KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 21/01/2022 17:45:07

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.76420
1.76120
Курс купува
1.68220
1.68520
Фиксинг на БНБ
1.72350
Касов
Безкасов
Курс продава
2.39990
2.39490
Курс купува
2.27490
2.27890
Фиксинг на БНБ
2.33859
Касов
Безкасов
Курс продава
1.93390
1.92890
Курс купува
1.84790
1.85290
Фиксинг на БНБ
1.88914
EN

Платежни операции в интернет с прилагане на VISA Secure и MASTERCARD Identity check с банкови карти, издадени от ОББ

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

 

В изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство в областта на платежните услуги и операции с банкови платежни карти, Обединена Българска Банка АД осигурява за своите картодържатели прилагане на изискванията за задълбочено установяване на идентичността на платеца по отношение на платежни операции с карти в интернет при търговци, поддържащи протоколите Visa Secure и Mastercard Identity Check.

 

В тази връзка, ОББ въвежда възможност да се разрешават платежни операции в мобилно банкиране ОББ Мобайл чрез биометрична характеристика (пръстов отпечатък, лицево разпознаване или друга) на Картодържателя, в зависимост от функционалностите на мобилния телефон, на който е инсталирано и активирано приложението ОББ Мобайл, както и  възможност за използването на два независими елемента за идентификация на картодържателя - 3D динамичен секретен код (получава се за всяко онлайн плащане чрез SMS) и 3D статичен секретен код (създава се от клиента през електрнонно банкиране ОББ Онлайн или като се използва получена чрез SMS парола за регистрация на карта за сигурни плащания в интернет).

 

За да използвате избрания от вас метод, следвайте стъпките в описанието по-долу.

 

 

I. Регистрация на банкови карти за разрешаване на платежни операции в ОББ Мобайл чрез биометрична характеристика за Kартодържатели с мобилно устройство с операционнa система Android (с минимална версия Android 5.0) или операционна система iOS (с минимална версия 11.0) 

 

Като Картодържател, съответно Допълнителен картодържател, ако ползвате мобилното банкиране на Банката ОББ Мобайл на устройство с операционна система Android (с минимална версия Android 5.0) или операционна система iOS (с минимална версия 11.0), Вие имате възможност  да разрешавате платежни операции в ОББ Мобайл чрез своя биометрична характеристика (например пръстов отпечатък, лицево разпознаване или друга) в зависимост от функционалностите на мобилния телефон, на който е инсталирано и активирано приложението ОББ Мобайл.

 

За да регистрирате картите си за разрешаване на платежни операции в ОББ Мобайл чрез Ваша биометрична характеристика, е необходимо да изпълните следните стъпки:

 

1. Активирайте еднократно бутон „Включи 3DS“ в подменю „Карти“ в приложението ОББ Мобайл. Активацията на бутона ще регистрира всички Ваши карти от ОББ за разрешаване на платежни операции чрез Ваша биометрична характеристика.

 

 

 

 

2. След натискане на бутон „Включи 3DS” ще получите от Банката текстово (SMS) съобщение на мобилния телефонен номер, заявен от Вас пред Банката, съдържащо 4-цифрен еднократен код. Въведете получения код на съответния екран на приложението ОББ Мобайл.

 

 

 

 

 

3. След успешно въвеждане на кода имате възможност да изберете начин за разрешаване на платежни операции чрез пръстов отпечатък, лицево разпознаване или друга Ваша биометрична характеристика (в зависимост от устройството, на което ползвате ОББ Мобайл), както и да създадете 3DS ПИН код, който да използвате като резервен вариант в случай, че операцията не може да бъде разрешена чрез биометрична характеристика или не желаете да използвате биометрия при потвърждаване на плащания в интернет.

 

  

 

 

4.  При успешно изпълнени стъпки от 1 до 3 ще получите потвърждение за регистрация на Вашите карти за 3DS автентикация чрез биометрична характеристика.

 

 

 

 

След активиране в ОББ Мобайл на функционалността за 3DS автентикация чрез биометрична характеристика и преди извършването на всяко плащане в интернет, изискващо задълбочено установяване на идентичността на платеца, може да промените начина на потвърждение на платежна операция чрез бутон „Допълнителни методи“ на екрана на устройството, на което се въвеждат данните за картата.

