За нас

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

История

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. 

През 2017 г. белгийската банково-застрахователна група KBC Груп придобива ОББ от Националната банка на Гърция. След обединението между СИБАНК и ОББ новата обединена банка ОББ става третата най-голяма банка в България по отношение на активи от около 5.1 млрд. евро, с пазарен дял от приблизително 11%.

Заедно ОББ, дъщерните й дружества, и ДЗИ се превръщат в най-голямата банково-застрахователна група в България, един от основните пазари за КВС Груп. Вследствие на това КВС Груп става активна и на лизинговия пазар, а също и на пазара на управление на активи и факторинг в България, като предлага на своите клиенти пълния набор от финансови услуги.
 
 

Управителен съвет

Петър Андронов

Председател на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри мениджър на КВС Груп за България, Председател на УС и Главен изпълнителен директор на ОББ.

Петър Андронов e председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Обединена българска банка след придобиването на ОББ от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г. Кариерата му в KBC Груп започва през юли 2007 г., когато е назначен за изпълнителен директор на СИБАНК. През март 2008 г. става главен изпълнителен директор, а от март 2011 г. заема позицията и на кънтри мениджър на КВС Груп за България.

Професионалният път на Петър Андронов включва редица позиции в частния банков сектор и БНБ. В периода 2002 - 2007 г. той е главен директор на управление „Банков надзор” в Българската народна банка. От 2003 г. до май 2007 г. е член на Управителния съвет на Резервния обезпечителен фонд. Участва в изготвянето на действащото надзорно банково законодателство, в това число Закона за кредитните институции, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, надзорните наредби на БНБ, указания и др. Член е и на Инвестиционния комитет на БНБ.

В периода 2005 – 2007 г. Петър Андронов е наблюдател и член на Европейския банков комитет и на Комитета на европейските банкови надзорници към Европейската комисия. По същото време е наблюдател и член на Банковия надзорен комитет към Европейската централна банка.

От 2008 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България и неин представител в Комитета по банков надзор към Европейската банкова федерация. През 2015 г. е избран за председател на Асоциацията, а през март 2018 г. е преизбран за нов мандат на тази позиция. 

Има магистърска степен по Финанси и банково дело от Университета за световно стопанство. От 1995 г. е лектор в УНСС, във Висшето училище по застраховане и финанси и в Нов български университет / Международен банков институт - преподава дисциплини „Основи на финансите” и „Банково регулиране”. Член е на Съвета на настоятелите на УНСС.

Владее английски, немски и руски език.

Десислава Симеонова

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Корпоративно банкиране и МСП на ОББ.

Десислава Симеонова има магистърска степен по право. Започва професионалното си развитие като стажант-юрист в Софийски градски съд. През 2000 г. е назначена като публичен изпълнител в Агенция за държавни вземания към Министерство на финансите. Впоследствие работи и като юрисконсулт към Правната дирекция и експерт към Инспектората на същата институция.

В периода 2004 г. – 2008г . работи като юрист в Българска народна банка, управление „Банков надзор“. Присъединява към екипа на СИБАНК преди повече от 10 години на позиция „Корпоративен секретар“. След това последователно ръководи дирекция „Правно обслужване и методология“, а през 2016 г. става директор „Малки и средни предприятия“, постигайки отлични резултати в своя сегмент.

След придобиването на Обединена българска банка от КБС Груп, през 2017 г. Десислава Симеонова поема функцията директор на дирекция „МСП дистрибуция“ в ОББ.

Светла Георгиева

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри директор Риск, член на УС и Изпълнителен директор Риск на ОББ.

Светла Георгиева е член на Управителния съвет и Изпълнителен директор Риск на Обединена българска банка след придобиването на ОББ от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г.

Професионалният й път минава през ръководни позиции в Citibank N.A. и ING Bank N.V. През 2008 г. се присъединява към екипа на СИБАНК, като последователно заема позициите Ръководител управление „Кредитен риск на физически лица“ и Заместник-директор „Управление на кредитите“. В началото на 2014 г. става Изпълнителен директор Риск на КВС Груп за България, член на УС и изпълнителен директор на СИБАНК.

