Пакети „Бизнес партньорство“

Възползвайте се от съвременни банкови продукти, улесняващи управлението на Вашия бизнес, като бизнес дебитна карта и електронно банкиране.

Пакет „Бизнес партньорство Старт“ - електронен

Електронно банкиране

 • Месечни преводи в лева
  • Брой вътрешно-банкови плащания на месец - без такса – 3 плащания през електронно банкиране
  • Брой месечни междубанкови плащания през БИСЕРА - без такса – 3 плащания през електронно банкиране
 • Месечен лимит на касови вноски - без комисиони – До 10 000 лева месечно - без комисиони, за горницата над 10 000 лева - комисиона 0,2%
 • Месечен лимит за теглене на каса - без комисиони – До 10 000 лева месечно - без комисиони, за горницата над 10 000 лева - комисиона 0,3%
 • Дебитна карта - без такса за издаване и поддържане – Debit MasterCard Business/Visa Business
 • Безплатно обслужване на сметката с извлечение – Месечно електронно извлечение
 • Откриване на разплащателна сметка (1 брой) – Безплатно
 • Електронно банкиране – Да
 • Месечна такса за пакета – 11.90 лв.

Пакет „Бизнес партньорство“

Банкиране в клон

 • Месечни преводи в лева:
  • Брой вътрешно-банкови плащания на месец - без такса – 3 плащания на хартиен носител
  • Брой месечни междубанкови плащания през БИСЕРА - без такса – 4 плащания на хартиен носител
 • Месечен лимит на касови вноски - без комисиони – 20 000 лева месечно
 • Дебитна карта - без такса за издаване и поддържане – Debit MasterCard Business/Visa Business
 • Безплатно обслужване на сметката с извлечение – Месечно извлечение (електронно или на хартиен носител)
 • Откриване на разплащателна сметка (1 брой) – Безплатно
 • Електронно банкиране – Не
 • Месечна такса за пакета – 14.90 лв.

Допълнителна информация

 • Пакетът може да се ползва от всеки бизнес клиент на Банката, който има открита разплащателна сметка в лева, без бюджетни организации, банкови институции и големи корпоративни клиенти.
 • За продуктите и услугите, включени в пакета, не се заплащат такси и комисиони извън месечната такса за пакета.
 • За всички продукти и услуги извън пакета се заплащат такси и комисиони, съгласно тарифата на Банката.
 • Бройките и лимитите, включени във всеки пакет, се ползват в рамките на един календарен месец.
 • Пакетът влиза в сила на първо число от календарния месец, следващ месеца на подписване на договора.
Обратно към всички предложения