 

 

 

II. СЪЗДАВАНЕ НА 3D СТАТИЧЕН СЕКРЕТЕН КОД ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ОББ ОНЛАЙН

 

Като Картодържател, съответно Допълнителен картодържател, ако имате профил и достъпвате  онлайн банкирането на Банката (на електронен адрес https://ebb.ubb.bg), по реда и при условията на сключен договор за онлайн банкиране и Общите условия на Банката за платежни услуги за физически лица и Общите условия на Банката за платежни услуги за бизнес клиенти, вие имате възможност да създавате и периодично при желание да променяте известен само на вас 3D статичен секретен код за всяка издадена на Ваше име платежна карта, след вход в онлайн банкирането и избор на функционалността „Създаване на 3D-статичен секретен код“.

За да създадете 3D статичен код при ползване на ОББ Онлайн, е необходимо да изпълните следните стъпки:

 

 

1. В меню КАРТИ -> Действия изберете функция Създаване на 3D статичен секретен код.

 

 

Същата функция - Създаване на 3D статичен секретен код, може да достъпите и чрез бутон за бърза връзка, който се намира на началната страница на ОББ онлайн.

 

 

 

2. Отваря се екран Създаване на 3D статичен секретен код. От падащо меню НОМЕР НА КАРТА изберете карта, за която искате да създадете 3D статичен секретен код, и потвърдете с бутон ИЗБЕРИ.

 

 

 

 

3. Запишете създадения от вас код в поле НОВ 3D СТАТИЧЕН СЕКРЕТЕН КОД, като спазите изискванията за минимална дължина от 6 символа и включване на поне една главна, малка буква и цифра. Разрешените за включване символи са _@!%()#“+-./:=?$;^. Въведете повторно създадения от вас 3D статичен секретен код в поле ПОТВЪРДИ 3D СТАТИЧЕН СЕКРЕТЕН КОД и натиснете бутон ПОТВЪРДИ.

 

   

 

 

 

4. След изпълнение на стъпки от 1 до 3 на екрана ще получите съобщение за успешно създаден 3D статичен секретен код.

 

 

 

Важно! За всяка ваша карта, за която бихте искали да генерирате 3D статичен секретен код, е необходимо да изпълните гореописаните стъпки от 1 до 4.

 

 

 

 

 

 

III. СЪЗДАВАНЕ/ПРОМЯНА НА 3D СТАТИЧЕН СЕКРЕТЕН КОД ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУЧЕНА ПО SMS ПАРОЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАРТА ЗА СИГУРНИ ПЛАЩАНИЯ В ИНТЕРНЕТ

 

За да създадете своя 3D статичен секретен код, е необходимо да сте получили SMS с парола за регистрация на карта за сигурни плащания в интернет и да изпълните следните стъпки:

 

1. Последвайте линка за Регистриране на карта за плащане в интернет ТУК

 

2. На екрана, който ще се визуализира, въведете 16-цифрения номер на вашата карта, за която сте получили SMS за регистрация (UBB: NNNNNN e parolata Vi za registraciq na karta ***nnnn za sigurni plashtaniq v Internet. Za registraciq: website UBB do dd.mm.yyyy hh:mm)

Натиснете бутон ПРОДЪЛЖИ.

 

3. След като въведете номера на вашата карта, ще получите SMS с динамична парола:

 

UBB: Vashata dinamichna parola za vhod v 3D Klientskata stranica e: NNNNNN

 

4. Въведете получената току-що динамична парола от стъпка 3 и паролата ви за регистрация на карта за сигурни плащания в интернет, получена по-рано чрез SMS UBB: NNNNNN e parolata Vi za registraciq na karta ***nnnn za sigurni plashtaniq v Internet. Za registraciq: website UBB do dd.mm.yyyy hh:mm

Натиснете бутон ПРОДЪЛЖИ.

 

5. На следващия екран въведете създадената от вас постоянна статична парола. Тя трябва да е с дължина минимум 6 символа, като може да съдържа само букви, цифри, специални символи или комбинация от тях, като не са позволени знакови последователности 111, 1234, aaaa, abcd и т.н. Потвърдете създадената от вас постоянна статична парола.

Изберете език. Въведете Лично съобщение, което персонализира страницата при онлайн плащане.