Светла Георгиева завършва INSEAD Inter-Alpha Banking Programme (2013), City University, Seattle, DCL (2004 – 2006) и има квалификационна степен MBA по Финанси. Магистър е по промишлена електроника на Московския институт по енергетика, притежава и следдипломна квалификация от Университета за национално и световно стопанство (Международни икономически отношения и международно право )и University of Delaware / FLAG Consortium in Sofia.

Владее свободно английски и руски език.

Кристоф Де Мил

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри Финансов директор, член на УС и Изпълнителен директор Финанси на ОББ, Иновационен лидер на KBC Груп в България

Кристоф Де Мил започва кариерата си в КВС Груп през 1995 г. След като 10 години заема различни мениджърски позиции в Ритейл и МСП клоновата мрежа на групата, през 2006 г. се премества в Чехия, където ръководи Ритейл и МСП клоновата мрежа на CSOB Банк  в продължение на 5 години.

От 2011 г. Кристоф Де Мил е член на Управителния съвет на СИБАНК, където отговаря за направленията Банкиране на дребно, Клонова мрежа и Дистрибуционни канали и разплащания.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Кристоф Де Мил става член на Управителния съвет и Изпълнителен директор Финанси на Обединена българска банка.

Завършил е икономика в Икономическия университет в Гент и има MBA от INSEAD.

Владее фламандски, английски, френски, бизнес немски и основно ниво чешки език.

Ян Суинен

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Маркетинг и дистрибуция – банкиране на дребно на ОББ

Професионалният път на Ян Суинен в KBC Груп започва през 1984 г. След като придобива богат опит от над 18 години в Ритейл и МСП клонова мрежа, през 2003 г. се мести в Унгария и оглавява дирекция “Ритейл продукти, продажби и стратегия” в K&H Bank and Insurance. През 2005 г. става директор “Канали за банкови продажби и подпомагане на продажбите” в компанията.

В периода 2009 – 2012 г. ръководи “Управление на ритейл клонова мрежа” в CSOB Словакия. През 2012 г. се присъединява към екипа на СИБАНК като директор “Клонова мрежа и дистрибуционни канали”, а през април 2017 г. е назначен за търговски пълномощник в банката.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Ян Суинен става Изпълнителен директор Маркетинг и дистрибуция – банкиране на дребно на ОББ, а от 2018 г. е и член на Управителния съвет на банката.

Завършил е специалност “Счетоводство и банкиране” и има следдипломна квалификация по управление на човешките ресурси.

Езикови компетенции: фламандски, английски, френски, основни познания по немски език.

Теодор Маринов

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси на ОББ

Теодор Маринов е в управлението на Обединена българска банка от юни 2010 г., когато е избран за член на Съвета на директорите, като от септември същата година заема позицията Генерален директор Корпоративно банкиране на банката.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Теодор Маринов става Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси на ОББ.

В периода 2001 – 2010 г. заема поста на Главен изпълнителен директор на Интерлийз АД, а от 2006 г. участва и в управителните органи на лизинговите дружества на групата на Националната банка на Гърция в Румъния и Сърбия.

Започва професионалното си развитие през 1994 г. като финансов аналитик на Софийската фондова борса. През 1995 – 1997 г. работи последователно като мениджър връзки с клиенти и ръководител кредитни анализи в Българска инвестиционна банка. От 1997 г. до 2000 г. заема позицията на инвестиционен мениджър в Балканската регионална дивизия на Националната банка на Гърция.

Има магистърски степени по „Бизнес администрация“ от London Business School и „Системи и управление“ от Технически университет, София.

Теодор Маринов е носител на професионалната квалификация CFA (сертифициран финансов аналитик) от 2001 г. Завършил е INSEAD Inter-Alpha Banking program през 2002 г.

Владее свободно английски и руски език.

