Обединена българска банка с нови членове на Съвета на директорите

06.04.2015 г.

Нови членове на Съвета на директорите на Обединена българска банка (ОББ) бяха избрани на извънредно Общо събрание на акционерите на банката, което се проведе на 6 април 2015 г. В Борда на директорите на ОББ бяха избрани с мандат от три години Маринис Стратопулос и Александрос Бенос. Те влизат в Съвета на директорите на мястото на Павлос Милонас и Панайотис Карандреас. Георги Николов бе преизбран за ръководител на Специализираната служба за вътрешен одит на ОББ.

  • Маринис Стратопулос – Генерален мениджър „Международна дейност“, Национална банка на Гърция

Маринис Стратопулос се присъединява към Групата НБГ през 2005 г. като генерален мениджър на НБГ в Белград. От 2007 до 2010 г. заема поста Главен изпълнителен директор и президент на изпълнителния борд на Vojvodjanska Banka, след което поема позицията Главен изпълнителен директор и председател на Борда не директорите на Banca Romaneasca. От 2014 г. е Генерален мениджър „Международна дейност“ в Национална банка на Гърция. Г-н Стратопулос притежава магистърска степен по финанси от Университета в Ланкастър, Великобритания, както и бакалавърска по бизнес администрация от Американския колеж „Дерий“ в Гърция.

  • Александрос Бенос – зам. Генерален мениджър на „Управление на риска на Групата“, Национална банка на Гърция

Александрос Бенос се присъединява към Групата НБГ през 2000 г. като старши мениджър по кредитния риск, а от 2010 г. заема поста директор на дирекция „Контрол и архитектура на риска на Групата“ в Национална банка на Гърция. През 2013 г. поема и дирекция „Пазарен и оперативен риск на Групата“ в качеството си на зам. Генерален мениджър  на „Управление на риска на групата“ на НБГ.

Г-н Бенос притежава докторска степен по финанси от Университета в Станфорд, САЩ, както и магистърска степен по икономика от Университета на Кеймбридж, Великобритания. Член е на Американската финансова асоциация (AFA), Американския институт по финансов мениджмънт (AIFM), Френската финансова асоциация (AFFI) и др.

 

От 06.04. 2015 г., Съветът на директорите на ОББ е в състав:

Стилиян Вътев, Председател

Главен изпълнителен директор, ОББ

 

Радка Тончева, член на СД

Изпълнителен директор, ОББ

 

Членове

Теодор Маринов 

Анастасиос Лизос

Константинос Братос

Маринис Стратопулос

Александрос Бенос