Новини

Игра на Обединена българска банка „101 награди” (още)

Промоционални условия по ипотечни кредити (още)

Обединена българска банка сваля лихвите по ипотечните кредити за покупка на жилище до 7, 00% (още)

Промяна в Тарифата на Обединена българска банка АД (още)

„Алма Тур-БГ” АД - Облигационна Емисия (още)

Нов ипотечен кредит за строителство и довършителни работи (още)

Нетната печалба на Обединена българска банка за 2009 година е 80 850 880 лв. (още)

50% отстъпка от такса усвояване по ипотечни кредити (още)

Победители в играта на Обединена българска банка „Познай резултата от СП 2010” (още)

Промяна в тарифа - 1 септември - такса при вноска, обработка и броене на монети (още)

Нов ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане (още)

На 21 юни 2010 г. - Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица (още)

26 април - Промяна в тарифа за бизнес клиенти (още)

Нова спестовна сметка "Мое решение" (още)

Нови условия по разплащателна сметка "Комфорт" (още)

Годишни отчети за финансови инструменти (още)

Сключена сделка „купува” за търговия с 25 000 /двадесет и пет хиляди/ акции от емисия „Адванс Терафонд” АДСИЦ (още)

По - ниска лихва по ипотечните кредити в лева и евро (още)

Нови общи условия на Обединена българска банка АД за платежни услуги в сила от 1 март (още)

Нови Общи условия при предоставяне на инвестиционни услуги (още)

Моля, изчакайте