Ивайло Матеев

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Операции на ОББ

Ивайло Матеев започва кариерата си в ОББ през 1992 г. През годините заема различни позиции в областите Планиране и бюджетиране, Управленско счетоводство, Управление на проекти, Бизнес процеси и организация, Управление на клоновата мрежа. От В периода 2009 – 2017 г е Главен оперативен директор на ОББ.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Ивайло Матеев  става член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Операции на ОББ.

Има магистърски степени по „Търговия“ от УНСС. Владее английски, испански, руски език.

Христина Филипова

Hristina_Filipova

Член на УС на ОББ, Прокурист на ОББ

Професионалният път на Христина Филипова включва различни позиции в частния банков сектор и Българската народна банка. В периода 1987 - 1992 г. работи като инспектор в БНБ - клон Благоевград и директор на клон Рила. Продължава кариерата си в ТСБанк АД, а през 1996 г. става част от екипа на СИБАНК (тогава БРИБАНК).

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г. и вливането на СИБАНК в ОББ, Христина Филипова  става член на УС и Прокурист на ОББ.

Висшето си образование завършва в УНСС с квалификация „Банки и банково дело“. Специализира „Банки в пазарната икономика“ в Института за международно обучение в Берлин. Има лиценз от Агенцията за приватизация за оценител на финансови институции от 1996 г. и за оценител на цели предприятия от 1999 г. От 1997 г. притежава сертификат за синдик. Дипломиран експерт - счетоводител е от 1998 г.

Владее испански и руски език.

 

Надзорен съвет

Люк Попелиер 
Председател на Надзорния съвет

Вилeм Хютинг
Член на Надзорния съвет

Кристин Ван Рейсенгем
Член на Надзорния съвет

Франки Депикере
Член на Надзорния съвет

Мисия

Нашата мисия е да поддържаме високи стандарти в обслужването и да продължаваме да развиваме успешната си дейност. Удовлетвореността на всички клиенти и партньори е наш основен приоритет. Отнасяме се с уважение и се стремим да оправдаем тяхното доверие като задоволяваме потребностите им и ги подкрепяме в реализирането на проектите им. Не спираме да се развиваме и да подобряваме обслужването си. Вършим всичко професионално и с внимание към детайла.
В ОББ работим в добре организирана и динамична среда, създаваща отлична атмосфера за ползотворна работа в екип. При нас идеите и мнението на всеки служител са от значение. Личната инициатива на всеки един се цени и стимулира. Всеки има подкрепа в процеса на непрекъснато учене и подобрение на работата и придобива ясна перспектива за професионалното си развитие.
Непрекъснатото развитие, мотивиране и прилагане на професионалните знания и умения на персонала ни осигуряват лидерска позиция в банковия сектор.

Като част от KBC Груп, ОББ приема философията за развитие в клиентската ориентираност, която позволява да бъдем близо до своите клиенти, да ги познаваме, разбираме и откликваме на потребностите им. За да спечелим доверието и да изградим дълготрайни отношения с нашите клиенти, ние разчитаме на професионален екип от лоялни, мотивирани и ангажирани с целите на компанията служители. Водени от разбирането, че успешен може да бъде само социално отговорният бизнес, ние стриктно спазваме регулаторните изисквания и поддържаме партньорски отношения с всички заинтересовани страни. Ние вярваме, че бизнесът има ключова роля за просперитета на обществото и се стремим да дадем своя принос в икономическото, социалното и културното развитие на нашата страна.

Дейност

ОББ има установени кореспондентски отношения с 640 банки в 93 страни, както и с 25 банки и чуждестранни клонове на финансови институции у нас. ОББ поддържа 13 кореспондентски сметки в 13 валути.

