Нова регулация във връзка с дейността на инвестиционните посредници и сделките с финансови инструменти

27.11.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че от 03.01.2018 г. в Европейския съюз влиза в сила нова регулация във връзка с дейността на инвестиционните посредници и сделките с финансови инструменти – Markets in Financial Instruments Directive 2014/ 65/ ЕС и Markets in Financial Instruments Regulation 600/2014 (MIFIR), известни като MiFID II.

За да може да сключвате сделки с финансови инструменти, Вие трябва да разполагате с LEI код (Legal Entity Identifier) – уникален номер на юридическото лице, който се използва за репортинг и други цели, съгласно европейското законодателство. Обръщаме Ви внимание, че след 03.01.2018г. ОББ няма да може да приеме нареждане, съответно да сключва и изпълнява сделка с финансови инструменти от/с лица без валиден LEI.

LEI код се издава от т.н. Местна оперативна единица - "Local Operating Unit". Повече информация относно LEI кода, както и информация относно издаването на такъв, можете да намерите на интернет страницата на глобалната база данни https://www.gleif.org/

В случай че имате вече валиден LEI код, моля да ни уведомите преди сключване на сделка. Информация за валидните LEI кодове може да намерите на  https://www.gleif.org/en/lei/search/ .

ОББ би могла да съдейства за издаването и поддържането на LEI код на името на представляваното от Вас дружество.

Оставаме на разположение при нужда от допълнителна информация.

Телефон за връзка + 359 2 811 2449

 

С уважение,

Екипът на ОББ