Нова оферта по ипотечните ни кредити - 4% фиксиран лихвен процент за първите 3 години в лева

3.02.2017 г.

Можете да се възползвате от новата ни оферта с 4.00% фиксиран лихвен процент за първите 3 години в лева и променлив лихвен процент за останалия срок на база 6-мес. SOFIBOR + 4.000 пункта фиксирана надбавка при кандидатстване за ипотечен кредит за покупка на жилищен имот, строителство и довършителни работи и рефинансиране на кредити от други банки.

Клиентите ни могат да избират и между новата оферта с 4.353% променлив лихвен процент в лева, на база 6-мес. SOFIBOR и фиксирана надбавка, при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт”.

До 31.03.2017 е в сила и промоционалната ни оферта по ипотечния кредит за рефинансиране на кредити от други банки за кандидатстване и одобрение от страна на банката без такси по време на процеса. Условията за периода на кампанията включват следните преференции по банковите такси:

  • Без такса за кандидатстване;
  • Без такса за оценка на обезпечението;
  • Без такса за правно становище по предлаганото обезпечение;
  • Без такса за кредитна оценка.

При рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит от друга банка, клиентите имат възможност да обединят и съществуващи потребителски кредити, и/или да получат допълнителни средства.

ГПР: 4.45% при кредит от 80 000 лева за срок от 30 г. и 4.00% фиксиран лихвен процент за първите 3 години и променлив лихвен процент, формиран от 6-месечен SOFIBOR+4.000 пункта фиксирана надбавка за оставащия срок на кредита: 36 месечни вноски по кредита в размер на 381.93 лева за периода с фиксиран лихвен процент и 324 месечни вноски по кредита в размер на 397.09 лева през останалия период на кредита; обща дължима сума 143 666.20 лева. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка не е включен в ГПР. Стойността на 6-мес. SOFIBOR, приета от Банката към дата 01.09.2016 г. е 0.353%.

Допълнителна информация за офертите по кредити ни можете да намерите тук.