Банкови услуги, извършвани от ОББ: кредити в лева и чуждестранна валута, депозити в лева и чуждестранна валута, валутни операции, бързи и експресни вътрешнобанкови преводи, електронно банкиране, кеш мениджмънт за корпоративни клиенти, операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове, разплащания с дебитни и кредитни банкови карти, инкасови на парични средства, банкови гаранции и акредитиви, търговия с ценни книжа, депозитарни/попечителски услуги.
Банкиране на дребно
Клиенти са всички физически лица и микро клиенти, за които се изготвят атрактивни продуктови предложения, съобразени с конкурентните изисквания на пазара. Дейността обхваща всички етапи от лансиране на нови продукти, рекламни и маркетингови кампании, директен маркетинг и работа с различни дистрибуционни канали.
Инвестиционно банкиране
В качеството си на инвестиционен посредник банката обслужва клиентите и инвестира в дялови и дългови книжа. Отговаря за: брокерските услуги; депозитарните услуги; попечителството на фондове за допълнително пенсионно осигуряване; осъществяване на сделките за посредничество, свързани с публичното предлагане и частно пласиране на дялови и дългови ценни книжа.
Корпоративно банкиране
ОББ разработва и развива политика за обслужване и подкрепа на големи местни и мултинационални корпоративни клиенти и клиенти от сегмента на малкия и средния бизнес. Изпълнява кредитни програми самостоятелно и съвместно с други банки, предлага специални програми за кредитиране на бизнеса. Разработва и предлага широка гама от кредитни продукти в областта на оборотното и инвестиционно финансиране. Банката взема участие във финансирането на оперативни програми на ЕС, управление на проекти, финансирани от банката. Предоставя банкови гаранции, акредитиви, факторинг и финансов лизинг.
Трежъри
Дейността на ОББ включва управление на ликвидността и подсигуряване на постоянната способност на банката да посреща своите задължения.
Извършват се операции с валута, парични и дългови инструменти на световните пазари. Ефективно се инвестират временно свободните парични средства в адекватни по матуритет и ликвидност активи. Наблюдават се и се управляват паричните потоци в банката, откритите валутни и лихвени позиции.
Управление на риска
Поемането на риск е част от същността на банковата дейност, но за да остане в приемливи граници от гледна точка на доходността и качеството на активите, то трябва да бъде системно управлявано. Това прави и управлението на риска важен и динамичен процес, включващ: идентифициране на рисковете, на които е изложена банката (кредитен, пазарен, ликвиден, операционен и др.) и корелациите между тях; оценка на риска – изчисляване на потенциална загуба и вероятността тя да се случи чрез математико-статистически методи и сценарийни анализи чрез използването на специализиран софтуер; ограничаване на риска - разработване и прилагане на система от лимити в съответствие с рисковия апетит на банката; оценка на капиталовата адекватност и планиране на необходимия капитал съгласно прогнозите за развитие на отделните портфейли и общата икономическа конюнктура; прилагане на Базел стандартите, както и чрез разработване на вътрешнорейтингови модели за оценка на риска.
Членства и други:
 • Асоциация на банките в България http://abanksb.bg/за-нас/
 • Българска фондова борса http://www.bse-sofia.bg/index.php?site_lang=bg
 • Централен депозитар http://www.csd-bg.bg/
 • Юропей Интернешънъл
 • ВИЗА Интернешънъл
 • Джей Си Би (JCB)
 • С.У.И.Ф.Т.
 • IIF - институт за международни финанси - Световна асоциация на финансовите институции
 • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
 • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа

Избрани показатели

 

2015

2016

2015

2016

 

Индивидуален

 Индивидуален

Консолидиран

 Консолидиран 

Резултати (BGN’000)

 

 

 

 

Нетен оперативен доход

366 678

404 483

369 237

 406 186

Нетен доход от лихви

256 813

 254 952

257 464

 255 574

Печалба за годината

48 907

 111 261

51 154

 112 092

 

 

 

 

 

Отчет за финансово състояние (BGN’000)

 

 

 

 

Общо активи

6 544 227

 6 831 636

6 549 277

 6 837 140

Капитал

1 221 544

 1 082 343

1 229 841

 1 091 237

Привлечени средства от клиенти

5 089 353

 5 570 592

5 085 765

 5 566 288

Кредити и аванси на клиенти, нетно

4 191 861

 3 858 688

4 192 990

 3 859 912

 

