Обединена българска банка раздава значителен дивидент на своите акционери

5.12.2016 г.

Извънредното общо събрание на банката реши да раздаде дивидент на обща стойност от близо 260 милиона лева

На провелото се днес, 05.12.2016, извънредно Общо събрание на акционерите на Обединена българска банка АД (ОББ или Банката) бе решено:

Да бъдат изплатени като дивидент за акционерите:

а) цялата нетна печалба на банката за 2015 в размер на 48 906 580.65 лева и

б) част от неразпределената печалба за минали години в размер на 210 890 579.79 лева.

Така, съгласно взетото решение общата сума на дивидента, който ще бъде платен на акционерите на банката, възлиза на 259 797 160.44 лева или по 3.42 лева на акция.

Общото събрание на акционерите реши също да бъде отнесена в резерв „Неразпределени печалби“ сумата от 840 035.44 лева, представляваща реализирани печалби от минали периоди.

Стилиян Вътев – Главен изпълнителен директор на ОББ, сподели: „Това решение е реализация на част от стратегията на банката за оптимизиране на капитала на акционерите без това да става за сметка на нейната капиталова стабилност. Капиталовата адекватност на институцията след успешните резултати от проведения през 2016 година „Преглед на качеството на активите“ (AQR) e на твърде нетипичното високо ниво за банкова институция от 29 на сто. С взетото решение се постига по-добро ниво на управлявания капитал, като коефициентът на капиталова адекватност е вече 20 на сто. Въпреки че този коефициент продължава да бъде доста над установения праг от Българската народна банка и разумната банкова практика по света, той напълно съответства на политиката на ОББ и нейните акционери за гарантиране на капиталовата й стабилност в годините напред като една от водещите и системно значими банки в България.“

Изплащането на дивидента ще стартира след 19.12.2016 г., като акционерите на ОББ могат да получат необходимата им информация от специално разработената за тях страница в корпоративния сайт на банката.