KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 29/05/2020 17:07:52

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.80050
1.79750
Курс купува
1.71850
1.72150
Фиксинг на БНБ
1.75631
Касов
Безкасов
Курс продава
2.23213
2.22713
Курс купува
2.10713
2.11113
Фиксинг на БНБ
2.17102
Касов
Безкасов
Курс продава
1.87247
1.86747
Курс купува
1.78647
1.79147
Фиксинг на БНБ
1.82447
EN

Мерки за клиенти, предприети във връзка с Covid-19

Уважаеми клиенти,

Водени от стремежа си да осигурим стабилност, спокойствие и сигурност на своите клиенти, считано от 10.04.2020 г. ОББ въвежда конкретни мерки за отсрочване и уреждане при плащане на кредитни задължения във връзка с пандемията от COVID-19.

Мерките на ОББ са създадени в съответствие с приетия от АББ и одобрен от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19, както и с издадените от Европейския банков орган Насоки относно законодателен и незаконодателен мораториуми върху погасяването на кредити, приложими във връзка с кризата с COVID-19.

За индивидуални клиенти

За потребителски и ипотечни кредити

Вариант № 1, при който дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. В този случай целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасява съгласно нов погасителен план за срок до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. В новия погасителен план дължимите и непогасените по време на гратисния период лихви и такси се разсрочват като се добавя равна част от тях за период максимум до 12 месеца за потребителски кредити и до 60 месеца за ипотечни кредити.

Вариант № 2, при който дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Изготвя се нов погасителен план, обхващащ целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период, в който се посочва и размерът на дължимите лихви по време на гратисния период. Новият погасителен план е за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

За револвиращи кредитни карти и Отворен кредит:

За револвиращите кредитни продукти на индивидуални клиенти ОББ предоставя възможност до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. за отсрочване на дълга по усвоените суми от кредитния лимит за покупки при търговци, теглене на пари брой и годишна такса. За периода на отсрочване ще бъдат дължими изцяло лихви, такси и месечни вноски от разсрочени покупки, в случай че има такива, като те ще бъдат включвани в минималното месечно плащане от месечното извлечение. След изтичане на периода на отсрочване дължимите суми от покупки, теглене в брой и годишни такси продължават да се погасяват съгласно уговорените в договора начини на погасяване и минимален размер на сумата на частична погасителна вноска.

От предложените мерки могат да се възползват всички клиенти на банката, които:

 • в срок най-късно до 22.06.2020 г. са изявили изрично желание за ползване на облекчени условия, като попълнят декларация по образец на банката
 • удостоверят или декларират очакванията си за затруднено финансово състояние вследствие на обстоятелствата, предизвикани от COVID-19
 • ползват съответния кредитен продукт (имат сключен договор до 31.03.2020 г.) и задълженията им са редовно обслужвани към 01.03.2020 г. или с просрочие не повече от 90 дни

За клиентите, които не отговарят на изискванията, описани по-горе, ще бъде прилаган индивидуален подход за предоговаряне на кредитите им.

Индивидуален подход се предлага на всички клиенти на банката, включително и на тези, изпитващи временни или трайни затруднения, свързания с COVID-19.

ОББ като Ваш партньор щe съдейства, за да облекчи затрудненото положение, създадено в резултат на пандемията от COVID-19. Не пропускайте да се свържете с нас до 22.06.2020 г., за да се възползвате от широката гама от мерки, предлагани от банката.

Канали, по които можете да ни уведомите за необходимостта от използване на облекчените условия:

 • През официалната страница на ОББ, като попълните формуляра, разположен най-долу в настоящата секция. Предварително попълненият формуляр спомага за по-бързата обработка на искането, след което служител на Контактния център се свърза с клиента, за да направи допълнителни уточнения по отсрочването.
 • През Контактен център за клиенти на ОББ на специално създадената за целта линия *6777 - в работни дни от 8:30 до 17:30 ч.
 • На имейл адрес contact_center@ubb.bg
 • Във всеки един клон на ОББ

Наказателни лихви

За времето, в което трае обявеното на територията на Република България извънредно положение, наказателни лихви за всички кредити с просрочия и тези, които са предсрочно изискуеми, няма да се начисляват.

Не се дължат такси за предоговаряне или други такси, свързани с настоящето предложение.

ОББ Ви информира, че Вие носите отговорност за съдържанието на предоставената информация, като Ви съветва внимателно да обмислите преди прикачване на файл.

Съобщението беше изпратенно успешно!

За бизнес клиенти

Малките и средни предприятия и корпоративни клиенти, както и микро клиенти на банката, чиито бизнес е пряко засегнат от въведеното извънредно положение и наложените мерки във връзка с разпространението на COVID-19, могат да се обръщат към отговорните за тях служители за връзка с клиенти в банката, за да обсъдят техните нужди и възможности с цел преодоляване на негативното въздействие върху търговската им дейност. За бизнес клиентите също ще се прилага стандартна схема за отсрочване на задълженията за период до 6 месеца.

Обслужване в клоновете на ОББ

В съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб и на Министерството на здравеопазването, считано от 30.03.2020 г. до края на извънредното положение:

 • Клоновете на ОББ ще работят от понеделник до петък с работно време от 08:30 до 17:00 ч.

При посещение на банков клон, Ви молим да се съобразявате с изискванията на Министерството на здравеопазването и да имате предвид следните мерки на ОББ за Вашата безопасност:

 • Спазвайте дистанция 2 м от останалите клиенти и от служителите в клона.
 • Изчаквайте реда си пред клона, ако в него вече се обслужват двама други клиенти.
 • Всички наши служители обслужват клиенти с предпазни маски и ръкавици и използват материали за дезинфекция.
 • В клоновете, в които това е възможно, гишетата за обслужване работят през едно.
 • Във всички клонове на ОББ се извършва дезинфекция от професионална компания, съгласно утвърден график.

Дистанционно обслужване

Напомняме на клиентите ни, че могат да използват дигиталните канали за връзка с ОББ, както и да извършват дистанционно основни банкови операции, без да се налага посещение в клон, като използват:

В случай че имате нужда от допълнително съдействие служителите на Контактен център на ОББ са на разположение на телефонен номер 0700 117 17 за следните услуги.