Промяна в тарифата за лихвените условия по сметки на физически лица от 8 септември 2014

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 08 септември 2014 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти са, както следва:

  •  Стандартна Отворена сметка

Честота на изплащане на лихвата

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN

0.60%

1.00%

1.90%

2.50%

EUR

0.50%

0.80%

1.40%

2.10%

USD

0.30%

0.40%

0.60%

1.30%

 

  • Детска Отворена сметка

Честота на изплащане на лихвата

3 месеца

6 месеца

12 месеца

 BGN

3.00%

3.50%

4.00%

 EUR

2.85%

3.00%

3.50%

 

  • Сметка „Комфорт”

Дневно салдо

 

до 500.00 BGN

2.50%

от 500.01 до 1000.00 BGN

1.50%

над 1000.01 BGN

1.00%

 

  • Сметка „Привилегия”

Дневно салдо

 

до 500.00 BGN

2.50%

от 500.01 до 1000.00 BGN

1.50%

над 1000.01 BGN

1.00%

 

  • Сметка „Активност”

Дневно салдо

BGN

EUR

USD

100 - 2 500

0.40%

Над 2500 

3.00%

2.50%

2.00%

 

  • Спестовна сметка „Плюс”

Дневно салдо

BGN

EUR

USD

100.01 - 1000.00

1.50%

 

 

1000.01 - 2000.00

1.75%

0.60%

0.60%

2000.01 - 3000.00

2.00%

0.90%

1.00%

3000.01 - 5000.00

2.50%

1.50%

1.20%

над 5 000.01

2.70%

2.50%

1.40%