Новини

Обединена българска банка намалява лихвите по ипотечните кредити за покупка на жилище в лева (още)

Обединена българска банка спечели награда за най-добър депозитен продукт (още)

Промяна в Тарифата за лихвите на физически лица- 7-ми май – промяна по спестовни продукти (още)

Игра на Обединена българска банка „101 награди” (още)

Промоционални условия по ипотечни кредити (още)

Обединена българска банка сваля лихвите по ипотечните кредити за покупка на жилище до 7, 00% (още)

Промяна в Тарифата на Обединена българска банка АД (още)

„Алма Тур-БГ” АД - Облигационна Емисия (още)

Нов ипотечен кредит за строителство и довършителни работи (още)

Нетната печалба на Обединена българска банка за 2009 година е 80 850 880 лв. (още)

50% отстъпка от такса усвояване по ипотечни кредити (още)

Победители в играта на Обединена българска банка „Познай резултата от СП 2010” (още)

Промяна в тарифа - 1 септември - такса при вноска, обработка и броене на монети (още)

Нов ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане (още)

На 21 юни 2010 г. - Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица (още)

26 април - Промяна в тарифа за бизнес клиенти (още)

Нова спестовна сметка "Мое решение" (още)

Нови условия по разплащателна сметка "Комфорт" (още)

Годишни отчети за финансови инструменти (още)

Сключена сделка „купува” за търговия с 25 000 /двадесет и пет хиляди/ акции от емисия „Адванс Терафонд” АДСИЦ (още)

Моля, изчакайте