Новини

Обединена българска банка ще финансира инвестиционни проекти по програми на ДФ ”Земеделие” при лихва 7% (още)

Сключени сделки на извън регулиран пазар (още)

Обединена българска банка Факторинг със свой уебсайт (още)

Приключи играта "101 награди" (още)

Успешно представяне на Обединена българска банка Взаимни Фондове (още)

Обединена българска банка намалява лихвите по ипотечните кредити за покупка на жилище в лева (още)

Обединена българска банка спечели награда за най-добър депозитен продукт (още)

Промяна в Тарифата за лихвите на физически лица- 7-ми май – промяна по спестовни продукти (още)

Игра на Обединена българска банка „101 награди” (още)

Промоционални условия по ипотечни кредити (още)

Обединена българска банка сваля лихвите по ипотечните кредити за покупка на жилище до 7, 00% (още)

Промяна в Тарифата на Обединена българска банка АД (още)

„Алма Тур-БГ” АД - Облигационна Емисия (още)

Нов ипотечен кредит за строителство и довършителни работи (още)

Нетната печалба на Обединена българска банка за 2009 година е 80 850 880 лв. (още)

50% отстъпка от такса усвояване по ипотечни кредити (още)

Победители в играта на Обединена българска банка „Познай резултата от СП 2010” (още)

Промяна в тарифа - 1 септември - такса при вноска, обработка и броене на монети (още)

Нов ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане (още)

На 21 юни 2010 г. - Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица (още)

Моля, изчакайте