Новини

26 април - Промяна в тарифа за бизнес клиенти (още)

Нова спестовна сметка "Мое решение" (още)

Нови условия по разплащателна сметка "Комфорт" (още)

Годишни отчети за финансови инструменти (още)

Сключена сделка „купува” за търговия с 25 000 /двадесет и пет хиляди/ акции от емисия „Адванс Терафонд” АДСИЦ (още)

По - ниска лихва по ипотечните кредити в лева и евро (още)

Нови общи условия на Обединена българска банка АД за платежни услуги в сила от 1 март (още)

Нови Общи условия при предоставяне на инвестиционни услуги (още)

Теглим пари в брой при пазаруване в „Пикадили” чрез Maestro Cash Back (още)

Община Пазарджик емитира втори транш по облигационната емисия (още)

Нови условия при теглене на суми над 10 000 лева (още)

Заплащане на битови сметки от кредитна карта (още)

Промоция по 3 месечен "Отворен депозит" (още)

30 април 09 г. - Сключена сделка на извън борсов пазар за сметка на клиент на Обединена българска банка (още)

Сметка "Привилегия"- за хора в пенсионна възраст (още)

Обединена българска банка разпределя печалбата си за 1999 г. като дивидент (още)

Националната Банка на Гърция придобива 89.9% от Обединена българска банка (още)

Финансови резултати през 2001 г. (още)

Публично предлагане на облигации на Обединена българска банка АД (още)

10 години Обединена Българска Банка (още)

Моля, изчакайте