 

Натиснете бутон ЗАПАЗИ.

 

ВАЖНО! 3D динамичният секретен код и 3D статичният секретен код представляват персонална защитна характеристика на вашата платежна карта и вие като картодържател имате всички задължения за опазването им в тайна, като ги използвате единствено и само лично и не ги разкривате на трети лица.

 

Подробна информация за задълбочено установяване на идентичността на платеца при плащания в интернет може да намерите в Oбщите условия на ОББ АД за издаване и използване на платежни дебитни и кредитни карти, публикувани на сайта на банката ТУК.

 

Във видеото можете да проследите улеснено стъпките на целия процес:

 

 

 

 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

Въпрос: Имам активна карта на ОББ, но не съм получил SMS с парола за регистрация на картата ми и не мога да създам 3D статичен секретен код. Какво да направя?

Отговор: Изпращането на SMS с парола за регистрация за клиентите на ОББ ще се извърши поетапно до 14 септември 2020 г. включително. За да получите SMS, трябва да сте предоставил на ОББ актуален номер на мобилен телефон. Номер на мобилен телефон може да предоставите в удобен за вас клон на ОББ.

 

Въпрос: Имам повече от една платежна карта на ОББ. За всяка карта ли ще получа SMS за регистрация на карта?

Отговор: Да, за всяка ваша карта на ОББ ще получите SMS за регистрация на карта и за всяка ваша карта, която ще ползвате за онлайн плащания ще трябва да създадете 3D статичен секретен код.

 

Въпрос: Мога ли да се откажа от 3D статичния секретен код и да ползвам само 3D динамичния секретен код, получаван чрез SMS, както досега?

Отговор: Не, прилагането на два независими  елемента за идентификация на картодържателя при  платежни операции с карти в Интернет при търговци поддържащи протоколите Visa Secure и Mastercard Identity Check е регулаторно изискване.

 

Въпрос: При въвеждане на 3D динамичен код и/или паролата за регистрация за сигурни плащания в интернет, получена чрез SMS, излиза съобщение за грешка. Какво да направя?

Отговор: Моля, опитайте отново. Проверете дали информацията в съответните полета е правилно попълнена. Следвайте стъпките в указанията по-горе.

 

Въпрос: В какъв срок от получаване на SMS с паролата ми за регистрация на карта мога да създам своя 3D статичен секретен код?

Отговор: Паролата за регистрация на карта, получена чрез SMS, е активна до 30 дни от получаването й. След този срок е необходимо да се обърнете към Контактен център на ОББ, тел. 0700 117 17, *7171 (за мобилни телефони), за да заявите нова парола, валидна в следващите 24 часа от генерирането й.

 

Въпрос: Искам да променя създадения вече от мен 3D статичен секретен код. Какво трябва да направя?

Отговор: Създаден вече 3D статичен секретен код можете да промените, следвайки стъпките от 1 до 5 в указанията по-горе, като в поле „3D Secure статична парола” oт стъпка 4 попълните създадения вече от вас 3D статичен секретен код, а на екрана от стъпка 5 въведете новия си 3D статичен секретен код.

 

Въпрос: Колко ще ми струва използването на 3D статичен секретен код?

Отговор: За използването на 3D статичен секретен код не се начисляват каквито и да било такси от страна на ОББ.

 

Въпрос: Винаги ли при плащане с карта в интернет ще трябва да въвеждам 3D статичен секретен код и 3D динамичен секретен код?

Отговор: Това изискване се прилага при плащания с карта в Интернет само при търговци, участващи в програмите за сигурни плащания Visa Secure и Mastercard Identity Check. Онлайн търговците извън Европейския съюз не са задължени да участват в тези програми.

Платежни операции с карта в интернет, които са на стойност до EUR 30 (тридесет) евро (или съответната равностойност във валутата на сметката), са освободени от въвеждането на  въвеждането на 3D статичен секретен код и 3D динамичен секретен код и се разрешават от картодържателя чрез въвеждане на номера на картата, датата на валидност, трицифрен код, отпечатан на гърба на картата (СVV или СVC). След извършване на пет поредни платежни операции на стойност до ЕUR 30 (тридесет) евро, Картодържателят следва да въведе допълнително и 3D статичен секретен код и 3D динамичен секретен код.