПОС

Как ПОС терминалът ще подпомогне бизнеса Ви?
 • Често клиентът не разполага с пари в брой в момента, в който се реши на покупка. Много от клиентите Ви обаче разполагат с банкова карта, която носят винаги със себе си. ПОС терминалът Ви дава възможност за приемане на още един начин на заплащане и по този начин увеличава продажбите Ви.
 • Чрез картата клиентът има възможност да пазарува с цялата наличност по банковата сметка, свързана с нея и дори с бъдещите си доходи, когато има отпуснат кредитен лимит или овърдрафт. Установено е, че покупките с банкова карта са за по-голяма стойност от тези в брой.
 • Плащането чрез банкова карта освен за клиента е по-удобно и за търговеца – елиминирано е физическото броене на пари и връщането на ресто. Повишава се и сигурността на плащането – избягва се опасността от плащане с фалшиви банкноти.
 • Приемането на плащане с банкови карти ще подобри отчетността Ви – обработващата банка Ви предоставя редовни ежемесечни (а ако е необходимо, седмични или дневни) отчети за извършените трансакции.
 • Ще спестите и ценно време и усилия за физическа обработка, транспортиране и внасяне на паричния оборот в банката – парите постъпват направо в банковата сметка на търговеца!
 • И не на последно място приемането на плащане с банкови карти ще Ви направи част от едно все по-голямо световно общество и ще Ви създаде имидж на значим, открит и отворен към съвременните тенденции търговец.

Какви са отношенията банка - търговец?
 • За да приема плащания с банкови карти, търговецът трябва да подпише договор с лицензирана обработваща банка. Банките са посредници в платежния процес между клиента и търговеца. Това е така, тъй като електронният трансфер на средства между сметките на купувача и продавача се нуждаят от авторизация, клиринг, сетълмент и осчетоводяване, а издаването и приемането на карти е обект на лицензни права.

Защо да избера Обединена българска банка?
 • Обединена българска банка разполага с дългогодишен опит в областта на картовите разплащания на българския пазар.
 • Ние сме в състояние самостоятелно да Ви предложим цялостно решение за Вашия бизнес.
 • Обединена българска банка прилага конкурентни такси и комисиони за приемане на разплащания с карти!
 • Чрез ПОС терминалите на Обединена българска банка могат да се приемат плащания с всички видове карти, издадени в България и чужбина.

Какво осигурява Обединена българска банка?
Обединена българска банка прави всичко необходимо, за да расте бизнесът Ви. Ние Ви осигуряваме:
 • Безплатен ПОС терминал
 • Безплатно обучение
 • Безплатна техническа поддръжка
 • Безплатни търговски материали
 • Безплатни консултации
 • Възможност за извършване на справки за оборота (специализирани или стандартни чрез електронно банкиране на Обединена българска банка)
 • Наблюдение за измамни трансакции, защита при оспорване на трансакции и други

Видове приемани карти
Чрез ПОС терминалите на Обединена българска банка ще имате възможност да приемате плащания със следните видове карти:
 • Visa, Visa Electron , V PAY
 • MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Diners Club, Discover
 • Аmerican Express
 • JCB
 • Transcard

Чрез ПОС терминалите на Обединена българска банка бихте могли да ползвате следните допълнителни услуги:
 • Да генерирате и продавате електронни ваучери с различни номинали за предплатени разговори към трите мобилни оператора Mtel, GLOBUL и VIVACOM
 • Да предлагате услугата Visa Cash Back & Maestro Cash Back
 • За кредитни карти издадени от Обединена българска банка да предлагате покупка на 6 и / или 12 безлихвени вноски

Искате да сключите Договор за Приемане на разплащания с карти чрез ПОС терминал с Обединена българска банка?
 • Можете да го направите във всеки клон на банката!
 • Нашите служители ще Ви обяснят процедурата за кандидатстване и сключване на договор
 • Можете да получите допълнителна информация от Центъра ни за обслужване на клиенти на телефон 0700 117 17

