KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 30/03/2023 08:33:49

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.83900
1.83700
Курс купува
1.76400
1.76500
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.26000
2.25800
Курс купува
2.17100
2.17300
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00400
2.00200
Курс купува
1.91400
1.91600
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN

Платежни операции в интернет с прилагане на VISA Secure и MASTERCARD Identity check с банкови карти, издадени от ОББ

date

02 септември 2020

Обединена Българска Банка АД (ОББ) предоставя на своите клиенти възможност да извършват Платежни операции в интернет с прилагане на протоколи Visa Secure и Mastercard Identity Check, като ще извършва задълбочено установяване на идентичността на Картодържателя на база изискване за въвеждане на два независими фактора – 3D статичен секретен код и 3D динамичен секретен код.

Регистрацията на всички платежни карти, издадени от ОББ, за Платежни операции в интернет с прилагане на Visa Secure и Mastercard Identity check се осъществява автоматично от страна на Банката.  

Поетапното внедряване на 3D статичен секретен код за всички картодържатели на ОББ ще започне от 03.09.2020 г.

Какво представляват 3D динамичен секретен код и 3D статичен секретен код при сигурни плащания в интернет

3D динамичен секретен код е еднократен 6-цифрен код, който се генерира от Банката за целите на разрешаване на платежни операции в интернет. Този код се изпраща от ОББ чрез безплатно текстово (SMS) съобщение на мобилния телефон, заявен и регистриран пред Банката от Картодържателя, и се генерира на база сумата и получателя на конкретното плащане.

3D статичен секретен код е постоянен код, който се създава от Картодържателя за целите на разрешаване на платежни операции в интернет и е известен само на него. За да създаде своя 3D статичен секретен код, Картодържателят следва да въведе временен код, който е получил от Банката чрез безплатно текстово (SMS) съобщение на номер на мобилния телефон, заявен пред ОББ. За целите на създаване на 3D статичен секретен код е необходимо временният код да се въведе в специален интернет сайт, достъпен на сайта на ОББ www.ubb.bg чрез линка “Регистрация на карта за плащания в интернет“, намиращ се на началната страница, след което е необходимо да се натисне линка „РЕГИСТРИРАЙТЕ КАРТАТА ЗА ПЛАЩАНЕ В ИНТЕРНЕТ ТУК“.

При задълбочено установяване на идентичността на платеца при платежни операции с карти в интернет е необходимо да се въвеждат двата елемента – създаденият от клиента 3D статичен секретен код и 3D динамичният секретен код, получен чрез текстово (SMS) съобщение.

Как да създадем 3D статичен секретен код за сигурни плащания в интернет

За да ползвате 3D статичен секретен код при плащане в интернет, е необходимо да го създадете предварително за всяка една Ваша карта.

За да създадете или промените 3D статичен секретен код:

- Влезте в сайта на ОББ www.ubb.bg, последвайте линка линка “Регистрация на карта за плащания в интернет“, намиращ се на началната страница, след което натиснете линка РЕГИСТРИРАЙТЕ КАРТАТА ЗА ПЛАЩАНЕ В ИНТЕРНЕТ ТУК. Въведете номера на картата, за която искате да създадете 3D статичен секретен код или да промените вече съществуващ такъв, и потвърдете, като натиснете бутон ПРОДЪЛЖИ.

- На екран Верификация на потребителя въведете еднократния динамичен код, който при стартиране на процеса получихте чрез текстово съобщение на Вашия мобилен телефон, предоставен от Вас на Банката.

- На същия екран - Верификация на потребителя, въведете първоначално получения чрез текстово съобщение на мобилен телефон временен код. Потвърдете с натискане на бутон ПРОДЪЛЖИ.

- На екран Промени твоите 3D-Secure параметри въведете желания от Вас 3D статичен секретен код, съдържащ минимум 8 знака – комбинация от букви, цифри и специални символи (по избор от !?@#&_-*). Потвърдете кода с повторно въвеждане.

- На същия екран - Промени твоите 3D-Secure параметри, направете избор на език от падащото меню и запишете лично съобщение по Ваш избор, което ще виждате при всяко сигурно плащане в интернет. Потвърдете избора чрез натискане на бутон ЗАПАЗИ.

Вижте подробни указания с екрани

Как да платим покупката си в интернет при прилагане на задълбочено установяване на идентичността на платеца

- След като потвърдите покупката в сайт на търговец, участващ в програмите за сигурни плащания VISA Secure и Mastercard ID Check, на следващия екран с логото на ОББ е необходимо да въведете 3D динамичен секретен код, получен чрез безплатно текстово (SMS) съобщение в момента на пазаруване, и 3D статичен секретен код, създаден предварително от Вас (виж Как да създадем Статична парола за плащане в интернет). Потвърдете чрез натискане на бутон Потвърди. След успешно въвеждане на двата кода задълбоченото установяване на идентичността на платеца приключва.

- Следващ екран отново Ви връща в платежната страница на търговеца, където повторно можете да проверите данните за Вашата покупка. След избор на бутон Потвърди покупката приключва.

При въведен грешен 3D динамичен секретен код е необходимо повторно въвеждане на двата кода – 3D динамичен и 3D статичен, като имате възможност да заявите нов 3D динамичен секретен код чрез линк „Нова динамична парола“. При три неуспешни опита за въвеждане на 3D динамичен секретен код и 3D статичен секретен код плащането се блокира.

При забравен 3D статичен секретен код е необходимо да се обърнете към  Център за обслужване на Клиенти на ОББ на телефон 0 700 117 17 или кратък номер *7171 (за мобилни телефони).

Във видеото можете да проследите улеснено стъпките на целия процес:

 

 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА 3D SECURE!

Задълбочено установяване на идентичността на платеца се прилага при пазаруване в интернет само при търговци, участващи в програмите за сигурни плащания Visa Secure и Mastercard Identity Check. Онлайн търговците със седалище извън ЕС не са задължени да прилагат изискванията за Задълбочено установяване на идентичността на платеца.

Платежни операции с карта в интернет, които са на стойност до EUR 30 (тридесет) евро (или съответната равностойност във валутата на сметката), се разрешават от Картодържателя чрез въвеждане на номера на картата, датата на валидност, трицифрен код, отпечатан на гърба на картата (СVV или СVC). След извършване на пет поредни платежни операции на стойност до ЕUR 30 (тридесет) евро, Картодържателят следва да въведе допълнително 3D статичен секретен код и 3D динамичен секретен код.

Обратно към всички новини