Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 1 февруари 2016 г.

Уважаеми клиенти,                                                                                          

Бихме искали да ви информираме, че считано от 1 февруари 2016г., съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, се променят лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти. За съществуващи сметки, открити преди тази дата, промяната влиза в сила считано от 1 април 2016г.

  • Отворен депозит
Честота на изплащане на лихвата1 месец3 месеца6 месеца12 месеца
BGN0.10 %0.15%0.20%0.30%
EUR0.05%0.10%0.15%0.25%
USD0.03%0.05%0.10%0.15%
  • Детски отворен депозит
Честота на изплащане на лихвата3 месеца6 месеца12 месеца
BGN0.30%0.50%1.00%
EUR0.20%0.30%0.50%
  • Сметки "Комфорт" и "Привилегия"
Дневно салдо 
до 500.00 BGN0.60%
от 500.01 до 1000.00 BGN0.40%
над 1000.01 BGN0.20%
  • Сметка "Активност"
 Открита в клон
Открита през E-банкиране

Дневно салдоBGNEURUSDBGNEURUSD
100 - 2 5000.10%
0.20%

над 2 5000.60%0.40%0.20%0.80%0.60%0.40%
  • Спестовен влог
 Стандартен спестовен влогДетски спестовен влог
BGN0.25%1.00%
EUR0.20%0.50%
USD0.10%

GBP0.05%
  • Спестовен влог "Плюс"*
Дневно салдоBGNEURUSD
100.01 - 1000.000.05%  
1000.01 - 2000.000.10%0.05%0.01%
2000.01 - 3000.000.15%0.10%0.05%
3000.01 - 5000.000.20%0.15%0.10%
над 5000.010.25%0.20%0.15%

*Продукт спрян от предлагане. Настоящите промени в лихвените нива по спестовен влог "Плюс", ще важат за всички съществуващи сметки и влизат в сила считано от 01.04.2016 г.