 

 

 

 

Капиталова адекватност (%)

 

 

 

 

Обща капиталова адекватност

28.19

 24.25

28.21

 24.32

Адекватност на първичния капитал

26.09

 23.24

26.12

 23.32

Kaпитал/Общо активи

18.67

 15.84

18.78

 15.96

 

 

 

 

 

Ликвидност (%)

 

 

 

 

Обща ликвидност

36.5

 40.0

36.5

 40.0

Общо кредити / Общо депозити

 82.4

 69.3

 82.4

 69.3

 

 

 

 

 

Брой на персонала към края на периода

2 637

 2 559

2 692

 2 620

Средногодишна инфлация (%)*

-0.1

 -0.8

-0.1

 -0.8

Валутен курс BGN/ USD (31 декември)**

1.79

 1.86

1.79

 1.86

*Източник: НСИ

** Източник: БНБ

 
 
Рейтинг:

FITCH Ratings:

 • А- Long-term IDR
 • F2  Short-term IDR

Standard & Poor's:

 • BB+ Long Term
 • B Short Term

BCRA:

 • BBB- Long Term
 • A-3 Short Term

Гарантиране на влоговете

Уважаеми клиенти, моля да се запознаете с посочените по-долу условия относно гарантиране на влоговете.
 
Размер и обхват на гаранцията

1. Влоговете, открити на клиент на банката, независимо от валутата, в която са открити, са гарантирани в размер до 196 000 (сто деветдесет и шест хиляди) лева.

2. Следните видове влогове са гарантирани в размер до 250 000 лв. за срок три месеца от момента, в който сумата е кредитирана по сметка на вложителя, или от момента, в който вложителят е придобил правото да се разпорежда със сумата на влога:

 • влогове на физически лица, възникнали в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни нужди;
 • влогове на физически лица, които възникват в резултат на изплатени суми по повод на сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт;
 • влогове, които възникват в резултат на застрахователни или осигурителни плащания или на изплащането на обезщетение за вреди от престъпления или от отменена присъда.

3. Влоговете по т.2. не участват в изчисляването на общия размер на задължението на банката към един вложител по т.1 в рамките на тримесечния срок, посочен в т.2.

4. Общият размер на задължението на банката към един вложител се определя, като всичките му влогове в банката се събират. Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ към датата на издаване на акт по чл.20, ал.1 от Закон за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ). Към тази дата се начислява и дължимата по влоговете лихва.

5. При влог в полза на трето лице, право да получи гаранция по влога има лицето, в чиято полза е открит влогът (бенефициерът), освен ако договорът предвижда друго.

 
Влогове, непокрити от гаранцията
6. Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на:
 • други банки, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;
 • финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции;
 • застрахователи и презастрахователи по чл. 8 от Кодекса за застраховането;
 • пенсионноосигурителни дружества и фондове за задължително и доброволно пенсионно осигуряване;
 • инвестиционни посредници;
 • колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни инвестиционни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;
 • бюджетни организации по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси;
 • Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането. 

7. Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда.

8. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари към датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ.

 
Система за гарантиране на влоговете и процедура на изплащане
9. В случай на отнемане лиценз за извършване на банкова дейност, Фондът изплаща задълженията на банката към клиента до гарантираните размери. Изплащането се извършва чрез една или повече банки, определени от Управителния съвет на Фонда.
10. В срок не по-късно от 2 (два) работни дни преди започване изплащането на суми от фонда управителният съвет на фонда е длъжен да оповести в най-малко два централни ежедневника и на своята интернет страница деня, от който вложителите на банката могат да получават плащания от фонда, както и банката или банките, чрез които ще се извършват тези плащания.
11. Фондът осигурява достъп на вложителите на банката до подлежащите на изплащане суми по гарантираните влогове не по-късно от 7(седем) работни дни от датата на издаване на акт по чл.20, ал. 1 от ЗГВБ.