E-COMMERCE: приемане на картови плащания през Интернет

Чрез UBB e-commerce - приемане на картови разплащания в Интернет, Обединена българска банка предлага на търговците с онлайн магазин за продажба на стоки и услуги в Интернет, комплексна услуга включваща:
 • предлагане на „Виртуален ПОС терминал” за приемане на картови данни от Вашия Интернет сайт;
 • авторизация, клиринг и сетълмент на картовите трансакции;
 • осчетоводяване на успешните трансакции по Ваша сметка в Обединена българска банка;
 • справки за извършените трансакции;
 • наблюдение за измамни трансакции, защита при оспорване на трансакции и други.
Виртуалният ПОС терминал е логическо дефинирано устройство в системата за електронна търговия на Обединена българска банка, което ще бъде достъпно чрез Вашия интернет сайт. Вие ще получите достъп до системата за електронна търговия на Обединена българска банка и за извършване на справки и корекции в реално време.

Основни предимства:
 • Използвате един и същи канал за комуникация (интернет) за представяне на вашите стоки / услуги и за приемане на плащания от клиента;
 • Извършеното чрез виртуален ПОС терминал разплащане е най-бързия и лесен начин за извършване и приемане на плащания в интернет. Всички други методи изискват или използване на допълнителен канал, или предварителна регистрация, което усложнява и/ или забавя платежния процес;
 • Разширява клиентската ви база, географски – чрез привличане на клиенти от други региони; и технологично – чрез приемане на още едно средство за разплащане.

Видове приемани карти
Чрез системата за електронна търговия на Обединена българска банка, Вие ще можете да приемате разплащания в Интернет с най-популярните картови продукти
 • Visa, Visa Electron и V PAY
 • MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic

Безопасност на картовите трансакции
Обединена българска банка се грижи за безопастността на Вашите трансакции чрез прилагане на най-добрите методи и средства за проверка на платежните данни, както и за защита на трансакционния канал:

Проверка на автентичността на картодържателя
Обединена българска банка прилага най-добрата практика за проверка на автентичността на клиента по време на покупка с карта в интернет – стандартът “3-D Secure” реализиран чрез схемите на международните картови организации – “Verified by Visa” и “MasterCard SecureCode”. Използването на тези схеми за автентикация ще повиши доверието на клиентите във Вашата компания!

Проверка на автентичността на картата
Обединена българска банка проверява достоверността на картата чрез задължителна проверка на нейната стойност за сигурност.

Проверка на средствата по картата
Обединена българска банка винаги ще изисква авторизация при покупка с карта в Интернет.

Защита на комуникационния канал
Системата за електронна търговия на Обединена българска банка използва криптиране на връзката между сървъра на Вашия Интернет сайт и платежния сървър на Банката.

Условия за осчетоводяване на успешните трансакции
Обединена българска банка ще заверява Вашата сметка в Банката на следващия работен ден от датата на трансакцията.

Защо да избера „Приемане на разплащания с карти в Интернет” от Обединена българска банка?
Обединена българска банка разполага с най-големия опит в областта на картовите разплащания на българския пазар.
Ние сме в състояние самостоятелно да Ви предложим цялостно решение за Вашия бизнес.
Обединена българска банка прилага конкурентни такси и комисиони за приемане на разплащания с карти в интернет!

Електронен магазин
Вие имате интернет сайт, от който желаете да продавате стоки и/или услуги, но не разполагате със софтуер за организация на електронен магазин и създаване на онлайн поръчки? Ние можем да ви помогнем чрез изградените от нас партньорски взаимотношения за представителство на такъв вид продукт. Получен чрез нас, софтуерът за организация на електронен магазин и създаване на онлайн поръчки ще бъде на преференциална цена, а също така с вграден модул за връзка към приложението на Банката за приемане на плащане с банкови карти. Нашите партньори ще Ви окажат съдействие и по останалите въпроси, свързани с техническата имплементация, което ще ви спести както средства, така и време за стартиране "на живо".

Искате да сключите Договор за Приемане на разплащания с карти в Интернет с Обединена българска банка?
Можете да го направите във всеки клон на банката!
Нашите служители ще ви обяснят процедурата за кандидатстване.

Връзка с нас
При въпроси свързани с техническата реализация или възможности на продукта, може да се обръщате към нас и на e-mail: secure_e-commerce@ubb.bg
Обратно към всички предложения