KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 01/06/2023 08:26:15

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86700
1.86500
Курс купува
1.79100
1.79300
Фиксинг на БНБ
1.83079
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31400
2.31200
Курс купува
2.22500
2.22700
Фиксинг на БНБ
2.26356
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05000
2.04800
Курс купува
1.96000
1.96200
Фиксинг на БНБ
2.01134
EN

ОББ ще бъде името на новата обединена банка след сливането на СИБАНК и ОББ

date

14 юни 2017

Петър Андронов е новият главен изпълнителен директор и на ОББ. KBC Груп става най-голямата финансова група в България с общо 10 компании

Днес, на първото Общо събрание на ОББ след придобиването й от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп, беше гласувана промяна на управленската структура на ОББ от едностепенна на двустепенна и бяха избрани членовете на Надзорния съвет на банката в състав: Люк Попелиер, Председател на Надзорния съвет, Вилeм Хютинг, Член на Надзорния съвет и Кристин Ван Рейсенгем, Член на Надзорния съвет. Тримата съставляват и Надзорния съвет на другата банка в групата на KBC Груп в България – СИБАНК.

След Общото събрание се проведе първото заседание на Надзорния съвет, който избра състава на новия Управителен съвет на ОББ. Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на ОББ ще бъде Петър Андронов, Кънтри мениджър на KBC Груп за България. Той ще съвместява двете си нови позиции в ОББ с вече заеманите от него ръководни позиции в СИБАНК. В състава на новия Управителен съвет на ОББ влизат още:

  • Кристоф Де Мил, Изпълнителен директор Финанси, ОББ
  • Франк Янсен, Изпълнителен директор Корпоративно банкиране и МСП, ОББ
  • Светла Георгиева, Изпълнителен директор Риск, ОББ
  • Теодор Маринов, Изпълнителен директор Реструктуриране и управление на кредитите, ОББ
  • Ивайло Матеев, Изпълнителен директор Операции, ОББ

 

В топ мениджмънта на ОББ ще бъде и Ян Суинен като търговски пълномощник на банката, а по-късно към него ще се присъедини и Христина Филипова като прокурист.

Новият главен изпълнителен директор Петър Андронов разкри, че името на новата обединена банка след сливането на ОББ и СИБАНК ще бъде ОББ, като от днес се добавя запазения знак на KBC Груп в графичното изписване на ОББ. Той уточни, че за момента двете банки продължават да функционират като независими юридически лица и няма да последват значителни промени за клиентите преди оперативното им обединяване.

С приключването на сделката за придобиването на ОББ, KBC Груп става най-голямата финансова група в България с 10 компании, покриващи пълния спектър от финансови услуги. Към досегашните СИБАНК и ДЗИ (с две дъщерни дружества), в Групата влизат още ОББ, Интерлийз (с две дъщерни дружества), ОББ Асет мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и 60% от ОББ Метлайф.

Андронов обяви и новия мениджмънт на дъщерните дружества. Главен изпълнителен директор на Интерлийз ще бъде Рудолф Кипта, а Председател на Съвета на директорите на Интерлийз ще бъде Франк Янсен. Катина Пейчева ще продължи да заема настоящата си позиция на Изпълнителен директор на ОББ Асет мениджмънт, а за Председател на Съвета на директорите е избран Ян Суинен. Изпълнителен директор на ОББ Застрахователен брокер ще бъде Деян Аврамов, а Председател на Съвета на директорите – Франк Янсен. ОББ Факторинг ще се ръководи от Цветана Георгиева, която и понастоящем ръководи компанията. Коста Чолаков, който е Главен изпълнителен директор на ДЗИ, ще заеме и позицията Председател на Управителния съвет на ОББ Метлайф.

 

За KBC Group

КВС е интегрирана банкозастрахователна група с разнообразие от канали, която е насочена главно към клиенти физически лица, МСП и местни средноголеми корпоративни клиенти. Групата се фокусира върху своите основни пазари в Белгия, България, Чехия, Унгария, Ирландия и Словакия. Групата има присъствие и в други, подбрани страни и региони по света. Централата на КВС се намира в Брюксел (Белгия). Групата има над 38 000 служителя и е регистрирана на брюкселската фондова борса Euronext (борсов символ “KBC”).

За присъствието на KBC в България(www.cibank.bg, www.dzi.bg, www.kbc.com)

През 2007 г. KBC придоби СИБАНК и ДЗИ. През последните години значително се увеличи сътрудничеството между СИБАНК и ДЗИ в банкозастрахователната дейност.

СИБАНК в момента е на девето място по общи активи. Банката обслужва своите 240 000 клиента от сегментите ритейл (физически лица) и МСП чрез мрежа от около 100 клона и чрез електронни канали. Предоставя застраховки чрез различни канали. СИБАНК е универсална банка с фокус върху жилищно финансиране и спестовни продукти. Банката предоставя широка гама от финансови услуги на пазара, като използва успешния дистрибунионен модел на KBC за банкозастраховане. СИБАНК има активи на стойност 1.6 милиарда евро (за първите три месеца на 2016 г.), кредитен портфейл на стойност 0.9 милиарда евро и депозити на стойност 0.9 милиарда евро.

ДЗИ, чиито сфери на дейност са животозастраховането и общото застраховане, има пазарен дял съответно в размер на 11,1% и 10,9%.

За ОББ

ОББ е основана през 1992 г. чрез сливането на 22 български регионални търговски банки и от 2000 г. е част от финансовата група на Национална банка на Гърция (NBG).

ОББ обслужва физически лица, МСП и големи корпоративни клиенти, като предлага пълната гама финансови и банкови продукти, сред които инвестиционно банкиране, застраховане, инвестиране във взаимни фондове, брокерски услуги и лизинг чрез свързаните с нея дружества. ОББ има мрежа от 190 клона на 691 банкомата на топ локации в цялата страна.

ОББ е четвъртата най-голяма банкова група по общи активи (3.5 милиарда евро) с 7,4% пазарен дял към края на март 2017 г. ОББ обслужва около 875 000 клиента от ритейл сегмента и има 9,7% пазарен дял при ритейл кредитите. ОББ има силно присъствие и в сегмента корпоративно банкиране, като има 7,6% дял при корпоративните кредити.

ОББ е постигнала добри резултати при печалбата преди провизии. Банката има силна капиталова позиция (коефициент CET1 в размер на 22.8% към края на март 2017 г.), като отчете най-високия коефициент CET1 сред големите банки по базовите и неблагоприятните сценарии при прегледа на качеството на активите и стрес тестовете, проведени през 2016 г. През първото тримесечие на 2017 г. съотношението разходи/приходи беше 45%, като банката се нареди сред най-рентабилните банки в сектора. 

Обратно към всички новини