Обединена българска банка раздава дивидент на своите акционери за 2016 г.

02.05.2017 г.

Уважаеми акционери,

Бихме искали да Ви уведомим, че от днес, 02.05.2017 г. ОББ  започва изплащането на дивидент за 2016 г. в размер на  97.9 млн. лева или по 1.288537 лева на акция.

Решението за раздаването на дивидент бе взето на провелото се  през април Общо събрание на акционерите, което одобри да бъде разпределена като дивидент за акционерите по-голямата част от нетната печалба за 2016 г. в размер на 97.9 млн. лева, а останалата част от над 13 млн. лева да бъде отнесена  в резерв „Неразпределени печалби“.

Това е втората поредна година, през която Банката ще раздаде дивидент, като за 2015 г. решението на Извънредното общо събрание одобри общата сума на дивидента, който да бъде платен на акционерите на Банката, да възлиза на 259 797 160.44 лева или по 3.42 лева на акция.

Акционерите на ОББ могат да получат необходимата им информация от специално разработената за тях страница в корпоративния сайт на Банката: https://www.ubb.bg/about/general-information/shareholders.

С уважение,

Екипът на ОББ