Промени в услугата "Абонамент за електронни известия"

05.04.2018

Уважаеми клиенти,

Във връзка с  вливането на СИБАНК ЕАД в Обединена Българска Банка АД, считано от 05.02.2018г. протичат процеси по уеднаквяване на банковите услуги, предлагани на нашите клиенти.

С настоящото бихме желали да Ви уведомим, че считано от 08.05.2018г. предстоят следните промени в услугата „Абонамент за електронни известия“:

За настоящи абонати на услугата:

  • Всички настоящи клиенти, абонирани за електронни известия за картови авторизации, ще получават безплатни СМС съобщения, когато сумата на операцията e над 100 лева, без да е необходимо допълнително действие от страна на клиентите. 
  • СМС известия за суми под 100 лева, както и уведомления по е-мейл за картови операции, няма да се предлагат; преустановява се активиране на нотификации единствено за картови трансакции на АТМ или ПОС;
  • Клиентите, които имат активирано СМС и e-mail известяване за едно и също събитие, в бъдеще ще получават единствено СМС;
  • Клиенти с активен абонамент за предстоящо периодично плащане или падеж по срочен депозит няма да получават известия за тях.

За нови ползватели на услугата:

  • Всички клиенти, които извършват картови трансакции, ще получават безплатни СМС известия за суми над 100 лева, без да е необходимо да го заявяват изрично;
  • Абонамент за събития по картови авторизации за суми под 100 лева, както и получаване на известия при операции с банкови карти по е-mail, няма да бъдат предлагани;
  • При активиране на абонамент за електронни известия при движение по сметка може да се избира  само един от двата канала за нотификация - СМС или е-мейл;
  • Преустановява се възможността клиентите да се абонират за събития, свързани с предстоящи периодични плащания и падеж по срочен депозит.


С уважение,
Екипът на ОББ АД